Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

Written by admin On the 0 Comments
Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget
Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.

Marie Kaliff, marknads-utbildningsansvarig på Natur & MiljöbokenJag heter Marie Kaliff och arbetar som marknads-/utbildningsansvarig på Natur & Miljöboken sedan närmare 18 år tillbaka. Jag har haft förmånen att få bo Vemdalen under några år när barnen växte upp, så skog och fjäll är en viktig rekreationsplats för mig.

I mitt arbete får jag vara med att ge den uppväxande generationen kunskap om natur och en hållbar livsstil. Detta viktiga arbete har under åren utvecklats, och blivit en av de viktigaste frågorna i samhället idag!

Min roll innebär inspiration till hållbarhet i lärandet
Min viktigaste uppgift i arbetet är att vara en inspiratör för lärare och elever samt ge företag möjlighet att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett spännande sätt. Personligen är jag sedan barnsben van att vistas i naturen och är väldigt stor fantast av utomhusaktiviteter där vandring, skidåkning och kajak paddling är favoriterna. Intresset för skog och natur sitter i generna helt enkelt!  Det är också något jag försöker förmedla i mötet med skolbarnen, nyfikenheten för att uppleva skogen.

Vart du än bor i Sverige så har du naturen inom räckhåll, och att lära sig att ta njuta och ta hand om den på bästa sätt är viktigt i vår digitala värld! Jag trivs oerhört bra med att representera ett företag som arbetar med den viktiga visionen att ge Sveriges unga kunskaper om natur och hållbar utveckling! Att få vara med att ge den uppväxande generationen kunskap om natur och en hållbar livsstil har under åren utvecklats, och blivit en av de viktigaste frågorna i samhället idag!

Natur & Miljöboken
Svenska Kunskapsförlaget är ansvarig utgivare för läromedelsserien Natur & Miljöboken.
Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993, vår vision är att vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Vi arbetar uteslutande med att driva samhällsprojektet och årligen utge läromedelsserien Natur & Miljöboken.

Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer, tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra tryckta och digitala läromedel till grundskolans årskurs 4-6. Med vår samtids klimatproblematik och de allvarliga konsekvenser som redan nu är vardag i många av världens länder, är natur- och miljökunskap en vetskap vars vikt aldrig kan betonas nog.

Årligen når vi 200 000 barn och 17 000 lärare, med uppdaterat, aktuell och faktagranskat läromedel som är en gåva till barnen. Läraren använder sin Lärarhandledning med färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment. Handledning finns för alla steg och är kompatibel med miljömålen i Lgr 11

Vårt samarbete med Skogen i Skolan
Vi på Svenska Kunskapsförlaget tror på samarbeten och att många olika sätt behövs för att driva arbetet framåt mot en hållbar livsstil. Vi möter ständigt barn och lärare som är intresserade, nyfikna och engagerade i vår svenska skog och mark. Då blir det naturligt att samverka tillsammans med Skogen i Skolan som har som uppgift att inspirera, informera och lära Sveriges skolor om skogen.

Sedan 2017 informeras mellanstadielärare I Natur & Miljöbokens samtliga lärarhandledningar om Skogen i Skolans arbete och läromedel som finns att hämta för nyfikna lärare. Vi tar även hjälp av Skogen i Skolan för att faktagranska våra avsnitt om skogsbruk, fakta om den svenska skogen och andra relaterade frågor.

Mer information
Hör av dig till Svenska Kunskapsförlaget för att erhålla dina exemplar av Natur & Miljöboken till din skola. Besök: https://nmboken.se. Mejl till: info@nmboken.se

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.