Värdefulla kulturbyggnader av trä ersätts av stål och plåt

Written by admin On the 0 Comments
Orkanen Carola som drog fram över Skåne 4/12-99 raserade ovärderliga kulturarv byggda av trä. Försäkringsbolagens ersättning räcker till byggnader av stål och plåt.
Familjen Odell i Esarp utanför Lund fick sin renoverade träloge från 1920-talet raserat av Carola. Byggnaden var dock försäkrad, varför man trodde att det skulle gå bra att bygga upp den igen. ,,Enligt skaderegleraren skulle det inte gå att få logen uppbyggd igen då den var "mycket gammal" och åldersavdraget därav mycket stort. Försäkringsärendet drog ut på tiden. Efter tre månader anlitade familjen advokat. Efter ytterligare fyra månader uppnåddes en uppgörelse. ,,Erbjudandet försäkringsbolaget lämnade var dock att ersätta logen med en modern låg stålkonstruktion klädd i korrugerad plåt. Diverse andra mer eller mindre seriösa anbud inkom också..,,Familjen Odells ambition var dock att återuppbygga logen i samma stil som den gamla, för att harmoniera med övriga byggnader som är klädda med murat handslaget tegel.,,med envishet och målmedvetenhet har familjen nu uppfört en ny byggnad i trä med en 12 meter hög limträkonstruktion istället för bilade bjälkar. Byggnaden har träväggar och betongtak.,,Bygget har kostat familjen Odell blod, svett, tårar och pengar samt en längre tid av för lite sömn. Christer och Christina Odell anser dock att det var värt allt slit och alla turer med försäkringsbolaget för att bygga upp en byggnad som passar in i den kulturhistoriska landskapsbilden. Familjen har hösten 2000 beviljats ett kulturhistoriskt bidrag för värdefull bebyggelse.,,Familjen Odell avslutar med följande kommentar: ,,det Skånska landskapet är förändrat från gamla fina gårdar med trälogar till ett ”inplåtat” lantbrukslandskap. Försäkringsbolagens agerande har starkt bidragit till den utvecklingen. Det finns ingen som har tagit ansvar för den kulturförstörelse som skadereglerare dagligen beslutar om. Det rivs gamla fina tegelbyggnader och träbyggnader som ersätts med stål och korrugerad plåt. ,,Bolagens materialval vid försäkringsärende innebär att de blir ett föredöme för övrig landsbygd. Beställningarna från försäkringsbolagen har medfört att det finns gott om leverantörer inom stål och plåt men mindre antal leverantörer inom träkonstruktioner.,,Alla har vi sett kåkstäderna utanför storstäderna i tredje värden. En illa underhållen stål och plåtkonstruktion är inte en vacker byggnad. En illa behandlad träkonstruktion är inte heller vacker men det är lättare att fräscha upp en trävägg än att räta ut tillknycklad plåt som börjat rosta i vecken. Alla har vi sett hur mycket kondens det bildas i en oisolerad byggnad av plåt samt hur det låter i samma byggnad då det blåser, regnar eller haglar.,En träkonstruktion blir däremot bara vackrare med åren.,,Vi i Sverige har ingen tradition av byggnader i plåt och stål på landsbygden utan landsbyggds-traditionen finns i träkonstruktioner och sten/lera. ,,Att i ett svep, ändra kulturbygden på landsbygden över en natt, från trä till moderna stål/plåt-konstruktioner för att på kort sikt nå ekonomiska mål, har blivit verklighet, i framförallt Skåne.,,,,,Vårt försäkringsbolags agerande skiljer sig inte mycket i sitt sätt att handlägga sina ärenden i jämförelse med andra försäkringsbolag. Vi har kvar vår försäkring. Skillnaden är att nu vet vi vad och hur vi skall gå tillväga , avslutar Christer och Christina.,,Ivar Palo,
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Rebecka Eriksson, försäljningsansvarig för Skogis granar

