Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen

Written by admin On the 0 Comments
Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014. Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens Mästare som vänder sig till sjundeklassare och Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka kunskapen om skog hos eleverna.

Skogskollo för tjejer
Landsbydsdepartementet skapade Skogsriket under 2011 med ambassadörer i olika delar av landet. I Västerbotten bildades då en grupp som var en styrgrupp för Skogsriket i Västerbotten. I styrgruppen för Skogsriket Västerbotten ingår företrädare för myndigheter, företag och universitet. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande för Skogsriket Västerbottens styrgrupp. För koordinering, stöd och beredning finns ett sekretariat. I gruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Martinsons, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret , SCA Skog och Lapplandssafari.

Landsbygdsdepartementet lanserade en jämställdhetsstrategi med namnet: Jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi.
Här kan du få veta mer om den regionala jämställdhetsstrategin, läs mer.

På initiativ av Länsstyrelsen Västerbotten initierades ett Skogskollo som ett pilotprojekt under 2012 under en dag då fyra tjejer deltog. Målgruppen för Skogskollot är tjejer som har avslutat årskurs 5 och ska börja årskurs 6.

Under 2013 arrangerades två kollon i Västerbotten; ett i Burträsk och ett i Umeå där båda var ett samarbete med Naturbruksgymnasierna. Totalt 15 deltagare fördelades mellan fyra i Burträsk och 11 tjejer i Umeå. Det primära i programmet var att visa kvinnliga förebilder och bredden av yrken inom skogssektorn. Utvärderingarna visade att tjejerna ville vara på kollot under längre tid då de inte hann med alla roliga aktiviteter och de ville också få mer tid för att lära känna sina nya kompisar.

Under 2014 utökades verksamheten då även Skogen i Skolans Region Västernorrland deltog förutom Region Västerbotten. Skogskollot pågick på Naturbruksgymnasiet i Burträsk i Västerbotten och i Skedomsskolan i Västernorrland. 17 tjejer deltog i Västerbotten och 16 stycken i Västernorrland.

Budskapet har handlat om att öka jämställdheten i skogssektorn vilket har fallit väl ut i mediabevakningen.
Regionsamordnare Erika Nilsson fick under 2014 Norra skogsägarnas utmärkelse Norras framtidspris för sitt arbete med Skogskollo.

Förutom Skogskollot arrangerar Skogen i Skolans Region Västerbotten också tävlingarna Skogens Mästare och Skogssnilleblixten.
Skogens Mästare vänder sig till sjundeklassare som i flera steg får kunskap om skog via Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen.
Skogssnilleblixten är ett helt nytt koncept som lanseras av Region Västerbotten under 2015. Skogssnilleblixten ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 7-9 och baseras på Skogen i Skolans läromedel Skogens produkter som skickas ut till klassen vid tävlingens början. Anmälan senast den 15 februari!

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA