Skogssektorns gemensamma kunskap

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Det branschgemensamma projektet "Nationell samverkan inom skogsbranschen" ska definiera vilken skoglig kunskap som finns i vilken kanal hos aktörerna inom sektorn. - Vi ska bland annat hitta samverkansmöjligheter och undvika dubbelarbete när det gäller ett antal skogliga kunskapswebbar. Vi har skickat ut en enkät och sammanställt resultatet i en rapport. Den 8-9 mars kommer vi att anordna workshops utefter de behov vi har definierat. Dagarna handlar om användarvänlighet och sökmotoroptimering, säger Mats Hannerz och Camilla Ahlstedt, projektledare för satsningen.

Initiativet till projektet Nationell samverkan mellan skogliga kunskapswebbar, togs av Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen under 2014. Anledningen var att flera bolag och organisationer inom skogssektorn finansierade liknande verksamheter. Målgrupper för projektet är kommunikationsansvariga och webbstrateger inom större skogsbolag och organisationer inom skogssektorn. De kunskapswebbar som ingår är: SkogsSverige, Skogsforum, Kunskap Direkt, Skogsskötselserien, Säker Skog, Skötselskolan och Hållbart familjeskogsbruk, varav vissa inte är publika. När det gäller forskning och utveckling ingår Skogforsk och SLU.

- Det är ett branschgemensamt projekt bland annat för att hitta samverkansmöjligheter mellan olika kunskapswebbar inom skogssektorn. Där ingår t.ex Skogsskötselserien, Kunskap Direkt, SkogsSverige, Skogforsks kunskapsbank med flera. Vi ska hitta en gemensam grund för ökat samarbete och bättre resursutnyttjande, säger Mats Hannerz, Silvinformation, projektledare.

Syftet med projektet är att hitta synergier och samverkansmöjligheter för att undersöka vilka områden där de ingående bolagen och organisationerna kan ha ett utbyte. Projektet inleddes med en kartläggningen "Som man ropar i skogen" där 571 personer inom skogssektorn fick en enkät med frågor om hur man tar del av kunskapswebbarna som ingår i projektet. 176 personer besvarade enkäten och resultatet sammanställdes sedan i rapporten.

Den 26/1 genomfördes en workshop med Kunskap Direkt och Skogsskötselserien med målet att identifiera möjliga samarbeten kring redaktionellt arbete, ekonomi, marknadsföring samt dela erfarenheter och tips kring pedagogik, användbarhet och synlighet. Den 3/2 genomfördes en workshop om skogssektorns kunskapstjänster med målet att öka kunskapen om resurserna, identifiera samverkansmöjligheter, brister och potentialer för enskilda tjänster och för samverkan samt hitta former för gemensam marknadsföring.

- Det är en process att få med alla ägare och ett visionärt mål är att samla kunskapen på ett ställe. Ett delmål idag är att jobba fram vilka tjänster som är dåligt kända och öka kännedomen om dem. Vi har sett att de skogliga tjänstemännen vet om dem, men inte skogsägarna. Vi använder oss bland annat av nätverket "Digitala medier inom skogssektorn" för att nå ut till digitalt ansvariga inom branschen. Det blir också workshops som handlar om sociala medier, användarvänlighet och sökmotoroptimering den 8-9/3. Detta är ett svar på behoven från den enkät som skickades ut till alla berörda innan årsskiftet. Vi vill även dessa dagar se ifall vi kan hitta samverkansmöjligheter mellan skogsbolagen, exempelvis när det gäller kommunikation till allmänheten, nyckeltal inom sökoptimering, gemensamma kampanjer med mera, säger Camilla Ahlstedt, som delar projektledarskapet med Mats.

Styrgruppen för projektet representeras av: Bengt Ek, Föreningen Skogen, Marianne Eriksson, LRF, Erik Viklund, Skogforsk och Britt-Marie Larsson, Skogsstyrelsen. Den 4 maj är slutdatum för projektet då man kommer att leverera en slutrapport med slutsatser och åtgärder som kan realiseras med fortsatt finansiering.

- En framtida vision för projektet kan vara att efterlikna t.ex Visit Sweden eller 1177 där man har samlat all information och kunskap från branschen, säger Camilla Ahlstedt.

Mats Hannerz
Mats Hannerz är skogsforskaren som brinner för att forskningsresultaten ska bli kända. I det egna företaget hjälper han forskare med att skriva både vetenskapligt och populärt. Han har väl snappat upp lite om skogsskötsel också under sina hittills 12 år som redaktör för Kunskap Direkt. Bor och jobbar i Kalmar, och smiter gärna över med kikaren till Ölands fågelmarker när det blir en lucka mellan uppdragen.

Camilla Ahlstedt
Camilla Ahlstedt är akutsjuksköterskan som arbetat med webb och IT sedan mitten på 1990-talet. Camilla brinner för användbarhet, användaren och dess beteenden. Camilla lämnade sjukvården för 14 år sedan och började inom skogsbranschen inom webb och IT. Hon känner målgruppen skogsägare mycket väl.  Hennes största intresse är att laga god mat och bjuda hem sina vänner, gärna med det hon själv plockat i skogen. Att ordna event/evenemang är något hon gillar, både privat och i jobbet- ju större desto roligare!

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige