Värdefulla kulturbyggnader av trä ersätts av stål och plåt

Written by admin On the 0 Comments
Orkanen Carola som drog fram över Skåne 4/12-99 raserade ovärderliga kulturarv byggda av trä. Försäkringsbolagens ersättning räcker till byggnader av stål och plåt.
Familjen Odell i Esarp utanför Lund fick sin renoverade träloge från 1920-talet raserat av Carola. Byggnaden var dock försäkrad, varför man trodde att det skulle gå bra att bygga upp den igen. ,,Enligt skaderegleraren skulle det inte gå att få logen uppbyggd igen då den var "mycket gammal" och åldersavdraget därav mycket stort. Försäkringsärendet drog ut på tiden. Efter tre månader anlitade familjen advokat. Efter ytterligare fyra månader uppnåddes en uppgörelse. ,,Erbjudandet försäkringsbolaget lämnade var dock att ersätta logen med en modern låg stålkonstruktion klädd i korrugerad plåt. Diverse andra mer eller mindre seriösa anbud inkom också..,,Familjen Odells ambition var dock att återuppbygga logen i samma stil som den gamla, för att harmoniera med övriga byggnader som är klädda med murat handslaget tegel.,,med envishet och målmedvetenhet har familjen nu uppfört en ny byggnad i trä med en 12 meter hög limträkonstruktion istället för bilade bjälkar. Byggnaden har träväggar och betongtak.,,Bygget har kostat familjen Odell blod, svett, tårar och pengar samt en längre tid av för lite sömn. Christer och Christina Odell anser dock att det var värt allt slit och alla turer med försäkringsbolaget för att bygga upp en byggnad som passar in i den kulturhistoriska landskapsbilden. Familjen har hösten 2000 beviljats ett kulturhistoriskt bidrag för värdefull bebyggelse.,,Familjen Odell avslutar med följande kommentar: ,,det Skånska landskapet är förändrat från gamla fina gårdar med trälogar till ett ”inplåtat” lantbrukslandskap. Försäkringsbolagens agerande har starkt bidragit till den utvecklingen. Det finns ingen som har tagit ansvar för den kulturförstörelse som skadereglerare dagligen beslutar om. Det rivs gamla fina tegelbyggnader och träbyggnader som ersätts med stål och korrugerad plåt. ,,Bolagens materialval vid försäkringsärende innebär att de blir ett föredöme för övrig landsbygd. Beställningarna från försäkringsbolagen har medfört att det finns gott om leverantörer inom stål och plåt men mindre antal leverantörer inom träkonstruktioner.,,Alla har vi sett kåkstäderna utanför storstäderna i tredje värden. En illa underhållen stål och plåtkonstruktion är inte en vacker byggnad. En illa behandlad träkonstruktion är inte heller vacker men det är lättare att fräscha upp en trävägg än att räta ut tillknycklad plåt som börjat rosta i vecken. Alla har vi sett hur mycket kondens det bildas i en oisolerad byggnad av plåt samt hur det låter i samma byggnad då det blåser, regnar eller haglar.,En träkonstruktion blir däremot bara vackrare med åren.,,Vi i Sverige har ingen tradition av byggnader i plåt och stål på landsbygden utan landsbyggds-traditionen finns i träkonstruktioner och sten/lera. ,,Att i ett svep, ändra kulturbygden på landsbygden över en natt, från trä till moderna stål/plåt-konstruktioner för att på kort sikt nå ekonomiska mål, har blivit verklighet, i framförallt Skåne.,,,,,Vårt försäkringsbolags agerande skiljer sig inte mycket i sitt sätt att handlägga sina ärenden i jämförelse med andra försäkringsbolag. Vi har kvar vår försäkring. Skillnaden är att nu vet vi vad och hur vi skall gå tillväga , avslutar Christer och Christina.,,Ivar Palo,
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.