Exempel, 2021-06-15
Exempel, 2021-06-15

Nyhetsarkiv

 • Bättre koll på utsläppen från biobränslen: "Med bio-CCS kan vi möjliggöra negativa utsläpp"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton. Katarina Wärmark, klimatanalytiker: "Med denna lösning som även inkluderar förbränningen av svartlut kan vi nu ge en mer fullständig bild av Sveriges utsläpp från förbränning av biobränslen. Siffran visar även på potentialen för bio-CCS, vilket kan möjliggöra negativa utsläpp." / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Tomas Lundmark om fjällnära området: "Ta Skogsutredningen ett steg till"

  Kategori: Skog
  Det kanske vore klokt att ta Skogsutredningen ett steg till vad gäller det fjällnära området. Låt dem som känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De kanske sitter på oväntade lösningar, skriver Tomas Lundmark i en slutreplik på Altinget: "Låt dem som verkligen känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas, komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De som bor och verkar i området kanske sitter på oväntade lösningar." / Altinget
  Läs mer
 • Ny guide om PEFC spårbarhetscertifiering

  Kategori: Skog
  Nu finns en ny guide om hur PEFC:s spårbarhetscertifiering fungerar publicerad på PEFC:s webb. Guiden ger en översikt över de olika delarna och stegen i PEFC:s spårbarhetscertifiering och är utformad för att användas både av företag som redan är certifierade och sådana som är på väg in i systemet. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Plantval, Skogforsk
  Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval. ( Skogforsk
  Läs mer
 • Ny metod för trädslagskartläggning ger märkbart bättre utbytesprognoser

  Kategori: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser. Sammantaget visar resultaten att tillförlitlig information om trädslagsandelarna är en avgörande faktor för att öka noggrannheten i utbytesprognoserna. / Skogforsk
  Läs mer
 • EU:s taxonomi skapar parallell miljöreglering

  Kategori: Bioenergi
  EU:s medlemsstater och EU-parlamentet bör rösta ner kommissionens taxonomiförslag. De bör även överväga att återkalla kommissionens mandat att utveckla hållbarhetskriterier. Det skriver Carl Berglöf, sakkunnig vid Energiföretagen Sverige, i Dagens Industri: "Både vattenkraft och bioenergi får i och med taxonomin en dubbel miljöreglering som gör reinvesteringar ännu mer kostsamma. Sammantaget är kriterierna så otydliga och svåranvända att de bara av den anledningen bör avvisas av medlemsstaterna och EU-parlamentet." / Dagens Industri
  Läs mer
 • Karlstads Universitet satsar på skoglig bioekonomi: "Behovet ökar hela tiden"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Genom profilerad utbildning ska Karlstads universitet utbilda studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi. Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor ikemi: "För den akademiska miljön inom projektet handlar bioekonomi om att få skogens resurser att räcka till både nya material, papper, sågade produkter och fasta och flytande bränslen i en värld vars behov ökar hela tiden. Vi är därför mycket glada över att vi genom anslag från KK-stiftelsen får möjlighet att fortsätta utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön inom området skoglig bioekonomi." / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Stora Enso lanserar digital skogsskola

  Kategori: Skog
  Nu lanserar Stora Enso en digital skogsskola för skogsägare. Här kan man bygga på sin kunskap och få goda råd i frågor som berör skogsägandet. Skolan handlar om allt från skötsel och lönsamhet, till när det är rätt tid att avverka. Allt som bidrar till ett hållbart, långsiktigt och lönsamt skogsföretag. Ulrika Eriksson, marknadskommunikatör på Stora Enso: "Vi vill ge skogsägare möjlighet att ta del av värdefull kunskap, oavsett skoglig bakgrund eller kunskapsnivå – eller var man befinner sig." / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Politiskt fulspel när hållbarhetskriterier ska införas: "Kriterierna är nästan helt nya"

  Kategori: Bioenergi
  EU-kommissionens vägledning för hållbarhetskriterier är långt ifrån det som EU-länderna enades om för snart tre år sedan. Skogsindustrierna beklagar att vägledningen tycks ha fallit offer för ett politiskt spel. Ett spel som riskerar att underminera både produktionen av bioenergi och den nationella kompetensen i skogliga frågor. "Dokumentet innehåller långt mer än riktlinjer för implementering, det är snarare helt nya hållbarhetskriterier", säger Mårten Larsson, sakkunnig i bioenergifrågor. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Miljövarudeklaration för sågade trävaror visar materialets miljömässiga fördelar

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data från 44 medlemsföretag. Miljövarudeklarationer är en förutsättning för att kunna räkna ut en byggnads klimatpåverkan, vilket redan år 2022 blir ett krav från Boverket. " Trä är ett förnybart byggmaterial och materialets miljömässiga fördelar är stora. Det är avgörande för träbranschen att genom EPDer rättvist kunna bekräfta detta", säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution för Svenskt Trä. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor