Stora Enso Bioenergi satsar på ny miljövänlig logistiklösning i Sveg

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Fredagen den 26 oktober lämnar det första biobränsletåget Stora Enso Bioenergis nya terminal i Sveg. Slutdestinationen är Söderenergis terminal i Nykvarn utanför Södertälje. Tåget är det första av 24 tåg som kommer transportera biobränsle från Sveg och Mora till Nykvarn under vintern 2012/2013. / Stora Enso

Stora Enso, logotypSöderenergi, Green Cargo och Stora Enso Bioenergi har de senast åren haft ett lyckat samarbete kring järnvägsleveranser av biobränsle. Det nya upplägget från Sveg och Mora innebär att minst 750 tunga lastbilstransporter lyfts bort från vägarna vilket ger en betydande miljövinst. En helt ny godsvolym tillförs också till Inlandsbanan, en järnväg som har stor betydelse för transporter av biobränslen.
Biobränsle står idag för 32 % av Sveriges totala energiförsörjning och är därmed också landets största energislag jämfört till exempel med vattenkraft, kärnkraft och olja, även med alla fordonsbränslen inräknade. Sverige har under drygt 30 år genomfört en målmedveten satsning på biobränslen i kombination med en utbyggnad av fjärrvärmenäten i våra tätorter. Stora Enso Bioenergi har varit med i denna utveckling från början och är i idag Sveriges största leverantör av biobränslen i första hand från skogen.

- En utmaning för oss och våra kunder har länge varit hur vi ska försörja ett allt ökande behov av biobränslen i storstadsområden genom att transportera biobränsle på ett effektivt och miljövänligt sätt från våra skogslän. Vi är därför nu mycket glada över att få lägga till Sveg i ett logistikupplägg som gör att skogsbränsle från Härjedalen tillför grön energi till Stockholmsregionen, säger Håkan Alexandersson, Logistikchef, Stora Enso Bioenergi.

Välkomna till en pressträff kl 12.00 26/10 på terminalen
Vägbeskrivning: Avfarten till terminalen ligger knappt tre kilometer öster om Sveg efter E45/Rv81. När man passerat avfarten mot flygplatsen är det sedan c:a 500 meter till avfarten mot vänster om du kommer från Sveg. Avfarten kommer att vara skyltad Stora Enso – Biobränsleterminal.

För mer information
Håkan Alexandersson, Logistikchef, Stora Enso Bioenergi, tel 01046-771 97 Martin Hansson, Marknadschef, Stora Enso Bioenergi, tel 01046-787 50

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Stora Enso Bioenergi AB är en del av Stora Enso-koncernen. Företaget har uppdrag att försörja koncernens industrienhet med biobränsle samt vara en stor aktör på den svenska biobränslemarknaden. Vi finns lokalt med kontor från Bollnäs ner till Hässleholm. Läs mer på www.storaenso.com/bioenergi

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.