Skogens dag visade på möjligheter och behovet av samsyn

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Karin Perers, ordförande Mellanskog, Lena Ek, ordförande Södra och Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog
Riskanalysen av hot, möjligheter, svagheter och styrkor på Skogens dag visade att skogen är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna, en omdebatterad råvara och även en källa till naturupplevelser. Behovet av samsyn när det gäller både definitioner och värderingar var en röd tråd under dagen.

Skogen kommer ha betydelse under kommande valår i Sverige. Den är vår framtid. Därför belystes svenskt skogsbruks styrkor, svagheter, hot och möjligheter 2018.
Hur möter vi okunskap med kunskap?

Camilla Sandström, professor Umeå Universitet, och Sverker Olofsson, journalist var moderatorer för Skogens dag.

Hur jämställd och attraktiv är skogssektorn?
Lotta Folkesson, regionordförande LRF Västerbotten berättade om Folkessons maskin, ett jord- och skogsbruksföretag, som Lotta hon driver tillsammans med sin man Mattias.

– För att visa på skogssektorn som en attraktiv och jämställd bransch behöver vi utbilda studie- och yrkesvägledare och fånga ungdomarna genom filmer med så kallade Youtubers. Vi försöker underlätta för yrkesbytare som vill komma in i skogsbranschen och vi tar in praktikanter från Burträsks naturbruksgymnasium.

Lena Jonsson är projektledare för Skogskollo och arbetar på Skogstekniska klustret.
Fler kvinnor behövs inom skogsindustrin och vi tror på vikten av att introdocera unga till skogen vid tidigt. Vi vill förändra bilden av skogsbranchen. Under 2017 hade vi en mängd skogskollon för tjejer, bland annat på Skansen i Stockholm och ett integrationskollo för nyanlända. Vi söker samverkan med fler aktörer i Stockholmsområdet!

Gustaf Egnell är forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå. Han ingår också i Expertpanelen som besvarar frågor som kommer till SkogsSveriges frågelåda. Gustaf tipsade om , skogsbranschens  -upprop. Över 100 berättelser om trakasserier har skickats in.
– Vi söker de som vill förändra, de som studerar biologi till exempel och vi kommer att synas på fler arenor som exempelvis EuroHorse. Kursen Tjejer och skog kommer att anordnas i Stockholm i sommar för att värva fler studenter till Jägmästar- o skogsmästarprogrammen.

Monika Stridsman har tidigare varit generaldirektör för Skogsstyrelsen och är nu styrelseordförande för Föreningen Skogen.
– Värderingsförändringar tar tid. Det behövs förebilder och goda exempel. Alla ryms i skogen och vi behöver jobba för att alla ska trivas i skogen. Föreningen Skogen författade för många år sedan etiska regler för skogsbruk.

Är EU ett hot mot svenska skogsbruk?
Christoffer Fjellner är Europaparlamentariker.
– För utsläpp/upptag av koldioxid i landskapet (LULUCF = Land-Use, Land-Use Change and Forestry) finns inga regler, men sedan 2013 är medlemsstaterna skyldiga att mäta och rapportera utsläpp och inlagring. EU-parlamentet har nyligen röstat om det reviderade Förnybarhetsdirektivet RED. Andelen grödbaserade drivmedel som etanol och biodiesel frysas, medan biodrivmedel från skogsavfall inklusive tallolja, ska nå minst 0,5% år 2021 och 3,6% år 2030. Det behövs kunskap inte bara om att bruka skog utan också om på vilket sätt man brukar skogen och en samsyn kring detta.

Jan Terstad är chef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.
– Mina slutsater för ett hållbart skogsbruk är en ökad substitution och markanvändning, utveckla maskiner för hyggesfritt skogsbruk, att skogssektorn erkänner en faktisk miljöpåverkan och ställer upp på förändringar. Jag refererar till professor Sten B Nilssons tio teser i hans artikel hos Föreningen Skogen.

Jan Terstad och Christoffer Fjellner enades om att en framgång för EU vore att kunna få gemensamma regler för det som rör skogsbruk i Europa. Ju fler produkter från skog, desto mer lagstiftning krävs, exempelvis för textil, plast etc. Monika Stridsman framförde att KSLA har rundabordssamtal med myndigheter med diskussioner kring olika definitioner av skogsbruk och skyddad skog.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, gav sin och Regeringens syn på skogssektorn.
Det nationella skogsprogrammet ska bidra till en biobaserad ekonomi och är en nyckel till en fossilfri välfärdsstad. Rapporterna från respektive grupp samt remisser är levererade. Det är många viljor som ska enas och diskussionerna gav en viss samsyn, även om det skulle behövas mer. Småland är först ut med ett regionalt skogsprogram, och även Västernorrland och Jämtland kommer därefter.


