Samverkande gd:ar inledde en solig #Hex16

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Björn Risinger, gd Naturvårdsverket och Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen. - Vi ska utveckla samverkan, lönsamhet och jämställdhet samt visa goda ex på miljöarbete med mätbara delmål. Föreningen Skogens Höstexkursion 2016, #Hex16, sker i samverkan med Norrskog och Norrskogs Forskningsstiftelse och pågår 31/8-1/9 i Jämtland.

Förutom två visionerande generaldirektörer innehöll den första dagens exkursion stormfällning, granbarkborre, skötsel av gran och automatisk gallringsuppföljning.

Professor Martin Schroeder, SLU och analytiker Sören Wulff, SLU har forskat om vindfällen kontra granbarkborreutbrott.

- Förutom förebyggande åtgärder och snabb upparbetning minskar risken för granbarkborreskador under 0,3 skogskubikmeter (m3sk) koloniserade vindfällen per hektar. Mer forskning behövs för att avgöra vid vilken nivå risken ökar och hur man kan gynna granbarkborrens fiender och konkurrenter.

Anita Osterling äger 60 hektar produktiv skogsmark i Mordviken med ett virkesförråd på 3700 skogskubikmeter.
- Stormen Ivar fällde mycket skog vid en skogsbilväg. På grund av Dagmar 2011 och Ivar 2013 har vi avverkat 3300 m3sk jämfört med normalavverkningen på 50 m3sk. Uppdatera  skogsbruksplanen och planera blandad skog med lövträd. Kontakta rådgivare och se över din skogsförsäkring.

Göran Örlander är skogsstrateg på Södra Skog som berättade om granskötselprogram efter stormarna.
- Röjningen är viktigt i skogskötseln för att undvika stormfällning eftersom ett sådant bestånd blir mer stabilt och motståndskraftigt. Det är lämpligt att lämna 1700-2700 stammar per hektar gran och att förstagallra i tid vid en beståndshöjd av 12-14 meter. Mer forskning behövs för att påvisa om blandskog minskar eller ökar stormrisken.

Urban Nilsson, professor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU bedriver forskning om tall växer bättre än gran i norra Sverige.
- Granens produktion i Norrland är oftast klart lägre än för tall på nästan alla marker. Med bladarea menas barrens sammanlagda yta delat med markarean. Ju högre bladarea desto mer ljus aborberas vilket ger högre bruttoproduktion. På försökslokaler har granen haft högre ljusabsorbtion och markrespiration än tall men lägre stamvedstillväxt. Dessa skillnader i allokering av kolydrater och kväveupptag mellan gran och tall kräver vidare forskning.

Johan J Möller, forskare Skogforsk berättade om automatisk gallringsuppföljning.

- Vi har tagit fram en metodik som med hjälp av skördarens produktionsdata gör att vi kan beräkna gallringsstyrka och beståndsvariabler. Gallringskvoten, dvs medeldiameter för utgallrade träd och kvarstående träd, och stickvägträden kan identifieras med hög precision. Programmet hprGallring ger skördarföraren kontinuerlig information om det aktuella gallringsuttaget och kvarvarande skog.

Under exkursionsdagen intogs lunchen utomhus som tillagades av Den glada kocken. Middagen avnjöts på Quality Hotel Frösö Park där Annika Osterling och Jonas Skyttmo tilldelades Föreningen Skogen utmärkelse Silverkvisten.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige