Welcome to the Woods!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen

”- Dalarnas studie- och yrkesvägledare är nyckelpersoner när det kommer till att ge elever möjlighet till medvetna studie- och yrkesval” säger Ingrid Saksvik, verksamhetsledare för Arbetsmarknadskunskap i Dalarna.

Att arbetsgivare ställer upp och drar sitt strå till stacken är en avgörande
faktor för att vi ska lyckas få ihop det knepiga samhällspussel som är
kompetensförsörjningsfrågan. Som ett steg i detta bjuds Dalarnas studie- och yrkesvägledare in till en SYV-dag hos Fiskarheden Trävaru i Transtrand den 19 oktober.
Det är en unik möjlighet att se den högteknologiska verksamheten hos
Fiskarhedens Trävaru i Transtrand som under de senaste åren genomgått stora utvecklingsprojekt för att ligga i framkant vad gäller ny teknik.
Företaget jobbar på en internationell arena där en majoritet av produkterna går på export.

Johan Wedde, HR-chef vid Fiskarheden välkomnar initiativet; ”- Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor idag och när vi rustar för framtiden. Vi ser fram emot att ta emot Dalarnas Studie- och yrkesvägledare hos oss och hjälpa till att bredda bilden av Dalarnas arbetsmarknad och vad vår verksamhet innebär idag.”

Under dagen får studie- och yrkesvägledarna också ta del av en föreläsning om urbanisering och hur det kommer sig att så många unga väljer bort möjligheter på landsbygden för städerna. Genom en föreläsning av Lotta Svensson som forskat i ämnet får deltagarna en uppdaterad bild av utmaningen kring kompetensförsörjningsfrågan och landsbygdsperspektivet.
Föreläsningen lyfter också perspektiv kring hur vi kan jobba tillsammans för att stärka de unga som väljer att stanna på landsbygden.

Dalarnas SYV-dag
När: 19 oktober kl 09:30-15:00
Var: Fiskarheden Trävaru, 780 68 Transtrand
Hur: Journalister som vill delta på plats anmäler sig till ingrid.saksvik@fbregionen.se senast den 15/10.

Arbetsmarknadskunskap är arbetsgivarens röst in i klassrummet. Elever ska få möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval och få upp ögonen för möjligheten till ett bra liv i regionen.
www.arbetsmarknadskunskap.se

Fiskarhedens Trävaru AB med sina kvalificerade skogstjänster arbetar varje dag för att skapa en kvalitetsprodukt som är attraktiv i hela världen.
www.fiskarheden.se

På grund av rådande omständigheter har eventet ett begränsat antal deltagare och vi ser till att regler och restriktioner efterlevs under dagen.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige
 • Inbjudan till Höstexkursion torsdagen den 22 oktober

  Kategorier: Skog
  Temat är ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin” och exkursionen sker vid Ensen norr om Rättvik. / Gävle-Dala Skogsklubb
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven