Exempel, 2021-06-14
Exempel, 2021-06-14

Nyhetsarkiv

 • Ny teknik används i kampen mot almsjukan

  Kategori: Skog
  Genom att använda artificiell intelligens och maskininlärning hoppas nu Skogsstyrelsen på att hitta ett effektivare sätt att bekämpa almsjukan och rädda Gotlands almar. "Detta kan bli ett viktigt komplement till jobbet vi gör i fält. Kan vi få bättre underlag om var det finns alm och almsjuka är vi bättre rustade i bekämpningen och har större möjligheter att rädda Gotlands almar", säger Karin Wågström, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen är mycket mer hightech än vad många tror - hela värdekedjan kopplas ihop

  Kategori: Skog
  Skogen är mycket mer hightech än vad många tror. Artificiell intelligens (AI) och digitalisering ger nya förutsättningar för skogsnäringen – och jag är övertygad om att vi bara har sett början, skriver Torgny Persson - forsknings- och innovationsdirektör i Skogsindustrierna - i Land Skogsbruk: "Digitalisering är mer än bara ettor och nollor. Det handlar minst lika mycket om kompetens – att förstå skogens värden och komplexitet, teknikens möjligheter och utmaningar samt hur vi organiserar oss och samtalar om skogen. Digitaliseringen kan bidra till både bra faktaunderlag och nya utvärderingsverktyg. Med den kopplas hela värdekedjan ihop, och med rätt kompetens skapas helt nya möjligheter." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Skarp kritik från Vetenskapsakademien: "Viktig kunskap om skogen kan gå förlorad"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Vetenskapsakademien vänder sig starkt emot flera av förslagen i den statliga skogsutredningen. Det handlar bland annat om att skogsägarna själva skulle få en stor del av ansvaret för att peka ut skog för naturvårdsändamål. Men också förslaget om att helt upphöra med inventeringarna av nyckelbiotoper. / Kungl Vetenskapsakademien
  Läs mer
 • Sluta misskreditera skogsägarna: "Vad är alternativet till förnybart?"

  Kategori: Skog
  Skogsdebatten har blivit allt mer polariserad och åsiktsstyrd. Skogsägarnas engagemang att göra gott borde tillvaratas, inte misskrediteras. Grundlösa påhopp på svenskt skogsbruk leder ingenstans. Låt oss istället fokusera på skogens alla möjligheter, skriver Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson: "Ett hållbart skogsbruk kräver pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste därför lyfta blicken och se verkligheten i ögonen och fokusera på skogens alla möjligheter. Det handlar om saklighet, relevans och vetenskap – inte om åsikter." / Norra Skog
  Läs mer
 • Mer än 300 skogsägare: "Ingen motsättning mellan lönsamhet och höga naturvärden"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogsutredningen, upprop
  Biologisk mångfald och ekonomi går hand i hand, menar en stor grupp skogsägare i ett öppet brev till myndigheterna. "Det finns ingen motsättning mellan lönsamt skogsbruk och höga naturvärden - tvärtom", säger Erik Kullgren. Han är en av upphovspersonerna till det öppna brev som tidigare i veckan lämnades in till regeringen och den pågående Skogsutredningen. Brevet är ett upprop för en ny skogspolitik baserad på modern forskning och en helhetssyn på skogens nyttor. / Skogen.ihop.nu
  Läs mer
 • Vid skogsbrand: Riskfördelningen balanseras via ABSE 20 mellan entreprenör och skogsbolag

  Kategori: Skog
  Etiketter: ABSE 20, Skogforsk
  Hovrätten håller en maskinentreprenör ansvarig för utbrottet av Västmanlandsbranden 2014. I dag bidrar avtalsmallen ABSE 20 till balanserad riskfördelning mellan entreprenör och beställare. ""Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta rätt beslut i vardagen. När misstag trots allt begås, blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerar arbetet i den så kallade APSE-kommittén där ABSE 20 tagits fram. / Skogforsk
  Läs mer
 • Gynna granbarkborrens fiender: "Hjälper oss hålla nere mängden granbarkborrar"

  Kategori: Skog
  Myrbaggar, styltflugor och hackspettar – alla är de exempel på naturliga fiender till granbarkborren. Preliminära analyser visar att mängden fiender troligen ökat. Det kan ha stor betydelse för hur stora skadorna blir i år. "De naturliga fienderna till granbarkborren kan hjälpa oss att hålla nere populationen av granbarkborre. Att spara redan döda granar och vindfällen med harmlösa barkborrearter kan vara ett sätt att gynna dessa fiender", säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, som på onsdagen föreläste under Granbarkborreveckan.
  Läs mer
 • Virtuell kunskapsslinga - testa den

  Kategori: Skog
  Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. / Skogforsk
  Läs mer
 • "Bli chef i din skog" med Magdalena Forsberg - nu går det undan i skogen

  Kategori: Skog
  Nytt avsnitt i seminarieserien "Bli chef i din skog" ute nu. I veckans avsnitt pratar vi om hur viktigt det är att göra rätt åtgärder i skogen i rätt tid, vad som kan hända om man väntar för länge och vad man kan vinna med bra planering. När tänker proffsen att det är dags att göra insatser i skogen? / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om nya jakttider: "Bra balans för såväl jakt som skog och djur"

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Regeringen har beslutat om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "Vi har hittat en bra balans för såväl jakt och jordbruk som skog och djur". / Regeringen
  Läs mer

Sidor