Skogen är vår framtid

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogens dag anordnades av Skogstekniska klustret, Länssstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet
Vem äger rätten till skogen? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kom upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020. Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet är arrangörer för sjätte året i rad. #skogensdag

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde dagen.
– Det är viktigt att skapa en konstruktiv dialog i Skogsprogrammet. Tillsammans går vi in i bioekonomin. Det regionala programmet i Västerbotten har kommit långt, även med jämställdhet. Vi ska lyckas att bli världens första fossilfria land.

Skogsprogrammet kommer under 2020 att genomföra fyra kunskapsseminarier runt om i landet med ett brett deltagande från skogens alla intressenter. Seminarierna syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden. Seminarierna är planerade att ske följande datum och orter: Umeå – 11 mars, Uppsala – 1 april, Växjö – 27 maj, Stockholm – 12 juni.

Isabelle Bergkvist, Skogforsk o Tomas Lundmark, SLU berättade om Skogsföryngring för ökad tillväxt – samverkan mellan forskning och företag.
3 önskescenarior:
1. Digitalisering öppnar för mikroståndsanpassning
2. Markberedning bara vid planteringspunkt
3. Ej hyggesvila.
Plantering i mineraljord och nya gödselmedel ger minst 4 år kortare omloppstid.

Ungdomsspaning – hur ser världen ut om 30 år? Sofia Rasmussen från Rasmussen analys gav deltagarna en inblick.
– Värderingsskillnader och olika omvärldsbilder råder mellan generationer. Det som var viktigast för ungdomarna vara att kunna gå sin egen väg, bidra till en bättre värld och vara trygg i sig själv. Balans och personlig utveckling var viktigt när det gäller arbetslivet.

Framtidshopp eller missmod – tror vi på en grön omställning? Panelsamtal med Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Marit Bohlin, LRF Ungdomen, Joakim Kulin, Umeå universitet och Sofia Rasmussen, Rasmussen analys.
– Krisen ä redan här men vi väljer hur allvarlig den blir. Ungdomar triggas att engagera sig men föreslagna lösningar tas dock inte till vara. Unga känner därför att det saknas äkthet.

Ta ner himlen till jorden - workshop under ledning av Elsa Reimerson, Erland Mårald och Janina Priebe, Umeå universitet, samt Eva-Maria Nordström, Isabella Hallberg-Sramek och Annika Nordin, SLU.
– Projektet finansieras av Formas och innehåller flera workshopar. Klimatfrågan blir mer relevant i ett lokalt perspektiv. Hur blir det konstruktivt? Tänk till, tänk om, tänk nytt!

Dagen avslutades med Skogsutredningen 2019 – hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald med Agneta Ögren, särskild utredare.
– Äganderätten till skogen är en infekterad fråga av flera olika skäl och det finns många olika hänsyn att ta. Vi försöker lyssna in så många åsikter som möjligt. Vi tänker lösningsfokuserat utifrån en helhetsbedömning samt utifrån de direktiv vi har fått. Vi kommer dock inte att kunna tillgodose alla intressen i alla delar.

Därefter Nav för skoglig forskning och innovation då Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, talade.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.