#snv16: Innovativ bioekonomi bidrar till minskad klimatpåverkan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogsnäringsveckan invigdes av Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och vd Bengt Ek, Föreningen Skogen. - Det är fantastiskt att arbeta i en bransch med en sådan framtidstro. De senaste två åren har investeringar på 24 miljarder kronor givit ökad produktion och miljöförbättringar. Vi är nu på väg mot visionen att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi, sa Carina Håkansson.

Samverkan nyckeln till en grön framtid
Kristina Persson, framtidsminister, inledde paneldiskussionen.
- Det är bra att lyfta fram skogens betydelse och bioekonomins roll i samhället. Vi behöver ändra våra konsumtionsmönster. Sverige har brutet sambandet mellan tillväxt och koldioxidutsläpp, det som brukar kallas decoupling.
En rapport levereras i april av arbetsgruppen Grön omställning och konkurrenskraft.

När investeringskapitalet frågar efter fossilfritt blir det förändring. Staten är den största konsumenten av biobränsle. Därför behövs grön ekonomi, innovationsupphandling och mobilisera mot bioekonomi. Fly Green Fund tar gärna emot fler företagskunder. Regeringen kommer att samarbeta med Finland och övriga nordiska länder. Panelen var överens om att en positiv anda, samverkan och innovation ochär nyckeln till en grön framtid.

Prisutdelningen med spännvidd
H.M.K. Carl XVI Gustaf tilldelade Birgit Östman greve Carl Bernadottes skogspris som första kvinna. Motiveringen var att hon har varit starkt drivande i arbetet för att göra byggreglerna materialneutrala, bland annat kring brandsäkerhet.
Claes Fries tilldelades en Guldkvist för att ha tillgängliggjort skogsforskning genom Skogsskötselserien.
Peter Holmgren är en av de svenskar som gjort mest för att värna skogarnas alla värden på global nivå.
Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö och en förebild som fokuserar på människor, utveckling samt lönsamhet i sitt företagande.
Ali Naderi, Innventia,  fick  Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.
Stora Träpriset gick till Råå förskola i Helsingborg.

"Cellulosa är mitt favoritmaterial"
Maria Strømme är professor i nanoteknik vid Uppsala universitet och Vice Preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
- Med nanoteknologi får man möjlighet att bota cancer med injicerbara tomma guldskal som anrikas vid tumören. Det går också att lägga läkemedel i skalen, samt att sätta en adresslapp på dem vilket gör att man får molekyler som binder cancercellerna. Det här gör att man kan undvika cytostatika. Man kan också bygga nytt ben, brosk, muskler samt få återväxt på hjärta och hjärna där celler har dött. Med skogsråvara och cellulosa kommer nanoteknologin att få ännu fler användningsområden.

En cykelhjälm ur skogen
Rasmus Malbert är designer, möbelskapare och materialstrateg. Han har utvecklat en cykelhjälm med skogsråvara som formbar förpackning med DuraPulp från Södra och vispad nanocellulosa, Cellutech. 3D-fanéret är böjligt i två riktningar samtidigt. Rasmus menar att "mass customization" kommer att påverka marknaden, dvs att kunderna själv har möjlighet att välja färger, utformning mm.

Svensk skog i rymden
Astronauten och KTH-professorn Christer Fuglesang berättade om sina upplevelser i rymden.
- Innan rymdpromenaden tränade vi i vatten, i luften, jag tog dyk- och flygcertifikat. 14,5 år senare skedde min första rymdpromenad 2006. Astronauter är försökskaniner och används för experiment i fysik, biologi, fysiologi och teknik. Tiden i rymden påverkar skelettet, immunsystemet, vätskebalansen och balanssinnet. Man ser hur skogen påverkas och detta kan studeras. På rymdstationen återanvändes allt.

Bryt korrelationen mellan tillväxt och koldioxidutsläpp
Svensk skogsindustri kan bidra till ett globalt genombrott för bioekonomin. Världsekonomin ökar med 65% och mängden människor med 1,5 miljarder till 2030. Det menade chefsekonomen på Skogsindustrierna, Mats Kinnwall. Ett projekt pågår i samarbete med SEI för att sätta kriterier för en bioekonomisk omvandling. Det krävs att korrelationen mellan tillväxt och koldioxidutsläpp bryts (decoupling).

Smartare städer
86% av alla människor kommer att bo i städer år 2050. Vi måste fundera över var och hur vi bygger. "Prosperity without growth" - god ekonomi utan tillväxt, dvs vi behöver tänka in framtiden och bygga mer hus i trä, sa Ana Betancour, rektor för Arkitekthögskolan.

Förnybara kläder i paneldebatten
En kavaj av säckpapper, kalsonger tillverkade av träråvara och ett par strumpor av bambu. Det var klädesplagg som väckte uppseende vid den avslutande paneldebatten med Lena Heuts, Bioinnovation, Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs, Per Andersson, platschef på Derome och Mikael Hannus, innovationschef Sverige på Stora Enso.

Branschöverskridande innovation blir verklighet
Lena Heuts sitter i Bioinnovations Advisory Board och berättade om två projekt man satsat på: etablera närodlade textil i Sverige och framtidens biobaserade byggande och boende. Klimathotet driver oss framåt, men samtidigt är samhällets värdekedjor komplexa vilket är en stor utmaning.

Karl-Henrik Sundström ny ordförande i Skogsindustrierna
Karl-Henrik Sundström, CEO Stora Enso, är ny ordförande i Skogsindustrierna. Han ersätter den avgående ordförande Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige