Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen

Written by admin On the 0 Comments
Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014. Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens Mästare som vänder sig till sjundeklassare och Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka kunskapen om skog hos eleverna.

Skogskollo för tjejer
Landsbydsdepartementet skapade Skogsriket under 2011 med ambassadörer i olika delar av landet. I Västerbotten bildades då en grupp som var en styrgrupp för Skogsriket i Västerbotten. I styrgruppen för Skogsriket Västerbotten ingår företrädare för myndigheter, företag och universitet. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande för Skogsriket Västerbottens styrgrupp. För koordinering, stöd och beredning finns ett sekretariat. I gruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Martinsons, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret , SCA Skog och Lapplandssafari.

Landsbygdsdepartementet lanserade en jämställdhetsstrategi med namnet: Jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi.
Här kan du få veta mer om den regionala jämställdhetsstrategin, läs mer.

På initiativ av Länsstyrelsen Västerbotten initierades ett Skogskollo som ett pilotprojekt under 2012 under en dag då fyra tjejer deltog. Målgruppen för Skogskollot är tjejer som har avslutat årskurs 5 och ska börja årskurs 6.

Under 2013 arrangerades två kollon i Västerbotten; ett i Burträsk och ett i Umeå där båda var ett samarbete med Naturbruksgymnasierna. Totalt 15 deltagare fördelades mellan fyra i Burträsk och 11 tjejer i Umeå. Det primära i programmet var att visa kvinnliga förebilder och bredden av yrken inom skogssektorn. Utvärderingarna visade att tjejerna ville vara på kollot under längre tid då de inte hann med alla roliga aktiviteter och de ville också få mer tid för att lära känna sina nya kompisar.

Under 2014 utökades verksamheten då även Skogen i Skolans Region Västernorrland deltog förutom Region Västerbotten. Skogskollot pågick på Naturbruksgymnasiet i Burträsk i Västerbotten och i Skedomsskolan i Västernorrland. 17 tjejer deltog i Västerbotten och 16 stycken i Västernorrland.

Budskapet har handlat om att öka jämställdheten i skogssektorn vilket har fallit väl ut i mediabevakningen.
Regionsamordnare Erika Nilsson fick under 2014 Norra skogsägarnas utmärkelse Norras framtidspris för sitt arbete med Skogskollo.

Förutom Skogskollot arrangerar Skogen i Skolans Region Västerbotten också tävlingarna Skogens Mästare och Skogssnilleblixten.
Skogens Mästare vänder sig till sjundeklassare som i flera steg får kunskap om skog via Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen.
Skogssnilleblixten är ett helt nytt koncept som lanseras av Region Västerbotten under 2015. Skogssnilleblixten ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 7-9 och baseras på Skogen i Skolans läromedel Skogens produkter som skickas ut till klassen vid tävlingens början. Anmälan senast den 15 februari!

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.