Stora Enso först med digital förvaltningstjänst för skogsägare

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nu presenterar Stora Enso Sveriges första digitala förvaltningstjänst, en webbportal som samlar allt som har med skog att göra och gör det enklare att driva ett aktivt skogsbruk. / Stora Enso

Stora samhällstrender som urbanisering och digitalisering märks också av bland skogsägare. Nästa generation är uppvuxna med de möjligheter en smartphone ger. Man har hela världen på fickan. Samtidigt attraherar möjligheterna och utbudet i de större städerna unga från Sveriges mindre orter och landsbygd. Det är två samhällsförändringar som ger förutsättningar för en helt ny typ av skogsägande.
 
– Det finns en tydlig trend i att skogsägarna kommer längre och längre ifrån sin skog, inte bara geografiskt utan även kunskapsmässigt. Det är inte längre lika självklart att man varit ute i skogen och fått lära sig hur det funkar från sina föräldrar eller far- och morföräldrar. Och det skiftet gör ju att den nya generationens skogsägare inte efterfrågar samma tjänster som den förra. Många av våra nya tjänster har därför utformats med den här målgruppen i åtanke, berättar Fredrik Granath, marknadschef på Stora Enso Skog.
 
Digital förvaltningstjänst
Stora Ensos digitala förvaltningstjänst, samlar allt som har med skog att göra och gör det enklare att driva ett aktivt skogsbruk. Här finns alla avtal, avräkningar, anteckningar, uträkningar och andra dokument som är viktiga att spara. Här publicerar också tillsynspersonen eventuella bilder som tagits i samband med tillsynsrundor och åtgärder i skogen.
 
– Det är en stor fördel för de som äger skog tillsammans med flera delägare. Alla får tillgång till samma material och kan följa arbetet och känna kontroll och delaktighet även om man bor på olika platser, säger Fredrik Granath.
 
Företräda & Tillsyn kallas förvaltningstjänsten där skogsägaren får en företrädare som sköter ärenden utefter den plan som gemensamt gjorts upp. Företrädaren hjälper till med alla avtal, kontakter med entreprenörer och myndigheter och är skogsägarens förlängda arm ute i markerna. Han eller hon åker förbi och tittar till skogen, så att inte något träd fallit över vägen vid en storm, eller att det inte blir för stor markpåverkan när åtgärderna genomförs.
 
Den 9 och 10 mars arrangeras skogsseminarier i Karlstad och Stockholm, ni är varmt välkomna att närvara . Under seminarierna bjuds skogsägarna på kunskap, inspiration och goda råd. Experter från Areal kommer att tala om generationsskiften och skogsägarna ges också en inblick i forskning, innovation och framtida produkter där skogsråvara kommer ha en självklar plats. Mer information finns på storaensoskog.se/forvaltning. Där finns också mer information om förvaltningstjänsten, vad som ingår, vad den kostar, m.m.
 
För mer information, kontakta:
 
Fredrik Granath, marknadschef, Stora Enso Skog, tel 01046-775 30
 
Fakta om Stora Enso och Stora Enso Skog
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com
Stora Enso Skog är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och pappersbruk samt sågverk med den virkesråvara och det biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare, samt anskaffar och transporterar virkesråvara till sina kunder.
 
 
Charlotte Brodén
Informationschef
Stora Enso Skog
 
charlotte.broden@storaenso.com
Direkt +46 1046 772 32
Mobil +46 70 668 22 32
 
Trotzgatan 13
SE-791 80 Falun, Sweden

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Kategorier: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen