Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Tomas Lundmark: Kan man både skydda och bruka den fjällnära skogen?

  Kategori: Skog
  Skogsutredningen är ute på remiss. Förslaget att göra den fjällnära skogen till nationalpark och upphöra med skogsbruket innebär höga samhällskostnader. Satsa i stället på aktivt men naturnära skogsbruk, skriver Tomas Lundmark, SLU-professor i skogsskötsel i en debattartikel på Altinget. / Altinget
  Läs mer
 • "Rödlistan misstolkas i skogsdebatten"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Rödlistan är en värdefull faktakälla men den misstolkas ofta i dagens skogsdebatt, menar Mats Hannerz och Per Simonsson. På uppdrag av Skogsindustrierna publicerade de under våren 2021 en rapport om den biologiska mångfalden i våra svenska skogar. De båda rapportskrivarna är eniga, rödlistan behöver avdramatiseras. "Uppgifterna om hotade arter och utdöenderisker misstolkas många gånger," säger Per Simonsson. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ecogain satsar: "Biologisk mångfald hör hemma på högre strategisk nivå"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  "Vi möter framförallt ett ökat behov av att lyfta biodiversitetsfrågan till en högre strategisk nivå, och sätta in den i ett större affärsövergripande sammanhang. Företagen ser biodiversitet alltmer som en kritisk fråga för verksamheten och som därmed bör integreras i affärsstrategin. Därför är vi väldigt glada att knyta till oss ytterligare spetskompetens för att möta den ökande efterfrågan, säger Fredrik Höök, VD på Ecogain. / Ecogain
  Läs mer
 • Svebio: "DN ger bara halva sanningen"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, koldioxid
  Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen ”glömmer” att redovisa upptagen av koldioxid, skrivr Svebio i ett pressmeddelande. / Svebio
  Läs mer
 • Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris: 10.000 SEK vardera

  Kategori: Bioenergi
  Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas, tog emot priset i form av ett stipendium på vardera 10 000 kr i samband med Svebios årsmöte 14 april 2021. Ernsts Express - med 80 tunga lastbilar och med basen i Avesta - uppnådde 70 procent reduktion av koldioxid redan år 2015 med förnybara drivmedel som RME, HVO, ED95 och el. Magnus Ahlsten är lantbrukare och bioenergientreprenör som bidraget till regional utveckling på Gotland genom att via företaget Brogas starta biogasproduktion för industri och till transporter på land och till sjöss. / Svebio
  Läs mer
 • Felgrundad mediebild av läget i svenska skogen: "Eländesskildringen är en myt - slå hål på den"

  Kategori: Skog
  Allt är inte frid och fröjd med den biologiska mångfalden i skogen, men mycket går åt rätt håll. Den slutsatsen drar Mats Hannerz och Per Simonsson som på uppdrag av Skogsindustrierna gjort en fristående forskningsgenomgång för att ta reda på hur den svenska skogen mår. Det finns anledning att ifrågasätta mediebilden av tillståndet i våra svenska skogar. "Myten som sprids, jag kallar den ibland för eländes-skildringen, är det dags att slå hål på nu", säger Per Simonsson. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog, Skogforsk och SLU: "Nu ska asken och almen räddas - och det är bråttom!"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sveaskog, Skogforsk, SLU
  Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Hormon sprayas för att stimulera blomning – en metod under utveckling för mer granfrö

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Skogforsk, granfrö
  För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv, har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ. Det råder brist på granfrön och en metod att öka fröskördarna är att använda det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. I dagsläget är produkten Gibb Plus Forest godkänt för staminjiceringar. / Skogforsk
  Läs mer
 • Derome är redo att Svanen-certifiera

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Svanenmärkning, Derome
  Byggbranschen måste ställa om till en mer hållbar produktion och mängder av initiativ för att driva utvecklingen pågår. Nu tar Derome ytterligare ett steg när familjeföretagets husproduktion blir certifierad enligt Svanen, Nordens största miljömärkning: "Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030, det innebär att vi lägger mycket kraft på att hitta hållbara lösningar där vi tar ansvar för vår miljöpåverkan", säger Anders Carlsson, Teknik & FoU-chef på Derome. / Derome
  Läs mer
 • Ny WWF-rapport: EU:s konsumtion bidrar till avskogning i tropikerna

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: WWF, tropisk avskogning
  EU är genom sin import och konsumtion världens näst största importör av produkter kopplade till avskogning i tropikerna. Det visar en ny WWF-rapport. WWF menar att det krävs en kraftfull lagstiftning för att få stopp på detta. "Avskogning och omvandling av ekosystem bidrar kraftigt till förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Det hotar på sikt vår försörjning och hälsa. Just nu är faktiskt EUs agerande en del av problemet, men med rätt lagstiftning kan vi vara en del av lösningen", säger Peter Westman, t f generalsekreterare på WWF Sverige. / WWF
  Läs mer

Sidor