Skogen är vår framtid

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogens dag anordnades av Skogstekniska klustret, Länssstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet
Vem äger rätten till skogen? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kom upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020. Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet är arrangörer för sjätte året i rad. #skogensdag

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde dagen.
– Det är viktigt att skapa en konstruktiv dialog i Skogsprogrammet. Tillsammans går vi in i bioekonomin. Det regionala programmet i Västerbotten har kommit långt, även med jämställdhet. Vi ska lyckas att bli världens första fossilfria land.

Skogsprogrammet kommer under 2020 att genomföra fyra kunskapsseminarier runt om i landet med ett brett deltagande från skogens alla intressenter. Seminarierna syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden. Seminarierna är planerade att ske följande datum och orter: Umeå – 11 mars, Uppsala – 1 april, Växjö – 27 maj, Stockholm – 12 juni.

Isabelle Bergkvist, Skogforsk o Tomas Lundmark, SLU berättade om Skogsföryngring för ökad tillväxt – samverkan mellan forskning och företag.
3 önskescenarior:
1. Digitalisering öppnar för mikroståndsanpassning
2. Markberedning bara vid planteringspunkt
3. Ej hyggesvila.
Plantering i mineraljord och nya gödselmedel ger minst 4 år kortare omloppstid.

Ungdomsspaning – hur ser världen ut om 30 år? Sofia Rasmussen från Rasmussen analys gav deltagarna en inblick.
– Värderingsskillnader och olika omvärldsbilder råder mellan generationer. Det som var viktigast för ungdomarna vara att kunna gå sin egen väg, bidra till en bättre värld och vara trygg i sig själv. Balans och personlig utveckling var viktigt när det gäller arbetslivet.

Framtidshopp eller missmod – tror vi på en grön omställning? Panelsamtal med Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Marit Bohlin, LRF Ungdomen, Joakim Kulin, Umeå universitet och Sofia Rasmussen, Rasmussen analys.
– Krisen ä redan här men vi väljer hur allvarlig den blir. Ungdomar triggas att engagera sig men föreslagna lösningar tas dock inte till vara. Unga känner därför att det saknas äkthet.

Ta ner himlen till jorden - workshop under ledning av Elsa Reimerson, Erland Mårald och Janina Priebe, Umeå universitet, samt Eva-Maria Nordström, Isabella Hallberg-Sramek och Annika Nordin, SLU.
– Projektet finansieras av Formas och innehåller flera workshopar. Klimatfrågan blir mer relevant i ett lokalt perspektiv. Hur blir det konstruktivt? Tänk till, tänk om, tänk nytt!

Dagen avslutades med Skogsutredningen 2019 – hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald med Agneta Ögren, särskild utredare.
– Äganderätten till skogen är en infekterad fråga av flera olika skäl och det finns många olika hänsyn att ta. Vi försöker lyssna in så många åsikter som möjligt. Vi tänker lösningsfokuserat utifrån en helhetsbedömning samt utifrån de direktiv vi har fått. Vi kommer dock inte att kunna tillgodose alla intressen i alla delar.

Därefter Nav för skoglig forskning och innovation då Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, talade.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Kategorier: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
 • Vad kan du om skog? Behöver du få koll på skogssektorn?

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige sprider kunskap om hela skogsbranschen genom dagliga nyheter, aktuella faktasidor och frågelådan där du kan ställa frågor om skog. Dessutom får du veta mer om skogliga yrken genom intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt insikt i vad som sker på skogliga evenemang. Följ SkogsSverige i våra digitala medier!
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.