Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Säkrare trädval med stora data: Rätt träd på rätt plats - undvik halverad produktion

  Kategori: Skog
  Det ståndortsanpassade skogsbruket, det vill säga att anpassa föryngring och skogsskötsel till lokala förutsättningar, ska bli effektivare. Genom att använda data från skördaren i kombination med laserskanning fås ett enkelt och lättanvänt verktyg för bättre precision i valet av trädslag. Att anpassa skogsbruket efter klimat, fuktighet, jordart och tillgång på näring blev en självklarhet. Rätt träd på rätt plats var tanken. "Att inte anpassa trädval och antal plant efter växtplats kan innebära en halverad produktion, med avsevärt försämrad ekonomi", konstaterar Holmen Skogs skogsskötselchef Olov Norgren. / Holmen Skog
  Läs mer
 • Ungskogen i norr illa ute - minskad årlig tillväxt befaras med 7 miljoner kubikmeter

  Kategori: Skog
  Nya beräkningar visar oroande resultat för volymtillväxten i de norrländska skogarna. Den förväntade ökningen håller på att vändas till en nedåtgående trend. Anledningen är problemen i ungskogarna. I första hand beror det på älgbete, men även föryngringarna lämnar mer att önska. Markägarna planerar för tall eller gran med förädlade plantor, men resultatet blir oftast något annat. Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan 7 miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Allt färre avverkningsanmälningar

  Kategori: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i mars 2021 minskade med 4 procent, jämfört med mars 2020. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbruksrester ersätter olja, kol och naturgas

  Kategori: Bioenergi
  Bioenergi har på senare tid blivit hårt ansatt såväl inom EU som av miljörörelsen. Men svenska energibolag använder rester från skogsbruk, som ingen annan har användning för. Att använda annan skogsråvara till fjärrvärme är varken ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart, menar Ragnhild Oskarsson, bränslechef på Växjö Energi och Raziyeh Khodayari, ansvarig för energitillförsel på Energiföretagen Sverige. / Second Opinion
  Läs mer
 • "Missvisande bild av DN om bioenergi"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, biobränslen
  Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande bild av biobränslenas roll i energiförsörjningen. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar: "Estland har, precis som Sverige, ett överskott av inbindning av koldioxid i sina skogar, och biobränslen från Estland har därför ingen negativ klimatpåverkan. Tvärtom, de möjliggör en fortsatt klimatneutral ersättning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av fossil koldioxid." / Svebio
  Läs mer
 • 74-tonsfordon sparar 125 MSEK

  Kategori: Skog
  En 50-procentig användning av 74-tonsfordon kan ge årliga besparingar på 125 miljoner tack vare mindre vägslitage, utsläpp, olyckor och buller. Det antyder en nyttokostnadsanalys från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • En förpackningsrevolution som började på fabriken i Kemi - bestruken kraftliner

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Har du någonsin undrat vad hemligheten är bakom de djärva, ljusa och vackra designerna på lådan för den nya TV: n eller bärbara datorn du just har köpt, eller de iögonfallande grönsakslådorna och butiksskärmarna på din lokala stormarknad? Svaret är belagd vit topp kraftliner, ett material som förändrade den korrugerade förpackningsmarknaden för gott efter introduktionen i början av 90-talet. Tidigt insåg man att den visuella dragningskraften var lika viktig som förpackningens robusthet. / Metsä Board
  Läs mer
 • Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Stora Enso introducerar världens första hållbara RFID-tagg för mikrovågssäker användning

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Stora Enso, RFID-teknik
  Stora Enso Intelligent Packaging utökar urvalet av den hållbara ECO RFID-produktfamiljen med en taggkollektion som är speciellt utformad för mat & dryck. En del av den nya ECO RFID Food & Beverage Collection av Stora Enso är världens första papperslapp för mikrovågssäker användning, ECO Meal. RFID-teknik används inom livsmedelsindustrin för att automatisera processer, tillhandahålla "spår och spåra" i realtid – funktioner och stödja nästa generations obemannade detaljhandel. / Stora Enso
  Läs mer
 • Nytt larm: Råvarubrist och klimatförändringar påverkar den framtida skogsnäringen

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren. Samtidigt sätter klimatförändringarna och riskerna som de för med sig ytterligare press på brukandet av skogen. Det visar två nya rapporter från Skogsstyrelsen.
  Läs mer

Sidor