Svenska folket till forskare: Prata med oss!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
De flesta svenskar har ett högt förtroende för forskare. Det råder även stor enighet om att satsningar på forskning leder till ett bättre samhälle för alla. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet och SOM-institutet. / Vetenskap & Allmänhet

Sedan 2002 undersöker Vetenskap & Allmänhet, VA, i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet varje år svenska folkets syn på vetenskap och forskning. I den senaste mätningen uppger 62 procent att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för hur forskare sköter sitt jobb. Det är betydligt högre än för till exempel rikspolitiker och journalister som ligger på 32 respektive 29 procent. Högst förtroende har allmänheten för sjuksköterskor och poliser (89 respektive 65 procent).

– Många faktorer påverkar människors förtroende. Vi ser till exempel att unga, högutbildade och de som bor i storstäder har högst förtroende för både forskning och forskare. Men även politiskt engagemang och särskilt mellanmänsklig tillit tycks påverka förtroendet i positiv riktning, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare vid SOM-institutet.

Även om förtroendet har stigit lite grann för forskning inom samtliga fakultetsområden så är det, precis som tidigare år, stora skillnader mellan områdena. Medicin ligger i topp; 74 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för medicinsk forskning som bedrivs i Sverige. Därefter följer Teknik (64 procent), Naturvetenskap (59) och Samhällsvetenskap (47). Längst ned på listan återfinns Utbildningsvetenskap (39 procent) och Humaniora (38).

– Här finns intressanta samband att undersöka framöver. Vad är det som gör att medicin alltid ligger högst på listan, och att utbildningsvetenskap och humaniora hamnar långt efter? Vi förbereder nu en ny delstudie där vi ska titta närmare på hur olika faktorer påverkar förtroendet, säger Maria Lindholm, chefsutredare på VA.

Varje år frågas också om hur viktigt det är att vi i Sverige satsar på forskning på världsbästanivå inom en rad områden. Sett till genomsnittssiffrorna sedan undersökningarna påbörjades 2002, är det sex områden som en majoritet av svenska folket tycker att det är mycket viktigt att Sverige satsar på. Överst på listan är Cancer (78 procent), följt av Hjärt- och lungsjukdomar (69), Energi (57), Miljö (56), Reumatiska sjukdomar (55) och Klimat (53). Samtliga rör alltså antingen naturvetenskap eller medicin.

De allra flesta instämmer i påståendet att ”det är viktigt att forskare för en dialog med det omgivande samhället”. På en skala från 1 = helt felaktigt till 7 = helt riktigt, är medelvärdet i undersökningen 6,20. Nästan lika starkt är stödet för ”det är viktigt för forskare att samarbeta med näringsliv och industri” (6,05) och att ”ökad satsning på forskningen ger ett bättre samhälle för alla” (6,01). Lite större osäkerhet råder om huruvida ”forskare som samverkar med andra utanför högskolan ska prioriteras när pengar till forskning fördelas” (5,15).

– Dialog mellan forskare och samhälle lyfts nu i många olika sammanhang, inte minst på EU-nivå, som avgörande för att forskningen ska kunna tackla de stora samhällsutmaningarna. Det är både intressant och glädjande att se att vi svenskar tänker likadant, säger Maria Lindholm.

Årets rapport baseras på resultaten av 2014 års undersökning och är skriven av Annika Bergström, undersökningsledare, och Henrik Oscarsson, föreståndare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen ingår i projektet Vetenskapen i Samhället, ett samarbete mellan VA och SOM-institutet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Mer information
Högupplösta pressbilder och rapporten Vetenskapen i samhället – resultat från SOM-undersökningen 2014 finns på www.v-a.se. Vid frågor kontakta:
Maria Lindholm, chefsutredare vid Vetenskap & Allmänhet, maria@v-a.se, tel 070-867 66 77
Henrik Oscarsson, föreståndare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, henrik.oscarsson@pol.gu.se, sänd ett mejl så ringer Henrik tillbaka (på konferens 17 juni)

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Kategorier: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
 • Vad kan du om skog? Behöver du få koll på skogssektorn?

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige sprider kunskap om hela skogsbranschen genom dagliga nyheter, aktuella faktasidor och frågelådan där du kan ställa frågor om skog. Dessutom får du veta mer om skogliga yrken genom intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt insikt i vad som sker på skogliga evenemang. Följ SkogsSverige i våra digitala medier!
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.