Exempel, 2021-01-26
Exempel, 2021-01-26

Nyhetsarkiv

 • Så mycket sjönk virkespriserna i fjol

  Kategori: Skog
  Sammanställningen av statistiken om virkespriser för leveransvirke år 2020 visar på sjunkande priser jämfört med 2019. Massavedspriset gick ner med 11 procent och sågtimmerpriset med 7 procent, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Detta innebär Ikeas nya skogsstrategi

  Kategori: Skog
  Etiketter: IKEA, skogsstrategi
  Så sent som i december i fjol uppgav Ikea för Dagens Nyheter att man kommer att fortsätta handla virke av diktaturen Belarus. Men när det gäller miljö och biologisk mångfald har den svenska möbeljätten höga ambitioner i sin nya skogsstrategi. Jämfört med år 2019 har användningen av ny träråvara till möbler och förpackningar minskat från 21 till 19 miljoner kubikmeter vilket är en del i den ökade återvinningsstrategin med mer trä från återvunna källor, skriver Skogsaktuellt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ett steg närmare en automatiserad travmätning för Biometria

  Kategori: Skog
  Under hösten har Biometria tillsammans med leverantörerna Mabema och Cind kopplat deras teknik med automatisk volymsbestämning av biltravar mot Biometrias fjärrmätningscentraler. Den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter till effektivisering och mätning av hög kvalitet. / Biometria
  Läs mer
 • Ponsse AB öppnar servicecenter hos Webes i Kil

  Kategori: Skog
  Etiketter: Ponsse, skogsmaskiner
  Gemensamt intresse för skog och maskiner har öppnat för samarbete mellan Ponsse AB och Webes i Kil. Med detta stärker Ponsse sin service i en för svenskt skogsbruk väldigt viktig region. Servicecentret drivs av Ponsse, som genom samarbetet med Webes får kompletterande tillgång till både verkstad och servicetekniker. / Ponsse
  Läs mer
 • IKEA lanserar ny global skogsagenda: Främjar ansvarsfullt skogsbruk och biologisk mångfald

  Kategori: Skog
  Etiketter: IKEA, global skogsagenda
  IKEA har under många år använt sin storlek och räckvidd för att motverka utarmningen av skog och avskogning runt om i världen. Trycket på världens skogar fortsätter att öka och därför presenterar IKEA idag en ny skogsagenda för 2030. Detta i syfte att värna den biologiska mångfalden, bromsa klimatförändringarna och främja innovationer som gör det möjligt att använda trä på ett ännu smartare sätt. / IKEA
  Läs mer
 • Borr för precision i skogsbruket

  Kategori: Skog
  Ett nytt verktyg för att borra i träden gör det lättare att hålla koll på tillväxt och kvalitét. Doktorand Magnus Persson använder det i forskningen om precisionsskogsbruk. Med en ”resistograf ” tar arbetet bara tjugo sekunder och spåren efter borrningen märks knappt. Hålet är tre millimeter och växer fort ihop. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • "Rädda återstående regnskogar!"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Tiden för regnskogen håller på att rinna ut. Idag kvarstår endast hälften av den regnskog som fanns för 100 år sedan. Då täckte regnskogen 14 procent av jordens landyta – nu endast sju procent. Men om vi jobbar hårt för att skydda och återställa regnskogarna, har vi fortfarande en chans att vända den negativa trenden. Det skriver miljöföreträdare och artister i en gemensam debattartikel. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Samer om Skogsutredningen: ”Så mycket mer än bara skogsråvara”

  Kategori: Politics & Finance
  ”Jag är jätteglad att skogsutredningen nu tar upp lite nya perspektiv. Under alltför lång tid så har ett enda fokus varit att ta fram skogsråvara. Det håller inte. Skogen är så oerhört mycket mer. Skulle träden inte finnas skulle inte jag och mitt företag finnas. Och ingen renskötsel heller”, säger samen Lennart Pittja. /Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Utredningen borde i större omfattning ha analyserat i vilka situationer myndighetsutövningen fått äganderättsliga konsekvenser som står i strid med de politiska intentionerna och utifrån detta föreslå åtgärder för att komma till rätta med bristerna, skriver Jonas Eriksson, medlemschef i Norra Skog: "Min bedömning är att utredningen inte i tillräcklig grad analyserat i vilka avseenden äganderätten försvagats på det sätt som egentligen är grunden till utredningens tillkomst". / Norra Skog
  Läs mer
 • Frön överför sin livsmiljö till nästa generation

  Kategori: Forest research and education
  Beror växternas livsmiljö, det så kallade mikrobiomet, på arv eller miljö? Det är en fråga forskare brottats med länge. Forskning vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Microbiology, visar att ekollon själva innehåller mängder av mikroorganismer, som de sedan överför till ekplantan. / Stockholms Universitet
  Läs mer

Sidor