SNV14 - från futurologer till gränsöverskridande samarbeten

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Årets Skogsnäringsvecka på Münchenbryggeriet inleddes med ett antal seminarier varav Skogen i Skolan medverkade på "Flickor och skogen" och Föreningen Skogen berättade om 100 år på 40 minuter. Futurologen Magnus Lindkvist gav bakgrundsbilder till framtiden. H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut utmärkelserna Bernadottepriset, Guldkvistar och Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris. Under eftermiddagen inleddes Skogsindustriernas öppna årsmöte med att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förmedlade Regeringens infrastruktursatsningar. Marie Wickberg, Näringsdepartementet berättade om det Nationella skogsprogrammet. Dagen avslutades med en paneldebatt om biobaserade material och ett anförande om fibern i en gränslös värld.

Den 8/april inleddes Skogsnäringsveckan med sex seminarier: "Tillbaka till framtiden", "Fossilfrihet på väg", "Flickorna och skogen", "Hur kan vi bidra till att skogen ökar människors livskvalitet?", "Samverkan bygger ny byggsektor" och "100 år på 40 minuter med Föreningen Skogen)".

Flickorna och skogen
Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen samarbetar för att öka flickors intresse för skog. Genom en mängd olika riktade aktiviteter inom ramen för Skogen i Skolans verksamhet såsom t.ex skogskollo och en skrivartävling kommer man att vända sig direkt till tjejer och unga kvinnor för att öka kunskapen och visa på bredden av utbildningar och yrken inom skogssektorn.
Verksamhetsledare Åsa Godeau berättade om Nationella kansliets insatser och Carl Appelqvist, enhetschef Skogsstyrelsen visade statistik bl.a för landets kvinnliga skogsägare. Verksamheten för Skogen i Skolans verksamhet startades för över 40 år sedan och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan skolan och skogssektorn som sker på skolans villkor.
Skogskollo för tjejer anordnas i år i Region Västerbotten och Västernorrland.
Skogen i Skolans webbplats hittar du våra läromedel för utomhuspedagogik, våra övningar, faktablad om svenska träd och hur du startar en egen skolskog.

Carl Appelqvist, enhetschef, Skogsstyrelsen Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i Skolan Flickorna och skogen - Skogsnäringsveckan

100 år på 40 minuter
Föreningen Skogen ansvarar sedan 2011 för verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Sk0lan. Förutom dessa verksamheter ingår också Tidningen Skogen, Skogsliv för medlemmar i föreningen, ett skogligt bokförlag och bildbyrån SkogenBild. Tidningen Skogen fyller i år 100 år och Bengt Ek gjorde ett antal nedslag i historien.
Stående inslag har varit olika former av skogsbruk, villkoren för skogsbrukare och skogsägare.
Per Simonsson, är ekolog på SCA och doktorand på SLU som har studerat hyggesdebatten i tidningen Skogen genom åren. Den första naturhänsynen kom på 1970-talet, SCA:s naturhänsyn med rödlistade arter kom ut 1987. Skogsstyrelsen startade sedan Rikare skog - 90-talets kunskaper om naturvård och ekologi.

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen berättar om tidningen Skogens 100-åriga historia

Invigningen av Skogsnäringsveckan 2014
Lydia Capolicchio hälsade publiken välkommen till invigningen. Därefter inledde Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och vd Bengt Ek med att berätta om dagens program.
- Nedgången av tidningspapper har vi sett men den ökande e-handeln innebär också att antalet pappersförpackningar ökar, sa Carina Håkansson.
Den officiella invigningen är ett samarrangemang mellan Skogsindustrierna och Föreningen Skogen.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Bengt Ek, vd Föreningen Skogen och konferencier Lydia Capolicchio

Magnus Lindkvist, futurologDen vertikala framtiden - Skapande eller konkurrens i morgondagens skogsindustri?
Futurologen Magnus Lindkvist sa att R & D (Research & Development - Forskning och utveckling) kallas också Rip-Off and Duplicate - stöld och kopiering. Med det menade han att det mesta har gjorts tidigare och att mycket blir upprepning men i en annan form.
- För att förstå framtiden behöver man titta på långsamma förändringar. Vi går från ett samhälle till ett särhälle. Det är idéer som är oväntade och osäkra som kan förändra världen. Experimentlusta, återvinning av misslyckanden och tålamod ger framgång, sa Magnus Lindkvist.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut Föreningen Skogens utmärkelser
Genom Föreningen Skogen uppmärksammar branschen varje år personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna. Föreningen Skogens utmärkelser delas ut till skogsägare, praktiker eller forskare och är ett tillfälle för branschen att föra fram sin uppskattning, och skriva in pristagarna i historien.

 • Pär Lärkeryd, vd Norra skogsägarna, fick Greve Carl Bernadotte Skogspris eftersom han är en central förebild för en bransch som vill, men ännu inte har lyckats, att bli jämställd.
 • Herman Sundqvist, skogsskötselchef Sveaskog, har fått Guldkvisten eftersom han i debatter är en viktig röst som ger stor betydelse för omvärldens förståelse för skogsbruket.
 • Lennart Henrikson, Ekolog, Natur & Människa AB, har förändrat beteendet och kunskapsnivån när det gäller vattenfrågorna i hela det svenska skogsbruket. För detta har han fått Guldkvisten.
 • Gustav Nyström, KTH, fick Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris, som Skogsindustrierna förvaltar.

Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs och styrelseordförande SkogsindustriernaSkogsindustriernas öppna årsmöte
Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs tillika ordförande för Skogsindustrierna inledde det öppna årsmötet.
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister höll ett inledningsanförande om Regeringens kommande satsningar när det gäller infrastruktur.
- Få transporter är längre än 10 mil, sedan gäller omlastning till annat transportmedel.

Marie Wickberg, Näringsdepartementet, berättade om det nationella skogsprogrammet.
- 200.000 jobb tillhör skogsindustrin varav de flesta är i glesbygden. Det nationella skogsprogrammet påbörjades under 1990-talet och det blir ett dialogmöte den 24/4, sa Marie Wickberg.

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister Marie Wickberg, Näringsdepartementet

Nya biobaserade material, produkter och tjänster – perspektiv 2020, 2035 och 2050
Camilla Rööst, chef Forskning & Innovation, Södra Innovation, Elin Lydahl, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Lars Winther, vd Domsjö Fabriker AB, Nils Hannerz, projektledare BlåGul Kemi, IKEM, Lars Iversen, Senior Business Advisor, Electrolux deltog i en paneldebatt där en av frågeställningarna var om vi ska ha bioenergi eller biobaserade produkter. Skogen som råvara behöver förvaltas och vidareutvecklas. Den 20/5 får man svar på en ansökan till Vinnova.

Paneldebatt på Skogsnäringsveckan

Lennart Holm berättade om fiber i ett globalt perspektivFibern i en gränslös värld
Den svenske industrimannen Lennart Holm menade att global skatt på CO2 och växthusgaser skulle kunna motverka den globala uppvärmningen.
- Förnyelsebara råvaror finns i årsgrödor, skog och avfall. Cellulosan kan användas som ett alternativ till bomull i form av lyocell, tencell och viskos.

 

Skogsindustrierna är motorn för en biobaserad ekonomi
Per Lindberg, styrelseordförande Skogsindustrierna, avslutade invigningen.

- Skogsindustrierna behöver bli fokus för det nya och är motorn för den biobaserade ekonomin, sa Per Lindberg.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier SkogsSverigeGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.