Exempel, 2021-06-15
Exempel, 2021-06-15

Nyhetsarkiv

 • "Ska vi spara träd i skogen så att andra kan fortsätta elda fossilt?"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Svebio, EU-kommissionen
  De senaste dagarna har det tagits viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken, både globalt och i EU. Men de europeiska besluten får oss att undra om konsekvenserna för svenskt skogsbruk och svenska skogsägare, skriver Svebios näringspolitiske chef Kjell Andersson i sin blogg: "När kommissionen för några veckor sedan presenterade ett utkast till taxonomin fanns det ett undantag för detta krav för skogsägare med mindre än 25 hektar skog, men nu har den gränsen sänkts till 13 hektar. Hundratusentals skogsägare ska alltså bevisa sin klimatpolitiska oskuld, trots att de inte har någon del i den klimatkris som orsakats av andras produktion och förbränning av fossil olja, kol eller naturgas. Nordiskt skogsbruk drabbas extra hårt eftersom träden växer långsamt, vilket gör 30-årsgränsen omöjlig att klara." / Svebio
  Läs mer
 • Sveaskog kommenterar pågående demonstrationer mot skogsbruk och kalhyggen

  Kategori: Skog
  Sveaskog kommenterar nu pågående aktioner och demonstrationer mot Sveaskogs skogsbruk. Den senaste tiden har debatten och diskussionen om svenskt skogsbruk ökat med anledningen av Skogsutredningen. Miljöorganisationer samt debattörer tar nu tillfället i akt för att lyfta fram politiska argument för hur skogsbruket bör förändras. Niclas Brantingson, tf. kommunikationschef Sveaskog: "Alla har rätt att uttrycka sina åsikter och vi har som ett statligt bolag ansvar för att lyssna på dem. Vi vill så klart att det ska ske under ordnade former och på ett tryggt och säkert sätt för våra medarbetare och kollegor". / Sveaskog
  Läs mer
 • Setra inleder export till USA

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I mars gick Setras första leverans med hyvlat konstruktionsvirke till USA. Efterfrågan på högkvalitativt virke är stark på andra sidan Atlanten och marknaden blir ett viktigt komplement för Setra. Olle Berg, EVP Marknad och Affärsutveckling på Setra: "Vi har arbetat för detta under många års tid och det är en stor tillfredställelse nu när det äntligen konkretiseras. Att bredda exporten till USA, som är världens största träkonsumerande marknad, kommer ge oss större flexibilitet och ökad intjäningsförmåga. / Setra Group
  Läs mer
 • Gröna bakterier kan ge framtidens biobränsle

  Kategori: Forskning & utbildning
  På Ångströmlaboratoriet tar Peter Lindblads forskargrupp fram bränslen som kan bidra till framtidens energilösningar. Vill du få ut mycket biomassa så ska du använda en cyanobakterieodling, säger Peter Lindblad, professor i mikrobiell kemi: "Att odla cyanobakterier är mer effektivt än att plantera en massa träd och växter. Dels växer de snabbt, dels får du mycket mer biomassa för ytan." / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen positiv till skogsutredningens förslag: "Nu behövs politiska beslut om skogen"

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen ställer sig bakom majoriteten av skogsutredningens förslag och instämmer i att det behövs politiska ställningstaganden om vad skogen ska användas till. En parlamentarisk beredning bör tillsättas för att lösa målkonflikter mellan politikområdena, skriver Skogsstyrelsen i sitt remissvar. "Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Landshypotek Bank: "Svenska skogarna riskerar hamna utanför hållbara investeringar"

  Kategori: Skog
  Nu har EU-kommissionens förslag till regelverk för hållbara investeringar presenterats. Samtidigt som det är välkommet att vi i EU får ett gemensamt klassificeringssystem för gröna investeringar, är det viktigt att det utformas på ett sätt som inte riskerar utestänga och strypa utvecklingen inom svenskt skogsbruk. Martin Kihlberg, hållbarhetschef med särskild expertis på hållbar finansmarknad, på Landshypotek Bank konstaterar: "Skrivbordsprodukten från Bryssel missar i praktiken helt de svenska skogarna som en nyckel i den gröna omställningen. Det är orimligt." / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: EU-kommissionen missar klimatnyttan med att använda trä

  Kategori: Skog
  Skogsbruk finns med i kommissionens färdiga förslag till de delar av taxonomin som omfattar minskade klimatutsläpp och anpassningar till klimatförändringar. Däremot har man inte med klimatnyttan av att använda produkter tillverkade av råvara från skogen. Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef: "Kommissionen tar enbart med skogens bidrag som kolsänka och missar alla verksamheter som använder trä som råvara. Undantaget är bioenergi. EU får en tuff uppgift i att skapa entusiasm för sin taxonomi hos de miljontals privatpersoner i EU som äger skog." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Taxonomi med stora brister: "Klimatplaner för enskilda skogsägare"

  Kategori: Skog
  "Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket små skogsskiften", säger Gustav Melin, VD i Svebio.
  Läs mer
 • Sveaskog: "Skogsbruk och rennäring måste samsas - vi lever inte i laglöst land"

  Kategori: Skog
  Den 20 april lanserade svenska Greenpeace en ny kampanj. Denna gång handlar den om Sveaskog och bolagets påstådda agerande i Muonio sameby. Per Matses, Sveaskogs vd, svarar: "Sveaskog hittar inte på sina egna regler. Sveaskog avverkar inte skog med höga naturvärden. Att så inte sker följs upp av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen – och också i årlig revision av certifieringsorganet FSC. Vi lever inte i laglöst land. I Sverige finns ett regelverk, tydliga krav och rutiner som ska säkerställa detta. Ordningen är enkel men rigorös. Sveaskog följer noggrant de regler som finns." / Sveaskog
  Läs mer
 • Södra höjer virkespriserna

  Kategori: Skog
  Etiketter: Virkespriserna, Södra
  Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassaved. "Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren", säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer

Sidor