Exempel, 2021-06-15
Exempel, 2021-06-15

Nyhetsarkiv

 • SCAs ingenjörspodd: Logistik från träd till kund

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sjunde avsnittet av ”SCAs ingenjörspodd”. Nils-Johan Haraldsson kommer på besök. Han är marknads- och försäljningsdirektör inom SCA Logistics och har ett stort ansvar för SCA:s transporter från skog till kund. Här är det viktigt att planera och ta hand om allt gods, där lastbil, egna tågset och egna fartyg är betydelsefulla länkar. Transportkedjan går till kontinenten där trä, pappersmassa och papper ska till kunder på exakta tider. Stora delar ska också vidare ut i världen, direkt från Sverige eller Europa. / SCA
  Läs mer
 • Kompetenscentrum för snabbväxande lövträd: "Vi behöver alternativ till granskogsbruket"

  Kategori: Forskning & utbildning
  I Alnarp förbereds ett par stora forskningsprogram om lövskog som ett alternativ till barrskogen. I planerna finns att bygga upp ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Dessutom handlar det om ett program för ek och andra ädla lövträd. Målet är att att fylla ut kunskapsluckor hela vägen från anläggning av bestånd till skötsel och färdiga produkter. "Vi behöver en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen" säger professor Jens Peder Skovsgaard. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ändringar av Skogsstyrelsen föreskrifter till skogsvårdslagen ute på remiss

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som nu är ute på remiss. De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 april 2022. Bert Krekula, ansvarig för föreskriftsarbetet: "Det är en begränsad översyn av föreskriften och ändringarna handlar mestadels om krav på plantantal, godkända trädarter på olika marktyper, förtydligande av vilka trädarter som är inhemska och regler för användning av contortatall". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Genomskinligt trä - tredje generationen är här

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: transparent trä, KTH
  År 2016 lyckades forskare vid KTH framställa genomskinligt trä, och 2019 utvecklade de en variant av materialet som är intelligent. Nu kommer den tredje generationens transparenta trä - mer genomskinligt än de tidigare versionerna och 100 procent miljövänligt framställt. / KTH
  Läs mer
 • Stora Enso lanserar biobaserat bindemedel för en sundare inomhusmiljö

  Kategori: Klimat & Miljö
  Stora Enso lanserar i dag sin senaste ligninbaserade innovation - ett helt biobaserat bindemedel fritt från formaldehyd och isocyanater. Detta medför en sundare inomhusmiljö att bo och arbeta i. Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Den finns i alla växter och utgör upp till en tredjedel av träets sammansättning. Lignin är en förnybar råvara som är fri från giftiga ämnen och fullt spårbar till sitt ursprungsområde. / Stora Enso
  Läs mer
 • Skogssällskapet vill ha politiska beslut: " Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet: Karin Fällman Lillqvist, Hållbarhetschef, Calle Nordqvist, VD, och P-O Wedin, Tillträdande styrelseordförande, Skogssällskapet: "Det är helt centralt att politikerna nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation. Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen." / Altinget
  Läs mer
 • "När Bonniermedia slår till mot vedeldarna" - Svebio svarar Dagens Industri

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, biodrivmedel
  ”Avveckla biobränslet”. Under den rubriken tar Sveriges ledande finanstidning Dagens Industri 3 maj 2021 ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande, men det väcker också en del minnen hos oss som varit med ett tag i den energipolitiska debatten. Minnen som får oss att fundera på vad som kan vara den djupare motiven bakom ett sådant ställningstagande, skriver Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, i en blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Södra om Skogsutredningen: "Få av förslagen leder till en växande bioekonomi - tyvärr"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: Skogsutredningen, Södra
  Det finns en obalans i Skogsutredningens förslag i förhållande till utredningsdirektiven och familjeskogsbrukets förutsättningar har inte beaktats, konstaterar Södras ordförande Lena Ek. "Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande". / Södra
  Läs mer
 • Virkesbörsen: "Läge för historiskt bra affärer"

  Kategori: Skog
  Sammantaget finns nu goda möjligheter för skogsägare med slutavverkningsmogen att göra historiskt bra affärer, konstaterar Virkesbörsen: "Klenare gallringar går trögare men kanske fortsätter det att ljusna över sommaren. Beroende på granbarkborrens härjningar såklart. Den kraftigt ökande efterfrågan på sågade trävaror återspeglar sig i sågverkens marginaler (och till viss del i priserna för sågtimmer) som stiger kraftigt under kv1 2021. Den genomsnittliga lönsamheten steg till 19% i kv1 jämfört med 5% under 2020. En otrolig utveckling och historiskt höga marginaler för sågverken." / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Mellanskog sågar Skogsutredningen rakt av: "Svårare och mer osäkert för skogsägaren"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras. / Mellanskog
  Läs mer

Sidor