Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hösten 2018 arrangerar CNV tillsammans med Avdelningen för miljökommunikation den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursen går för nionde året i rad och hålls i Uppsala. Första träff 13-14 september och avslutande träff 6-7 december. Däremellan arbetar du med självständiga hemuppgifter. / SLU
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Träffen ägde rum på Gammelkroppa skogsskola, utanför Filipstad. Här ses initiativtagaren Per-Erik Dalin tillsammans med Peter Svedlund, Petra Silfver, Joy Svedlund, Magnus Thor, Magnus Thor AB, Magnus Johansson, Magnus Thor AB, Ambjörn Svensson, Sylva Skog, Noon Svensson, Sylva Skog, Anette Jacobsson, Samhall, Josefine Ahlbäck, Lennart Adolfsson, Värmlands Röj-, och Linjetjänst, Bengt-Erik Persson, Dala Kvalitetsskog, Jan Bäckström, Glafva Skogsvård, Mats-Åke Hansson, Therese Timber, Victor Eriksson, Team J

  Kraftsamling i skogen för att öka säkerhetsmedvetandet

  Kategorier: Skog
  Ett tjugotal entreprenörer samlades i Värmland för att diskutera arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom skogsbruket. Fokus den här gången låg på skogsvårdsentreprenörer, som utför tjänster som exempelvis plantering och markberedning, samt hur man genom digitala verktyg och processer ytterligare kan öka säkerhetsmedvetandet. Under seminariet, som var ett initiativ av Stora Enso, fick deltagarna se exempel på ett antal olyckor och tillbud för att kunna dra lärdomar och diskutera.
 • Russian sawmills gain market share in Egypt

  Kategorier: Wood
  A recent report from the analysis company Woodstat shows that Russian sawmills exported approximately 84,000 m³ of softwood lumber to Egypt in January (according to statistics from the Russian Customs).
 • Ryska sågverk tar marknadsandelar i Egypten

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Analysföretaget Woodstat rapporterar att ryska sågverk under januari exporterade ca 84.000 m³ barrträvaror till Egypten (enligt siffror från ryska tullen).
 • 153 miljoner kronor i utdelning till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

  Kategorier: Politik & Ekonomi, Skog
  Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning på 153 miljoner kronor till sina medlemmar. Utdelningen motsvarar 9 procent på medlemmarnas insatser, skriver Landshypotek Bank i ett pressmeddelande./ Cision
 • Daniel Thorell, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och regionsamordnare för Skogen i Skolans region Västra Götaland

  Daniel ger dig biologiska kunskaper om skogen

  Daniel Thorell är skogskonsulent på Skogsstyrelsen där han är projektledare för WAMBAF som innebär att minska näringsläckaget från skogsmark till vattendrag. Han är också regionsamordnare för Skogen i Skolans region Västra Götaland och ordnar skogsdagar för lärare och lärarstudenter. Dessutom har han tagit fram spelet Skogen!
 • Virkesbörsen tar in 10 miljoner för fortsatt tillväxt

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Sedan Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för digital handel med virke har tillväxten varit långt över förväntan. Virkesbörsen tar in 10 miljoner kronor för att accelerera sin tillväxt och erbjuda skogsägare och virkesköpare en fortsatt unik marknadsplats. Bakom investeringen står riskkapitalbolaget BackingMinds som grundats av e-handelsprofilerna Susanne Najafi och Sara Wimmercranz.
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige hittar du skogliga nyheter, faktaspäckade sidor och en frågelåda med ett 80-tal experter som besvarar skogliga frågor. Följ oss via webbplatsen skogssverige.se, fyra nyhetsbrev samt de sociala medierna Facebook och Twitter. / SkogsSverige
 • Ann Dolling får skogspris

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogens Oskar delas ut till personer som gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog. Årets pristagare blev Ann Dolling som är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. / Skogsaktuellt
 • Niklas Ringborg är jägmästare och distriktschef på Landshypotek Bank.

  Niklas ger skogsägare bra affärsmöjligheter

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Niklas Ringborg är distriktschef på Landshypotek Bank, som är experter inom skogsfinansiering. – Mitt jobb passar perfekt för en jägmästare då förståelse för skogsägares förutsättningar är viktigt. För mig har jägmästarutbildningen givit mig en bra grund att stå på samtidigt som jag har fått kontakter och nätverk. Att studera till jägmästare är något utöver det vanliga!
 • Fr v Matti Anttonen, Finlands Ambassadör i Stockholm och Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso. Foto: Stora Enso

  Stora Ensos Sverigechef inbjuden som talare till Finlands ambassad

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Igår arrangerade Finlands ambassad i Stockholm ett seminarium om innovativa bioprodukter. Stora Ensos Sverigechef var inbjuden som en av talarna. Han presenterade några av Stora Ensos senaste innovationssatsningar som exempelvis biokompositer, lignin, korslimmat trä (CLT), mikrofibrillär cellulosa (MFC), intelligenta förpackningar och dissolvingmassa till textilindustrin.
 • Fler klimatsmarta hus av Mellanskogs virke

  Kategorier: Skog
  Träindustriföretaget Setra Group satsar på en fabrik för korslimmat trä i Långshyttan, därmed tas nu viktiga kliv för fler klimatsmarta hus med råvara från Mellanskogs medlemmar. Ordförande Karin Perers välkomnar den nya satsningen. / Mellanskog
 • Skogshistoriska Sällskapet

  Skogshistoriska Sällskapet lockar med intressanta aktiviteter

  Kategorier: Skog
  Nu har Skogshistoriska Sällskapet presenterat årets exkursionsprogram – tio intressanta aktiviteter runt om i landet – De flesta är traditionella skogshistoriska exkursioner men vi arrangerar också ett par seminarier i aktuella ämnen, säger Erik Valinger, vice ordförande i föreningen. / Skogshistoriska Sällskapet