Daniel Nylén, Umeå universitet, menade att en inventering av kunskaper hos nyanlända behövs och berättade om skogens värdekedja, dvs skogsbolag, entreprenörer, transportörer, sågverk, pappersbruk, försäljning, kund. Hans avhandling om digital innovation blev prisbelönt.

Liisa Saarenmaa arbetar som biträdande avdelningschef på Naturresursavdelningen inom jord- och skogsbruksministeriet i Finland.
– Vår bioekonomistrategi innebär en ökning till 100 miljoner Euro före 2025 och 16% av BNP. Målet är också att skapa 100.000 nya arbetsplatser. För att uppnå de bioekonomiska målen uppskattas det att det under 10 års tid behövs allt som allt 2,1 miljarder euro i offentliga satsningar, fördelat på riskfinansiering till företag (1,0 mrd), forsknings- och innovationsfinansierings (0,5 mrd) samt satsningar på pilotprojekt och demonstrationer (0,6 mrd).

Magnus Karlberg, docent och biträdande professor LTU föreläste om prestandabaserade affärsmodeller.
– I en prestandabaserad affär tjänar man pengar när kunden får nytta. En funktionell produkt har mjuk- och hårdvara, stödsystem och drifthanteringssystem. En flygplats behövde nya ljuskällor och ville betala för ljuset, dvs pay per lux. Det var inte armaturen som gjorde nytta utan ljuset som levererades. Detta tankesätt kan användas redan från början av utvecklingen.

Samtal om etik och moral
Tomas Lundmark är professor i skogsskötsel, SLU.
– Vi ska bruka skogen så den tillgodoser våra behov men även kommande generationers behov. Vi skapar framtiden. Mängden skog idag är tidigare generationers verk. Istället för strid om produktion och miljö måste vi prata mer om skogen, hitta gemensamma nämnare och agerande.

Ida Odersstål, M.II.O. Entreprenad.
– Vi behöver ett hållbart klimat, med stabila ekosystem, ekonomisk hållbarhet, sysselsättning och arbetskraft. Vi kan se hyggesfritt skogsbruk som en möjlighet. Visionen är en  levande landsbygd med skogen som basindustri. Variation bland markägare ger variation i skogen.

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och Lena-Marie Jensen, Smart Textiles visade som avslutning på dagen en klänning gjord av skog! Den var en del av projektet Etablera närodlad textil i Sverige genom BioInnovation.

 

Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet samverkade kring Skogens dag som genomfördes den 1 februari på Grand Hôtel i Stockholm.

Vill du veta mer?

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Välkommen till SkogsSverige – kunskap om skog

  Välkommen till SkogsSverige! Här hittar du massor med information om skogen och skogssektorn. Fakta om Sveriges skogar och om skogsnäringen. Om mångfald och miljö. Träd och trä. Utbildning och uteliv. Och så bjuder vi på världens längsta lista med tips för hur du köper och sköter din julgran. Du kan även söka bland över 7000 frågor och svar om skog och skogsbruk. Och kanske hittar du något intressant i vårt omfattande nyhetsarkiv.
 • 7 000 svar för den vetgirige

  Vår panel med 80 forskare och andra experter har svarat på över 7 000 frågor om skog. I vilken skog trivs tjädern bäst? Hur många tändstickor kan det bli av en asp? Hur gör man för att återplantera efter ett kalhygge? Vad finns det för utbildningar i skogsindustrin? Hur bygger man en kolmila? Frågelådan har stängt för nya frågor men välkommen att botanisera bland alla frågor som redan är ställda.
 • 8 400 förklarade skogsord

  Vad säger hen? ”Anilinved, biotop, centrumbit, daggpunkt…” I Skogsencyklopedin går vi igenom hela skogens alfabet i över 8000 ord. Här hittar du facktermer om skog, natur och skogsbruk. Vare sig du vill ha en förklaring eller bara veta mer.
 • SkogsSveriges nyhetsflöde har upphört

  SkogsSveriges nyhetsbevakning har avslutas. Skogsbrukets nyheter kan du ändå få en gång i veckan från Föreningen Skogen. Beställ nyhetsbrevet eSKOGEN på www.skogen.se !
 • För första gången på tio år: Sverige nettoexporterar träpellets

  Kategorier: Bioenergi
  Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år. Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets. / Svebio
 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.