Skogen är vår framtid

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogens dag anordnades av Skogstekniska klustret, Länssstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet
Vem äger rätten till skogen? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kom upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020. Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet är arrangörer för sjätte året i rad. #skogensdag

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde dagen.
– Det är viktigt att skapa en konstruktiv dialog i Skogsprogrammet. Tillsammans går vi in i bioekonomin. Det regionala programmet i Västerbotten har kommit långt, även med jämställdhet. Vi ska lyckas att bli världens första fossilfria land.

Skogsprogrammet kommer under 2020 att genomföra fyra kunskapsseminarier runt om i landet med ett brett deltagande från skogens alla intressenter. Seminarierna syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden. Seminarierna är planerade att ske följande datum och orter: Umeå – 11 mars, Uppsala – 1 april, Växjö – 27 maj, Stockholm – 12 juni.

Isabelle Bergkvist, Skogforsk o Tomas Lundmark, SLU berättade om Skogsföryngring för ökad tillväxt – samverkan mellan forskning och företag.
3 önskescenarior:
1. Digitalisering öppnar för mikroståndsanpassning
2. Markberedning bara vid planteringspunkt
3. Ej hyggesvila.
Plantering i mineraljord och nya gödselmedel ger minst 4 år kortare omloppstid.

Ungdomsspaning – hur ser världen ut om 30 år? Sofia Rasmussen från Rasmussen analys gav deltagarna en inblick.
– Värderingsskillnader och olika omvärldsbilder råder mellan generationer. Det som var viktigast för ungdomarna vara att kunna gå sin egen väg, bidra till en bättre värld och vara trygg i sig själv. Balans och personlig utveckling var viktigt när det gäller arbetslivet.

Framtidshopp eller missmod – tror vi på en grön omställning? Panelsamtal med Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Marit Bohlin, LRF Ungdomen, Joakim Kulin, Umeå universitet och Sofia Rasmussen, Rasmussen analys.
– Krisen ä redan här men vi väljer hur allvarlig den blir. Ungdomar triggas att engagera sig men föreslagna lösningar tas dock inte till vara. Unga känner därför att det saknas äkthet.

Ta ner himlen till jorden - workshop under ledning av Elsa Reimerson, Erland Mårald och Janina Priebe, Umeå universitet, samt Eva-Maria Nordström, Isabella Hallberg-Sramek och Annika Nordin, SLU.
– Projektet finansieras av Formas och innehåller flera workshopar. Klimatfrågan blir mer relevant i ett lokalt perspektiv. Hur blir det konstruktivt? Tänk till, tänk om, tänk nytt!

Dagen avslutades med Skogsutredningen 2019 – hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald med Agneta Ögren, särskild utredare.
– Äganderätten till skogen är en infekterad fråga av flera olika skäl och det finns många olika hänsyn att ta. Vi försöker lyssna in så många åsikter som möjligt. Vi tänker lösningsfokuserat utifrån en helhetsbedömning samt utifrån de direktiv vi har fått. Vi kommer dock inte att kunna tillgodose alla intressen i alla delar.

Därefter Nav för skoglig forskning och innovation då Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, talade.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten från Föreningen Skogen

  Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum

  Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och natur. - Det har satt sin prägel på mitt liv. Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat länge inom Naturskoleföreningen, som ingår i nätverket Utenavet tillsammans med Skogen i Skolan. Mats fick nyligen utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen.
 • Bild: Foto från Timbersports senaste nybörjarläger, oktober 2019.

  Ökat intresse för Timbersports nybörjarläger – inte minst bland tjejer

  Kategorier: Skog
  Allt fler får upp ögonen för extremsporten Timbersports, känd för att utmana atleternas styrka och uthållighet. Under årets första nybörjarläger, som hålls i helgen, är det för första gången i Sverige fler kvinnor än män som deltar. / Stihl
 • Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda

  Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
 • Peter Forssell, vd Sävar Snickerifabrik AB och Peter Karlsson, ekonomichef Södra Skogsägarna

  Ny ägare till stor industrilokal i Sävar

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Det blir koncernen som bland annat äger Sävar Snickerifabrik AB som övertar industrilokalen i Sävar som tidigare användes av konkursdrabbade S Wood AB. Säljare av lokalerna är Södra Skogsägarna ekonomisk förening. / Sävar snickeri
 • Förändringar på VD-posten hos ELE Trävaru i Kilafors

  Kategorier: Trä och träindustrin
  René Wiesmann, VD för ELE Trävaru AB, kommer att lämna ELE för att ta sig an nya utmaningar utanför koncernen. ”René har gjort ett fantastiskt jobb under sina drygt 12 år på företaget och har utvecklat sågverket på ett imponerande sätt”, säger Lars Videnros, styrelseordförande. / ELE Trävaru AB
 • Europe surpasses Canada as lumber supplier to China

  Kategorier: Wood
  The market analyst company Woodstat reports that China imported approximately 1.88 million m³ of softwood lumber in December (-5% compared to 2018), according to figures from the Chinese Customs. The import totaled 27.1 million m³ during 2019 (+11% compared to 2018). Since China began importing softwood lumber in smaller volumes over 10 years ago, Russia and Canada have completely dominated as suppliers. Limited volumes have been imported from the US, Europe, Chile and New Zealand. / Woodstat
 • Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år. Tack till er läsare!

  Skogen i Skolan tackar alla läsare!

  Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år! På ett år ökade trafiken med 38%. Tack till er läsare för ert intresse och engagemang. Det ni har varit mest intresserade av är våra svenska träd samt Skogen i Skolans läromedel, faktablad och övningar. / Skogen i Skolan
 • SkogsSverige är med 1.364.284 besök under 2019 en av de mest besökta webbplatserna inom skogssektorn!

  SkogsSverige tackar stolt för 1.364.284 besök under 2019!

  Kategorier: Skog
  I oktober fick vi 148.981 besök vilket är "all time high" för en månad. Under hela 2019 har ni besökt SkogsSverige vid 1.364.284 tillfällen! Vi har spritt skoglig kunskap till drygt en miljon fler läsare på sju år. Det gör SkogsSverige till en av de mest besökta webbplatserna i skogssektorn. Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare!
 • Residential buildings started in China 2019 at new record level

  Kategorier: Wood
  Building projects with a total floor space of 2272 million m² were started in China during 2019 (+8.5% compared to 2018), of which 1675 million m² were residential (+9.2%). "This new record level will of course support a high consumption and import of softwood lumber", says Jenny Wessung, CEO at the analysis company Woodstat AB who is specialized in the softwood lumber market. / Wood Stat
 • Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier

  Sofie gick från skogsstudier till skogsbolag

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Sofie Dahlén Sjöberg studerade på det femåriga Jägmästarprogrammet och är nu aspirant hos SCA där hon provar på olika funktioner inom företaget. Hon har också varit mycket framgångsrik som ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. / SkogsSverige
 • Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Kategorier: Skog
  Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet
 • Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019

  Skogen ur skilda synvinklar

  Kategorier: Politik & Ekonomi, Skog
  Det nationella skogsprogrammet samlade flera hundra skogsintresserade under två dagar med temat varför vi ser olika på skogen. Konferensdeltagarna framförde olika synpunkter om skogsbruk och ägande. Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen var arrangörer. #skogsprogrammet / SkogsSverige