  Snart börjar försäljningen av Skogis granar i Stockholm!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi som säljer Skogis granar är alla Jägmästarstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, årskurs 17/22. En utbildning som samlar naturnissar från norr till söder och har en lång historia, vilket innebär många traditioner i både utbildningen och i vår ambitiösa kårverksamhet! En av dessa är vår julgransförsäljning som i år sker för 56:e året i rad!
 • Kartor till alla, alla mot granbarkborren

  Kategorier: Skog
  Foran Sverige har uppdaterat sin webbaserade tjänst ”Fabriken” med barkborreriskkartor över hela Sverige. Kartorna visar var risken är störst för angrepp av granbarkborren på varje fastighet och kommer att vara fritt tillgängliga för alla Fabriken-kunder. Dessa kartor bygger på öppna data från tidigare NH-projekt, uppdaterade med analys av satellitbilder.
 • Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade blivande jägmästarstudenter på Märgträffen

  Under den årliga Märgträffen på SLU i Umeå fanns Skogen i Skolan och SkogsSverige på plats för att träffa blivande jägmästare. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner om bland annat jämställdhet, utomhuspedagogik, uppsatsskrivning och hur vi får fler att upptäcka tjusningen med skog. I montern kunde besökarna gå en tipspromenad och tävla om en årsprenumeration på tidningen Skogen.
 • Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef på Skogssällskapet

  Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef

  Kategorier: Skog
  Hon kommer ursprungligen från Lycksele men pendlar nu mellan Stockholm och Nyköping. - Med skog i familjen och båda föräldrarna lärare tyckte jag att det var något speciellt med jägmästare - det fanns ett skimmer över det. Hon jobbade senast på Sveriges Allmänningskogars förbund och är hållbarhetschef på Skogssällskapet sedan september 2018. / SkogsSverige
 • Välkomna till träffar om framtidens skogsprogram vid SLU!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Under hösten har intensivt arbete pågått med att ta fram förslag till de skogliga kandidat- och mastersprogram som kommer att starta hösten 2021. / SLU
 • Helena Bengtsson är Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Mälardalen

  Helena är en naturälskande idrottslärare och ny regionsamordnare för Mälardalen

  Helena Bengtsson drömde om ett liv på dansscenen i New York, därefter idrottslärare och nu regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen. - Nu fokuserar jag på att utforska, paketera och medvetandegöra den svenska skogen som lärmiljö och kunskapsområde. / Skogen i Skolan
 • Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet på SLU. SkogsSverige hälsar honom välkommen som ambassadör för sociala medierna!

  Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet i Umeå och kommer att berätta om utbildningen och sig själv på SkogsSveriges social medier. - Att skogsnäringen är en framtidsbransch är det ingen tvekan om och det känns spännande att få vara en del av den, säger Marcus. SkogsSverige hälsar Marcus välkommen! / SkogsSverige
 • 150 personer deltog på Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Hex19: Med naturnära ögon på familjeskogsbruket

  Kategorier: Skog
  Den 116:e höstexkursionen pågick i trakterna kring Växjö då Södra skogsägarna var markvärd. Temat för i år var familjeskogsbruk med besök på flera gårdar där ägarna berättade om sina drivkrafter och utmaningar. Dessutom fick de deltagarna information om projektet Stoppa granbarkborren och vilka växter hjortdjuren föredrar att äta. #hex19
 • Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm. / Stora Enso
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 600 000 kr.
 • Mellanstadieelever bjuds in till Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnasium där Skogen i Skolan deltar.

  Skogen i Skolan deltar på Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnasium

  LRF Mälardalen bjuder in mellanstadielever i Stockholms län till Bonden i skolan med gårdsbesök på Berga naturbruksgymnasium. 7000 elever och lärare har anmält sig till den 25 eller 26 september. Skogen i Skolan deltar och besökarna får prova på plantering av skogsplantor, lära sig om hur trä blir till papper och träna på kunskaper om våra svenska trädslag. / Skogen i Skolan
 • Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SM I SKOG är en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade. Platsen är Kvinnerstagymnasiet, Örebro och tävlingsdagarna pågår under fredag-lördag 27-28 september 2019. / Förbundet Skog och Ungdom