Studentinnovationer för hållbara städer, förpackningar och transporter

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Vinnarna i innovationstävlingen Sustainergies Cup har skapat attraktiva förslag om att kombinera leveranser med avfallstransporter, göra förpackningar som blir till biokol och att använda ”nudging” för att bryta utsläppsintensiva resvanor. Drygt tusen studenter från Sverige och flera andra länder var anmälda till tävlingen och de tre vinnande lagen bestod av talangfulla studenter från KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet. / Sustainergies

Yrsa Lindberg, Marta Andersson, Linnea Heiskala och Lena Lundberg förenades av ett starkt hållbarhetsengagemang och entreprenöriellt driv. Tillsammans tog de sig an Scanias utmaning i Sustainergies Cup och skapade det vinnande tävlingsbidraget “(Un)Waste”, som handlar om att optimera transporter och utnyttja oanvänt utrymme i lastbilar genom att plocka upp avfall i samband med leveranser. En av teamets ambitioner med tävlingsbidraget var att göra avfall till en mer tillgänglig resurs för cirkulära affärsmodeller. Juryn skriver i sin motivering att de föll för att ”idén skulle bidra till mer hållbara städer, samtidigt som Scania kan utveckla nya tjänster för sina kunder och deras kunder i nästa led”. Kanske var det bredden av olika studiebakgrunder och perspektiv som låg bakom deras framgång?

 • Yrsa Lindberg har läst humanekologi vid Göteborgs Universitet, Globalt Ledarskap & Hållbar Utveckling vid Hawaii Pacific University och läser nu Miljökommunikation vid Stockholms universitet.
 • Marta Andersson är utbildad inom ekonomi, statsvetenskap och folkhälsovetenskap främst vid Linköpings universitet.
 • Både Linnea Heiskala och Lena Lundberg läser vid KTH, på programmen Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur samt Energi och Miljö.

BillerudKorsnäs efterfrågade idéer om hur vi kommer att förpacka och köpa vår mat om 50 år. Bäst förslag presenterades av tre ingenjörsstudenter från Uppsala universitet - Alireza Hosseini Shabestari och Daniel Ismail Eriksson som studerar Maskinteknik och Anders Larsson som läser masterprogrammet Industriell Ledning och Innovation. I ”The BillerudKorsnäs Way” målar de upp sina idéer på en tidslinje från idag fram till 2066, där en av de främsta innovationerna är den koldioxidnegativa förpackningen. Istället för att återvinnas skulle denna förpackning göras till biokol som kan återföras till jorden för att lagra koldioxid och samtidigt förbättra marken för exempelvis skogsbruket.

Kombinationen av innovationer inom industrin och god förståelse för omvärldstrender gav Uppsalateamet vinsten. Den vinnande lösningen för Trafikverket var ett mycket ambitiöst förslag från Tim Isaksson som läser sin master om Tillämpad Klimatstrategi vid Lunds universitet. Utmaningen handlade om att uppmuntra fler att göra klimatsmarta val av transporter och Tims förslag ”Flyttvana” innehåller flera smarta och konkreta lösningar som förmedlas i samband
med att personer flyttar till nya hem. Tanken är att påverka beteenden i en kontext när man är mer mottaglig, och göra det lättare för individen att göra bra val genom så kallad ”nudging”. Eftersom en miljon svenskar flyttar varje år är potentialen för att skapa mer hållbara vanor enorm!

Dessa lösningar och många fler var resultatet när innovationstävlingen Sustainergies Cup genomfördes för sjätte gången. Tävlingsperioden pågick från oktober 2015 till januari 2016 och under denna period anmälde sig drygt tusen studenter till tävlingen. Dessutom har det genomförts events och workshops vid ett stort antal universitet runtomkring i Sverige; att skapa hållbara lösningar på verkliga utmaningar har väckt stort engagemang.

– Tävlingen har visat oss att både intresset och kompetensen kring hållbarhet fortsätter att växa bland studenterna, säger Markus Danell, verksamhetschef på den ideella organisationen Sustainergies som ligger bakom tävlingen. Hållbarhetsfrågor är komplexa och kräver förmågan att tänka tvärvetenskapligt, vilket också blir allt viktigare på arbetsmarknaden idag. Vinnarna i Sustainergies Cup har visat att de är väl förberedda för en meningsfull karriär! I tävlingens jury ingick Eliza Küzükaslan, politiskt sakkunnig hos ministern för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete, Magnus Ljungberg, VD för Futerra, Ylva Öhrnell, Ordförande NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, Andreas Follér, Sustainability Manager vid Scania, Louise Wohrne, hållbarhetsutvecklare vid BillerudKorsnäs samt Hanna Eklöf, utredningsledare klimat- och energifrågor vid Trafikverket.

Mer information
Se http://sustainergies.se/nyheter för pressbilder och mer information, så som juryns motiveringar, presentationer av samtliga finalister.

Kontaktuppgifter
Markus Danell, verksamhetschef Sustainergies, 0738 09 62 43, markus@sustainergies.se
Yrsa Lindberg, vinnare för Scania, 070 750 89 08, yrsa_lindberg@hotmail.com
Andreas Follér, Sustainability Manager Scania, 0707 26 72 32, andreas.foller@scania.com
Anders Larsson, vinnare för BillerudKorsnäs, 073 834 15 16, Anders.Larsson.9954@student.uu.se
Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör BillerudKorsnäs, 073 057 38 01,
henrik.essen@billerudkorsnas.com
Tim Isaksson, vinnare för Trafikverket, 070 232 89 93, tim@flyttvana.se
Hanna Eklöf, utredningsledare klimat- och energifrågor Trafikverket, 070 581 60 44, hanna.eklof@trafikverket.se

SUSTAINERGIES I KORTHET
Sustainergies är en ideell organisation grundad år 2009 av hållbarhetsintresserade studenter. Målet är att skapa innovativa hållbarhetslösningar och meningsfulla karriärer. Sustainergies är idag Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet.
http://sustainergies.se/press

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.