Exempel, 2023-02-07
Exempel, 2023-02-07

Nyhetsarkiv

 • Välkommen till SkogsSverige – kunskap om skog

  Välkommen till SkogsSverige! Här hittar du massor med information om skogen och skogssektorn. Fakta om Sveriges skogar och om skogsnäringen. Om mångfald och miljö. Träd och trä. Utbildning och uteliv. Och så bjuder vi på världens längsta lista med tips för hur du köper och sköter din julgran. Du kan även söka bland över 7000 frågor och svar om skog och skogsbruk. Och kanske hittar du något intressant i vårt omfattande nyhetsarkiv.
  Läs mer
 • 7 000 svar för den vetgirige

  Vår panel med 80 forskare och andra experter har svarat på över 7 000 frågor om skog. I vilken skog trivs tjädern bäst? Hur många tändstickor kan det bli av en asp? Hur gör man för att återplantera efter ett kalhygge? Vad finns det för utbildningar i skogsindustrin? Hur bygger man en kolmila? Frågelådan har stängt för nya frågor men välkommen att botanisera bland alla frågor som redan är ställda.
  Läs mer
 • 8 400 förklarade skogsord

  Vad säger hen? ”Anilinved, biotop, centrumbit, daggpunkt…” I Skogsencyklopedin går vi igenom hela skogens alfabet i över 8000 ord. Här hittar du facktermer om skog, natur och skogsbruk. Vare sig du vill ha en förklaring eller bara veta mer.
  Läs mer
 • SkogsSveriges nyhetsflöde har upphört

  SkogsSveriges nyhetsbevakning har avslutas. Skogsbrukets nyheter kan du ändå få en gång i veckan från Föreningen Skogen. Beställ nyhetsbrevet eSKOGEN på www.skogen.se !
  Läs mer
 • Tung markering: "EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi och EU:s klimatmål"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: DI Debatt, taxonomi
  Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU, skriver företrädare för skogs- och bioenergiindustrin i en tung markering på DI Debatt: "Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU. Den svenska regeringen måste få kommissionen att ta bort de återstående restriktionerna mot biobränslen." / Dagens Industri
  Läs mer
 • Skogsbruket och digitalisering viktiga klimatnycklar: "Utveckling - inte romantisering"

  Kategori: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Digitaliseringens snabba utveckling kan kanske ses som en motsats till det svenska skogsbrukets långa omloppstider. Dock har både digitaliseringen och skogsbruket en hel del gemensamt och framför allt är de båda viktiga nycklar för att hitta lösningar på klimatkrisen. Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, branschorganisationen som står som programvärd för Mistra Digital Forest. Hon tror på utveckling snarare än romantisering av det förgångna, något hon menar Mistra Digital Forest tar fasta på. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • För första gången på tio år: Sverige nettoexporterar träpellets

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: träpellets, Svebio
  Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år. Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets. / Svebio
  Läs mer
 • Svenska sågverk slår produktionsrekord: "Så mycket har aldrig sågats på en månad"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Med en fortsatt hög efterfrågan på trävaror gör svenska sågverk allt de kan för att möta behovet. Som resultat blev mars den bästa produktionsmånaden för svensk sågverksindustri någonsin. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Svenskt Trä och Skogsindustrierna: "Svenska sågverk slog produktionsrekord i mars. De har aldrig tidigare producerat så mycket en enskild månad. Det är glädjande att konstatera eftersom sågverken verkligen har ansträngt sig för att kunna leverera till alla sina kunder." / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Allt fler kontorshus uppförs med stomme av trä: "Tar det hållbara byggandet till ny nivå"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kravet på hållbarhet har fått efterfrågan på limträ att skjuta i höjden där byggnationen av flervåningshus, idrottshallar och andra stora träbyggnader driver på försäljningen. Nu ökar även intresset för flervåningskontorshus med trästomme där flera spännande exempel just nu uppförs på olika platser i landet. Att bygga i trä har många positiva effekter. Framför allt ger det mindre klimatpåverkan än andra traditionella konstruktionsmaterial. Att vi nu ser en ökning av antalet flervåningskontorshus med trästomme tar det hållbara byggandet till en ny nivå. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Rekordförsäljning av tallplantor hos Södra: "Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats"

  Kategori: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Etiketter: Södra, tallplantor
  Södra väntas sälja 9 miljoner tallplantor under år 2021 visar en ny prognos. Siffran är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer. Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog: "Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar. Detta är ett styrkebesked för att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats." / Södra
  Läs mer

Sidor