Wilhelm är jägmästare och projektkoordinator i nationella skogsprogrammet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Wilhelm Magnusson, dep.sekreterare och proj.koordinator. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet
Wilhelm Magnusson, dep.sekreterare och proj.koordinator. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet
Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Wilhelm Magnusson är anställd som Departementssekreterare och projektkoordinator i arbetet med det nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet, enheten för skog och klimat.
 
Skoglig kompetens till Regeringskansliet
- Mitt dagliga arbetet handlar om att ta fram underlag till den politiska ledningen, i mitt fall till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det kan även vara till andra statsråd då de behöver underlag till någon av de frågor som vi behandlar på vår enhet. Mitt arbete inom det nationella skogsprogrammet innebär att hålla kontakt med branschen, civilsamhället, berörda departement och myndigheter samt att arrangera möten och konferenser. Det har även handlat om att ta fram informationsunderlag och förbereda underlag till den politiska ledningen. Detta har upptagit mycket av min tid det senaste året. Jag måste även flika in att jag inte haft många tråkiga dagar på jobbet, vilket nog har med variationen av arbetsuppgifter att göra. Jag hoppas fler med skoglig bakgrund söker sig till Regeringskansliet. 

Att följa och arbeta med det nationella skogsprogrammet är otroligt intressant och roligt. Arbetet  kan liknas vid en lång hearing där aktörer från skogens hela värdekedja har deltagit. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang beträffande skogens olika värden, på många olika nivåer och ur många olika synvinklar.
 
Bra att kombinera Jägmästare-examen med andra kompetenser
Jag utbildade mig till Jägmästare vid SLU Umeå 2008-2013. Jag  passade även på att läsa kurser i Alnarp och skrev mitt examensarbete i Ultuna. Det berodde på att de kurser jag ville läsa fanns på olika orter.

En kurs som jag uppskattade mycket och har stor nytta av idag är national and international forest policy", dvs nationell och internationell skogspolitik, som jag läste  i Alnarp. Jag har även läst enskilda kurser i nationalekonomi, media– och kommunikationsvetenskap och tyska vid Umeå universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet.  Jag tänker att det är bra att blanda kompetenser och kunskap, om inte för sin egen skull, så för att i större utsträckning förstå andra perspektiv och tankegångar bättre. 

Regeringskansliet är en bra arbetsplats för den kompetens som en jäg- och/eller skogsmästare har, även fast det är en hel del nya saker att lära sig, och jag kan verkligen rekommendera fler att söka sig hit. SLU och Jägmästarprogrammet har gett mig och många andra jägmästare en bra grund att stå på, oavsett om man arbetar på ett departement, med logistik eller som virkesköpare. Jag tror även att tvärvetenskaplighet är viktigt i utbildningen, dvs att blanda perspektiv och utgångspunkter. Jag tror det kommer behövas mer av det i framtiden för att lösa de utmaningar vi står inför

Skogsprogrammet stimulerar även andra politiska satsningar
Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Det är bra att Sverige åtar sig detta eftersom det också bidrar till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som t.ex klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. Nationellt skogsprogram är ett internationellt begrepp och ett arbetssätt som finns i ett stort antal länder och det kan användas bland annat för jämförelser av olika länders arbete och visioner för skogen.

Skogsprogrammets vision lyder: ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Invigningen av Setras och Preems av Pyrocells anläggning den 23/3 är inställd!

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Evenemanget den 23/3 ställs in pga rådande situation med Corona-viruset. Kontakta gärna Dani Backteg, presschef Preem, dani.backteg@preem.se, 0760–17 25 95 eller Lovisa Krebs, kommunikationschef Setra, lovisa.Krebs@setragroup.com, 0709-48 06 60.
 • Anna Schönström, ordförande i Nyks - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn

  NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
 • Regionsamordnare i Skogen i Skolan ordnar inspirationsdagar för lärare och aktiviteter för elever

  Senaste nytt från Skogen i Skolan

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vill du veta mer om vad som händer inom Skogen i Skolan? På kansliets blogg kan du läsa om projektet digitala läromedel och i nyhetsbrevet får du förutom nyheter också ta del av månadens övning. Vi finns i flera digitala och sociala kanaler!
 • Mer Skog i Västerbotten delar ut Skogens Oskar

  Utdelning av Skogens Oskar 2019

  Kategorier: Skog
  Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse! Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog
 • Baseco investerar 10 Mkr i fabriken, säger vd Krister Abrahamsson

  Norrländska trävaror efterfrågade - Baseco investerar 10 Mkr i fabriken

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande. - Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, vd på Baseco. / Baseco
 • Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten från Föreningen Skogen

  Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum

  Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och natur. - Det har satt sin prägel på mitt liv. Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat länge inom Naturskoleföreningen, som ingår i nätverket Utenavet tillsammans med Skogen i Skolan. Mats fick nyligen utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen.
 • Bild: Foto från Timbersports senaste nybörjarläger, oktober 2019.

  Ökat intresse för Timbersports nybörjarläger – inte minst bland tjejer

  Kategorier: Skog
  Allt fler får upp ögonen för extremsporten Timbersports, känd för att utmana atleternas styrka och uthållighet. Under årets första nybörjarläger, som hålls i helgen, är det för första gången i Sverige fler kvinnor än män som deltar. / Stihl
 • Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda

  Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
 • Peter Forssell, vd Sävar Snickerifabrik AB och Peter Karlsson, ekonomichef Södra Skogsägarna

  Ny ägare till stor industrilokal i Sävar

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Det blir koncernen som bland annat äger Sävar Snickerifabrik AB som övertar industrilokalen i Sävar som tidigare användes av konkursdrabbade S Wood AB. Säljare av lokalerna är Södra Skogsägarna ekonomisk förening. / Sävar snickeri
 • Förändringar på VD-posten hos ELE Trävaru i Kilafors

  Kategorier: Trä och träindustrin
  René Wiesmann, VD för ELE Trävaru AB, kommer att lämna ELE för att ta sig an nya utmaningar utanför koncernen. ”René har gjort ett fantastiskt jobb under sina drygt 12 år på företaget och har utvecklat sågverket på ett imponerande sätt”, säger Lars Videnros, styrelseordförande. / ELE Trävaru AB
 • Europe surpasses Canada as lumber supplier to China

  Kategorier: Wood
  The market analyst company Woodstat reports that China imported approximately 1.88 million m³ of softwood lumber in December (-5% compared to 2018), according to figures from the Chinese Customs. The import totaled 27.1 million m³ during 2019 (+11% compared to 2018). Since China began importing softwood lumber in smaller volumes over 10 years ago, Russia and Canada have completely dominated as suppliers. Limited volumes have been imported from the US, Europe, Chile and New Zealand. / Woodstat
 • Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år. Tack till er läsare!

  Skogen i Skolan tackar alla läsare!

  Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år! På ett år ökade trafiken med 38%. Tack till er läsare för ert intresse och engagemang. Det ni har varit mest intresserade av är våra svenska träd samt Skogen i Skolans läromedel, faktablad och övningar. / Skogen i Skolan