Exempel, 2021-04-15
Exempel, 2021-04-15

Nyhetsarkiv

 • Felgrundad mediebild av läget i svenska skogen: "Eländesskildringen är en myt - slå hål på den"

  Kategori: Skog
  Allt är inte frid och fröjd med den biologiska mångfalden i skogen, men mycket går åt rätt håll. Den slutsatsen drar Mats Hannerz och Per Simonsson som på uppdrag av Skogsindustrierna gjort en fristående forskningsgenomgång för att ta reda på hur den svenska skogen mår. Det finns anledning att ifrågasätta mediebilden av tillståndet i våra svenska skogar. "Myten som sprids, jag kallar den ibland för eländes-skildringen, är det dags att slå hål på nu", säger Per Simonsson. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog, Skogforsk och SLU: "Nu ska asken och almen räddas - och det är bråttom!"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sveaskog, Skogforsk, SLU
  Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Hormon sprayas för att stimulera blomning – en metod under utveckling för mer granfrö

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Skogforsk, granfrö
  För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv, har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ. Det råder brist på granfrön och en metod att öka fröskördarna är att använda det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. I dagsläget är produkten Gibb Plus Forest godkänt för staminjiceringar. / Skogforsk
  Läs mer
 • Derome är redo att Svanen-certifiera

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Svanenmärkning, Derome
  Byggbranschen måste ställa om till en mer hållbar produktion och mängder av initiativ för att driva utvecklingen pågår. Nu tar Derome ytterligare ett steg när familjeföretagets husproduktion blir certifierad enligt Svanen, Nordens största miljömärkning: "Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030, det innebär att vi lägger mycket kraft på att hitta hållbara lösningar där vi tar ansvar för vår miljöpåverkan", säger Anders Carlsson, Teknik & FoU-chef på Derome. / Derome
  Läs mer
 • Ny WWF-rapport: EU:s konsumtion bidrar till avskogning i tropikerna

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: WWF, tropisk avskogning
  EU är genom sin import och konsumtion världens näst största importör av produkter kopplade till avskogning i tropikerna. Det visar en ny WWF-rapport. WWF menar att det krävs en kraftfull lagstiftning för att få stopp på detta. "Avskogning och omvandling av ekosystem bidrar kraftigt till förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Det hotar på sikt vår försörjning och hälsa. Just nu är faktiskt EUs agerande en del av problemet, men med rätt lagstiftning kan vi vara en del av lösningen", säger Peter Westman, t f generalsekreterare på WWF Sverige. / WWF
  Läs mer
 • Säkrare trädval med stora data: Rätt träd på rätt plats - undvik halverad produktion

  Kategori: Skog
  Det ståndortsanpassade skogsbruket, det vill säga att anpassa föryngring och skogsskötsel till lokala förutsättningar, ska bli effektivare. Genom att använda data från skördaren i kombination med laserskanning fås ett enkelt och lättanvänt verktyg för bättre precision i valet av trädslag. Att anpassa skogsbruket efter klimat, fuktighet, jordart och tillgång på näring blev en självklarhet. Rätt träd på rätt plats var tanken. "Att inte anpassa trädval och antal plant efter växtplats kan innebära en halverad produktion, med avsevärt försämrad ekonomi", konstaterar Holmen Skogs skogsskötselchef Olov Norgren. / Holmen Skog
  Läs mer
 • Ungskogen i norr illa ute - minskad årlig tillväxt befaras med 7 miljoner kubikmeter

  Kategori: Skog
  Nya beräkningar visar oroande resultat för volymtillväxten i de norrländska skogarna. Den förväntade ökningen håller på att vändas till en nedåtgående trend. Anledningen är problemen i ungskogarna. I första hand beror det på älgbete, men även föryngringarna lämnar mer att önska. Markägarna planerar för tall eller gran med förädlade plantor, men resultatet blir oftast något annat. Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan 7 miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Allt färre avverkningsanmälningar

  Kategori: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i mars 2021 minskade med 4 procent, jämfört med mars 2020. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbruksrester ersätter olja, kol och naturgas

  Kategori: Bioenergi
  Bioenergi har på senare tid blivit hårt ansatt såväl inom EU som av miljörörelsen. Men svenska energibolag använder rester från skogsbruk, som ingen annan har användning för. Att använda annan skogsråvara till fjärrvärme är varken ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart, menar Ragnhild Oskarsson, bränslechef på Växjö Energi och Raziyeh Khodayari, ansvarig för energitillförsel på Energiföretagen Sverige. / Second Opinion
  Läs mer
 • "Missvisande bild av DN om bioenergi"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, biobränslen
  Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande bild av biobränslenas roll i energiförsörjningen. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar: "Estland har, precis som Sverige, ett överskott av inbindning av koldioxid i sina skogar, och biobränslen från Estland har därför ingen negativ klimatpåverkan. Tvärtom, de möjliggör en fortsatt klimatneutral ersättning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av fossil koldioxid." / Svebio
  Läs mer

Sidor