Vad blir ditt skogliga val till hösten?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Om man ska söka sig till sin drömutbildning i höst var det sista dagen i fredags, men jag vet från egen erfarenhet att den slutgiltiga ansökan ofta ändras fram till midnatt sista ansökningsdagen. För fyra år sedan slängde även jag in en ansökan med skogligt basår längst upp i prioriteringen. Carl Danielsson, är student på Skogsmästarskolan och också en av SkogsSveriges ambassadörer för våra sociala medier. Läs mer om Carl!

När jag tänker tillbaka på tiden för ansökan kommer jag inte ens ihåg om jag visste vad det basåret innebar. Ett mejl plingade till i inkorgen mitt i sommaren och jag inställde mig för upprop i mitten av augusti för att direkt med mina nya klasskamrater bli utrustade med röjsågar i sommarvärme. Från det grundläggande praktiska inom skogen till teori och framtidsvisioner har jag nu snart nått skogsmästarprogrammets slut och har redan börjat på mitt första jobb som vikarierande försörjningsledare för bioenergi på Stora Enso. När jag stod där i ungskogen med min röjsåg var mina framtidsval lika oklara som vilken stam jag skulle välja att ta ner och vilken jag skulle spara, därför följer nu en kort förklaring som jag kanske velat ha när jag en gång började studera.

Skogsmästarprogrammet som är en treårig utbildning efter det skogliga basåret är tillsammans med jägmästarprogrammet de högre akademiska utbildningarna inom skog vi har i Sverige. Jag ska inte gå in på skillnaden mellan programmen nu utan istället inrikta mig mot den mångsidighet skogsmästarprogrammet kan ge, för det är en utbildning med flera vägar.

De två första åren på programmet är kurserna fastställda och desamma för alla studenter. Vi läser om vilka värden skogen kan ge oss i form av olika produkter för uppvärmning, hållbart byggnadsmaterial och bränsle men även i form av naturvärde för rekreation och människans välmående. Att jobba med en framtidsprodukt känns intressant och viktigt och det var mitt naturintresse tillsammans med min nyfikenhet, för en för mig ganska okänd bransch, som fick mig att söka denna utbildning från första början.

Det tredje och sista året på vår utbildning blir till skillnad från de första åren mycket friare i val av kurser. Av de 60 högskolepoängen kan 15 hp väljas helt fritt och för övriga 45 hp finns ett flertal kurser på olika SLU-orter att välja mellan. Om man känner sig färdig med Skinnskatteberg som studieort kan man söka sig till Umeå, Alnarp, Ultuna eller varför inte söka sig utomlands. SLU har god kontakt med skolor i hela världen och är väldigt hjälpsamma frågor och ansökan om internationella studier.

Vill man sitt sista år läsa mer mot industri och produktion har Umeå kurser inom planering av skogsråvaran och dess områden, Alnarp i Skåne erbjuder kurser inom skogsbruk i Sveriges södra delar men även hur skogen används internationellt och miljöskydd. Det går även fritt att blanda kurser från alla dessa orter om man är beredd att röra lite på sig under studierna.

Jag valde att läsa mina kurser i Ultuna utanför Uppsala. SLU har ett mäklarspår just för skogsmästare (och ibland någon jägmästare) där man efter slutförd examen både har en skogsmästarexamen (Degree of BSc in Forest Management) och även en mäklarlicens med en unik inriktning mot skog- och lantbruksfastigheter. Kurserna som jag läst är fastighetsrätt, beskattningsrätt, byggnadsteknik och fastighetsvärdering och för att möta fastighetsinspektionens krav erbjuder SLU en kurs på distans inom fastighetsförmedling för att sen kunna titulera sig som ”gårdsmäklare”.

Skogen låter ibland väldigt specifik men när jag nu snart gått klart min utbildning har jag gått in mot en enormt stor bransch med nästan lika många val som det står träd i skogen.

Faktaruta

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.