Wilhelm är jägmästare och projektkoordinator i nationella skogsprogrammet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Wilhelm Magnusson, dep.sekreterare och proj.koordinator. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet
Wilhelm Magnusson, dep.sekreterare och proj.koordinator. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet
Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Wilhelm Magnusson är anställd som Departementssekreterare och projektkoordinator i arbetet med det nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet, enheten för skog och klimat.
 
Skoglig kompetens till Regeringskansliet
- Mitt dagliga arbetet handlar om att ta fram underlag till den politiska ledningen, i mitt fall till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det kan även vara till andra statsråd då de behöver underlag till någon av de frågor som vi behandlar på vår enhet. Mitt arbete inom det nationella skogsprogrammet innebär att hålla kontakt med branschen, civilsamhället, berörda departement och myndigheter samt att arrangera möten och konferenser. Det har även handlat om att ta fram informationsunderlag och förbereda underlag till den politiska ledningen. Detta har upptagit mycket av min tid det senaste året. Jag måste även flika in att jag inte haft många tråkiga dagar på jobbet, vilket nog har med variationen av arbetsuppgifter att göra. Jag hoppas fler med skoglig bakgrund söker sig till Regeringskansliet. 

Att följa och arbeta med det nationella skogsprogrammet är otroligt intressant och roligt. Arbetet  kan liknas vid en lång hearing där aktörer från skogens hela värdekedja har deltagit. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang beträffande skogens olika värden, på många olika nivåer och ur många olika synvinklar.
 
Bra att kombinera Jägmästare-examen med andra kompetenser
Jag utbildade mig till Jägmästare vid SLU Umeå 2008-2013. Jag  passade även på att läsa kurser i Alnarp och skrev mitt examensarbete i Ultuna. Det berodde på att de kurser jag ville läsa fanns på olika orter.

En kurs som jag uppskattade mycket och har stor nytta av idag är national and international forest policy", dvs nationell och internationell skogspolitik, som jag läste  i Alnarp. Jag har även läst enskilda kurser i nationalekonomi, media– och kommunikationsvetenskap och tyska vid Umeå universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet.  Jag tänker att det är bra att blanda kompetenser och kunskap, om inte för sin egen skull, så för att i större utsträckning förstå andra perspektiv och tankegångar bättre. 

Regeringskansliet är en bra arbetsplats för den kompetens som en jäg- och/eller skogsmästare har, även fast det är en hel del nya saker att lära sig, och jag kan verkligen rekommendera fler att söka sig hit. SLU och Jägmästarprogrammet har gett mig och många andra jägmästare en bra grund att stå på, oavsett om man arbetar på ett departement, med logistik eller som virkesköpare. Jag tror även att tvärvetenskaplighet är viktigt i utbildningen, dvs att blanda perspektiv och utgångspunkter. Jag tror det kommer behövas mer av det i framtiden för att lösa de utmaningar vi står inför

Skogsprogrammet stimulerar även andra politiska satsningar
Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Det är bra att Sverige åtar sig detta eftersom det också bidrar till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som t.ex klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. Nationellt skogsprogram är ett internationellt begrepp och ett arbetssätt som finns i ett stort antal länder och det kan användas bland annat för jämförelser av olika länders arbete och visioner för skogen.

Skogsprogrammets vision lyder: ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Per Eriksson, vd för ECSkog AB och jägmästare

  Per stödjer skogsentreprenörer med certifiering och jämställdhet

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Per Eriksson är jägmästare och vd för ECSkog AB som miljöcertifierar skogsentreprenörer. I samband med att man reviderar företagen för PEFC mäter man också jämställdheten.
 • Ute är inne i Jönköping 29-30 augusti 2019

  Välkommen till Ute är inne 2019!

  Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 • Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel

  Lärare sökes!

  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
 • Dra till Södra Viken och upplev Skogens dagar!

  Elever och pedagoger i årskurs 6 –8 i Värmland är välkomna till Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: Skogen, Trävaror och transport, Massa och papper och Fritid i skogen. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar. Anmälan senast den 18 april! / Skogen i Skolan
 • Visar framtidens skog i Vindeln

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar och ökad efterfrågan på skogsråvara ställer nya krav på hur vi sköter våra skogar. I juni finns möjligheten att följa med en av SLU:s forskarskolor till Vindeln för att lära sig mer om framtidens skogsskötsel.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • WAMBAF-projektet hanterar påverkan på skog och vatten i Östersjöregionen

  Kategorier: Klimat & Miljö
  WAMBAF står för vattenhantering i baltiska skogar (Water management in Baltic Forests) och syftar till att minska näring och kvicksilver från skogsbruk till vattendrag och till Östersjön.
 • Dovhjort. Foto: Anders Jarnemo

  Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar vara positiva för vissa gårdars ekonomi. Intäkterna från kommersiell jakt kan nämligen överstiga kostnaden för betesskador, och med stängsel runt åkrarna blir vinsten ännu större. Ett sådant mångbruk gynnar dessutom den biologiska mångfalden, då det blir fler betande djur i ett landskap med allt färre tama växtätare såsom kor och får. / SLU
 • Produktionen igång efter dagens brand

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Ingen person kom till skada och produktionen är åter igång vid världens modernaste såglinje Sävar Såg. De ekonomiska förlusterna efter gårdagens brand är inte fastställda men rör sig troligen om miljonbelopp. / Norra
 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Hitta skogsbank

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Hitta skogsbank. En tjänst där användare enkelt kan jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Tjänsten är en del i det ekosystem av tjänster som Virkesbörsen vill bygga för att göra virkesmarknaden mer effektiv och transparent. Tjänsten gör det enklare för skogsägare att fatta informerade beslut kring sitt skogsbruk och kommer förhoppningsvis öka lönsamheten på gårdsnivå. Tjänsten är helt gratis och återfinns på virkesborsen.se. / Virkesbörsen
 • LEAFs årliga möte för nationella operatörer på Irland 236-29/4 2019

  Irländsk utomhuspedagogik på LEAFs årliga möte

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolan ingår i organisationen LEAF, Learning About Forests. Varje år anordnas ett möte för nationella operatörer och det skedde i Castleconnell utanför Limerick på Irland. Under fyra dagar utbytte representanter från 40 länder erfarenheter och deltog i utomhuspedagogiska övningar.
 • Forum för bioekonomi 2019

  Samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar

  Kategorier: Skog
  Politiker talade om skogsnäringens och bioekonomins betydelse både för Sverige och EU på Forum för bioekonomi. Augustnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om Vilhelm Mobergs relation till skogen. Föreningen Skogens styrelse utser varje år pristagare och detta år fick Kerstin Ekman årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.