Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • "De kortlivade produkterna - är det ett starkt argument mot skogsbruk och bioenergi?"

  Kategori: Bioenergi
  Att biobränslen och papper är ”kortlivade produkter” och därmed mindre klimatsmarta än byggnadsvirke har blivit ett allt oftare använt argument för dem som vill minska på skogsbruket och avverkningarna, och som vill begränsa användningen av biobränslen från skogen. Är det ett starkt argument mot skogsbruk, avverkning och bioenergi? Kjell Andersson, Svebio, diskuterar i en blogg: "Syftet med att odla skog och skörda skog är att ta fram nyttiga produkter för människorna i samhället, att kunna bygga hus och snickra möbler, att framställa papper och kartong, och i allt högre grad också textilier och kemikalier." / Svebio
  Läs mer
 • Jakt är nödvändig för att skapa balans: "Vi är inga blodtörstiga illegala marodörer"

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Etiketter: jakt, Land Skogsbruk
  Varför i hela friden har det då letat sig in en misstro mot vår uråldriga jakttradition? Varför misstros numera allt oftare nyttan med jakten där den nödvändiga viltvården också ger välsmakande och näringsrika livsmedel? Små men högljudda grupper och personer misstror och målar upp oss jägare som blodtörstiga, lustdödande, illegala marodörer, istället för viltvårdare. Det skriver Jenny Karlsson, skogsägare, ordförande i LRF Norrbotten, i en krönika i Land Skogsbruk: "Det gäller samma princip i morotslandet och granskogen som för viltstammen. Om jag vill ha god tillväxt och friska arter som får utvecklas i balans, så krävs gallring och urval." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Nybörjarskogsägarna i Mörrum har hittat sin guldkant: "Hade aldrig hållit i en motorsåg"

  Kategori: Skog
  Ett oväntat dödsfall bidrog till att familjen Olsson plötsligt blev skogsägare. Ingen av dem hade hållit i en motorsåg. Än mindre hade de planerat en avverkning eller byggt en skogsbilväg. Att familjen Olsson skulle bli skogsägare fanns helt enkelt inte på kartan. Ändå blev det så, eftersom livet och döden ville annat. Idag skulle nybörjarskogsägarna i Blekinge inte byta sin skog mot allt smör i Småland. / Sydved
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen nu på söndag - återskapa skogar står i fokus

  Kategori: Skog
  På söndag 21 mars är det FN:s internationella skogsdag. Året tema är skogsrestaurering – det vill säga att återskapa skogar. Skogsstyrelsen bidrar till detta arbete genom det internationella utbildningsprogrammet LoCoFoRest. I april välkomnas de första deltagarna från sex låg- och medelinkomstländer. "De viktiga värdena i skogsrestaurering kan bara nås tillsammans med lokalbefolkningen. I områdena där det tidigare var skogar bor det nu människor som bedriver jordbruk och boskapsskötsel för att försörja sig. Om skogen innebär att de kan få en annan inkomst, ökar möjligheten att kunna återskapa skogar", menar programledare Anders Malmer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsnäringen har goda möjligheter att ta del av EU:s rekordstora forskningsbudget

  Kategori: Forskning & utbildning
  Horisont Europa, EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation till 2027, har lanserats. Det övergripande målet är att skapa ett grönt och digitalt Europa. "Målet för Horisont Europa passar väl med den svenska skogsnäringens vision att driva tillväxt i världens bioekonomi och med de prioriteringar som slagits fast i skogsnäringens forskningsagenda. Därför finns det goda möjligheter för näringen att ta del av anslagen", säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. Budgeten för Horisont Europa är på 95,5 miljarder euro och är därmed troligen världens största forskningsprogram. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • 500 forskare kräver begränsningar för bioenergi – men nio av tio är inte experter på ämnet

  Kategori: Bioenergi
  ”500 forskare uppmanar EU och USA att sluta ge stöd till biobränslen från skogen” skrev Dagens Nyheter den 18 februari. Tidningen Bioenergis granskning visar nu att av de 44 forskare i Sverige som skrivit under uppropet saknar nio av tio expertis i ämnet för uppropet - kolbalans och klimateffekter från användning av biobränslen från skog. / Tidningen Bioenergi
  Läs mer
 • Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 %

  Kategori: Bioenergi
  I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden ökar stadigt och allt fler anläggningar byggs och planeras de närmaste fem åren. Det visar tidningen Bioenergis karta Biodrivmedel i Norden. / Bioenergi
  Läs mer
 • Sveriges skogar binder 4500 miljoner ton koldioxid - ökning med 13 procent på tio år

  Kategori: Skog
  4500 miljoner ton koldioxid finns bundet i Sveriges skogar. Det är en ökning om 13 procent på tio år, trots att den svenska skogen brukas aktivt. Det visar beräkningar från Skogssällskapet inför Internationella skogsdagen den 21 mars. "Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut: "Bioenergin blir viktig pusselbit"

  Kategori: Bioenergi
  Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Norra Skog och Inlandståg fördjupar samarbetet - omfattar halva Sveriges yta

  Kategori: Skog
  Etiketter: Norra Skog, Inlandståg
  Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där har Inlandståg en unik lokal förankring och erbjuder snabba och säkra godstransporter året runt. "Det här är verkligen helt rätt utefter våra medlemmar behov. Norra Skog är verksam över halva Sveriges yta och Inlandståg ger oss en flexibilitet att styra volymerna till de kunder som behöver den bäst", säger Patrik Jonsson, virkeschef vid Norra Skog. / Norra Skog
  Läs mer

Sidor