Skogsnäringen är avgörande för bioekonomin

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
I 150 år har branschen mötts under Skogsnäringsveckan med intressanta diskussioner och föredrag om en livskraftig skogsindustri. 2017 års fokus är träbyggande och innovation. Som brukligt förgyllde HM Konung Carl XVI Gustaf evenemanget med att dela ut priser till välförtjänta mottagare.

2017 års pristagare vid Skogsnäringsveckan, Bioekonomiskt Forum. HM Konungen förrättade prisutdelningen.

Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kom för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska. Rubriken för Skogsnäringsveckan 2017 års evenemang var Bioekonomiskt Forum. #snv17 #bioekonomi

Sveriges framtid byggs av skogen
Vilka initiativ tar branschen, vad efterfrågar kunderna och vilka innovationer kommer förändra planerna?
Konferensen öppnades av Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna och Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen. Moderator var Helena Blomquist, SVT.

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, berättade om handel och svensk konkurrenskraft i en förändrad värld. - Inom kort kommer regler för avverkning och hållbarhetskriterier för biomassa. Dessa kan dock påverka självbestämmandet.
LULUCF, står för "Land Use, Land Use Change, and Forestry" finns hos FN. Ett relativt kostnadseffektivt sätt att kompensera utsläpp, kan antingen ske genom att minska växthusgaser från atmosfären (t.ex. genom att plantera träd eller bruka skogar) eller genom att minska utsläppen (t ex genom att begränsa avskogningen).

- När jag ser timmerbilarna åka förbi mitt hem i Norrbotten tänker jag att där är en förskola, där är forskning eftersom skogen står för vår välfärd, sa Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister. Ett klimatpolitiskt ramverk lämnades som en proposition till riksdagen i mars 2017. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Peter Holmgren, emottog Föreningen Skogens guldkvist som delades ut på internationella skogsdagen 2016. - Antalet undernärda minskar medan matpriserna ökar. Skogsbruket bidrar till en del av de 17 hållbarhetsmålen, SDG, Sustainable Development Goals. Hälften av virket går till bioenergi. Underskatta därför inte bioenergipotential, non-Wood-värdet. Skogsbruket kräver långsiktiga planer över mer än 25 år.

HM Konung Carl XVI Gustaf delade ut årets priser till de välförtjänst mottagarna. Motiveringerna till priserna har författats av Föreningen Skogens styrelse. Bland priserna märks Emma Berglund, som fick Greve Carl Bernadottes Skogspris. Scouterna fick som första organisation ta emot Guldkvisten vilket även gällde Claes Löfroth. Kompetensutvecklingspriset från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond gick till Thomas Öhlund, forskare, Mittuniversitetet.

Annie Sandgren, Wood supply & forestry, IKEA: Vi ska använda mer från mindre och ta till vara träets alla delar. Vi vill också använda trä/cellulosa till tyg o stoppning i våra möbler som säljs i våra varuhus världen över.

Ole Terland är teknisk utvecklingschef på SCA: Reduktionsplikt bra förslag. Det gäller också örnybara drivmedel från bark, spån, grot o lignin i svartlut.
Bränslebytet är en klimatomställning i transportsektorn som Regeringen presenterade i mars 2017. Förslag innebär helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt.

Henrik Brage, chef för process- o produtveckling på Södra: Användning av skogsråvara motverkar klimatförändringen och ger dubbel nytta eftersom den också kan ersätta fossilberoende råvaror. Vedbaserad fiber ökar mest (viskos, lyocell) med en förväntad tillväxt på 5-6%. Södra producerar 660000 ton textil massa per år vilket ungefär skulle motsvara 5 miljoner t-shirts per år.

Magnus Wikström, CTO, BillerudKorsnäs: Marknaden växer med 3,4%. Förpackningspapper och kartong ökar 2,2% under 2013-2030. Fibreform utmanar med sin extremt höga töjbarhet! FreeForm Packaging - ersätter plast och glas med flaskliknade förpackningar. Treesearch är en forskningsplattform och man söker 250 unga forskare!

Robert Foster, Natural Materials Researcher, Cambridge University och Kevin Flanagan, PLP Architecture  presenterade ett förslag på en 300 meter hög skyskrapa i trä som skulle finnas i London, bredvid St Pauls Cathedral. Förslaget har inte godkänts, men det finns däremot en byggnad på gång som kommer att bli 150 meter högt, vilket även det skulle bli den högsta byggnaden av trä i världen.

Flera paneler diskuterade användningsområden för trä, innovationer och hur skogsnäringen gemensamt ska bygga den nya bioekonomin.

Dagen avslutades med mingel och gemensam middag.

Skogsnäringsveckan 2017, Bioekonomiskt Forum arrangerades av Föreningen Skogen, Skogsindustrierna och Dagens Industri.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige