Sverige måste effektivisera hållbarhet kopplad till bioekonomin

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
BioInnovations förstudien gällande hållbarhet består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka. / Bioinnovation

I höstas beslutade innovationsprogrammet BioInnovation att öppna en förstudie för att utreda hur man kan bygga vidare på framtagna standarder för bioekonomin. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Swedish Standards Institute (SIS) fick förtroendet att projektleda och koordinera arbetet då de lett framtagandet av de gällande standarderna. Förstudien består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka.

– Standarder ger en bra grund för ett gemensamt arbetssätt och en trovärdig kommunikation gällande hållbarhetsfrågor. I det här fallet är de framtagna standarderna ganska övergripande och mer detaljer behövs för att dra full nytta av dem. Dessutom ser man ett behov av ytterligare aktiviteter såsom datainsamling, kommunikationsmaterial med mera, berättar Maria Gustafsson, SIS projektledare samt koordinator för förstudien.
 
Inför den inledande workshopen den 20 januari hade SIS i samarbete med IKEM, Skogsindustrierna, Svebio, Södra, Domsjö, Mondi, Sekab och Innventia tagit fram ett antal frågeställningar och idéer. Under workshopen presenterades förslag till kommande aktiviteter och en givande diskussion uppstod. Mottagandet var positivt och gav bra input för kommande arbete.  I workshopen medverkade intressenter från bl.a. skog-, textil- och bioenergisektorn.
 
– Det är tydligt att behovet av ett sådant här projekt finns och jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna! fortsätter Maria Gustafsson.
 
Förstudien har titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige, och ska bl.a. utreda vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av. I nästa workshop bjuds nya intressenter från branschen in och ett förslag planeras att lämnas till BioInnovations styrelse i april.
 
– Dessa insatser kan ge viktiga insikter i hur man kan få kunder att välja hållbara alternativ. En ökad betalningsvilja för hållbarhet bidrar till ökat förädlingsvärde av den svenska bioråvaran, och därmed till ökad internationell konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn. Det är viktiga mål för BioInnovation att bidra till, säger Per Edström, tf. programchef i BioInnovation.
 
För mer information
Maria Gustafsson, Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute
Mobil 072 280 19 40, E-post: maria.gustafsson@sis.se
Sara Ullmark, kommunikationsansvarig, BioInnovation
Mobil: 070 386 79 94, E-post: sara.ullmark@bioinnovation.se

Sara Ullmark
Kommunikationsansvarig
 
+46 (0)70 386 79 94
sara.ullmark@BioInnovation.se
Storgatan 19
Box 55525, SE-102 04 Stockholm
www.bioinnovation.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.