Prins Carl Philip hedrar skogens hjältar

Written by admin On the 0 Comments
I morgon, under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande delar H.K.H. Prins Carl Philip ut skogsbrukets utmärkelser till personer som har gjort särskilda insatser för skogen och skogsbruket. Insatserna handlar bland annat om nya vägar i skogsskötseln, utbildning för invandrad arbetskraft, sociala fora på nätet och skogskunskap för grundskolan. Pristagarna kommer från Umeå, Sundsvall, Falun, Säffle och Höör.

Priserna delas ut av skogsbruket med Föreningen Skogens styrelse som jury.

 

Greve Carl Bernadottes skogspris delas ut till till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster:

Urban Nilsson
Professor i skogsskötsel, SLU, Höör

Motivering:
Föreningen Skogen har nu i 130 år verkat för bättre vård av Sveriges skogar. Det är därför med extra stor glädje som föreningen i hela Skogssveriges namn hyllar en person som gör utomordentliga insatser just för skogarnas vård.

Professor Urban Nilsson vid SLU kastar sig över de centrala skogsskötselfrågorna i sin forskning. Markberedning, plantval, hjälpplantering, röjning och gallring. Nästan inget led i skogarnas skötsel undgår hans granskning. Och när hans studier är klara är ingen gammal inarbetad sanning om skogsproduktion riktigt sann längre och ingen skötselrekommendation sig längre riktigt lik. Han har gett såväl granen som tallen och contortan ändrade roller i svenskt skogsbruk.

Urban Nilsson är produktiv, han arbetar såväl nationellt som internationellt, såväl i avancerade laboratorier som ute i skogliga försöksbestånd. Han driver inte bara egen forskning utan bidrar också till kunskapsuppbyggnaden som ledare av stora forskningsprogram och hängiven handledare till många doktorander.

Och de rön som han och hans medarbetare och kollegor får fram når ut i verkligheten. Urban är en hängiven utbildare och informatör och samverkar med alla oss som behöver de nya rönen. Vi är många som vill lyssna när Urban Nilsson kallar till exkursion i de skogar han studerar.

Skogsbruk kommer alltid att vara en kombination av vetenskap och konst, kunskap och lust. Som forskare och folkbildare ser Urban Nilsson till att de svenska skogarna sköts mer kunskapsbaserat. Han ser därmed till att vi får mer förnybar råvara och bränsle ur våra svenska skogar.Guldkvisten delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. I år får tre personer motta utmärkelsen ur H. K.H. Prins Carl Philips hand:

Guldkvisten till
Anna Norén
Skogsskötselansvarig Stora Enso, Falun

Motivering:
Människor från allt fler länder arbetar med den svenska skogsvården. Att skapa en samsyn om hur arbetet ska gå till och att vårda kvaliteten i arbetet blir därmed en extra stor utmaning för skogssektorn.

Jägmästare Anna Norén har bidragit mer än de flesta för att uppnå just detta. Hon är den starka drivkraften bakom Skötselskolan, en banbrytande utbildning på webben för människor som arbetar med skogsvård. ”Logga in – lär dig markbereda, plantera och röja – logga ut”, har det formulerats. Skogsskötselskolan som finns på ett flertal språk har visat sig så användbart i den operativa skogsvården att den blir ett obligatoriskt moment på allt fler arbetsplatser. Och detta är till stor del resultatet av Anna Noréns idérikedom, glöd och samordningsförmåga.

Hon har skapat ett modernt hjälpmedel för en allt mer internationell arbetsmarknad.

Anna Noréns insats har en stor betydelse för kvaliteten i dagens skogsvård.


Guldkvisten till
Fredrik Reuter
Webbentreprenör Esea, Säffle

Motivering:
Det finns gott om expertkunskap tillgängligt i svenskt skogsbruk. Den som vill veta något kan hitta färdiga råd på nätet, läsa böcker och tidskrifter, vända sig till forskare och myndigheter och till högutbildade tjänstemän i till exempel de virkesköpande organisationerna.

Men ingen kunskap slår den man får av diskussioner med sina kollegor och likar. Fredrik Reuter har skapat en community på Internet där skogsmänniskor diskuterar med och lär av varandra. Det är ett forum som skogsbruket verkligen har tagit till sitt hjärta. Medlemmarna är över tio tusen och besöken tiotusentals i veckan. Här kan man få del av andras erfarenheter av allt från vad som är en normal lön eller rätt pris på brännveden till hur hårt man borde röja eller vilken maskin som är bäst att köpa.

Fredrik Reuters Skogsforum skapar också ett socialt kitt i skogen. Här finns bloggar och tiotusen foton som medlemmarna delar med varandra. De medverkande kan bygga ut sitt nätverk och som Fredrik Reuter själv säger bygga sig ett varumärke – utan andra tillgångar än sitt eget skogskunnande.
Många andra i skogssektorn har försökt göra något liknande men bara Fredrik har lyckats. För att göra det krävs ett mycket stort mått av engagemang och tålamod. Viktiga orsaker till framgången också är den trivsamma tonen mellan besökarna som han har lyckats odla och en tydlig inriktning på konkreta frågor som engagerar skogsfolk.

Fredrik Reuters arbete har stor betydelse för kunskapsspridningen och kontaktskapande i skogsbruket.Guldkvisten till
Birgitta Wilhelmsson
Utvecklingsledare Umeå universitet, Umeå

Motivering:
Fram till 1954 tillät folkskolestadgan att tre läsdagar om året användes till skogsplantering, till fromma för såväl barnen som nationen. Men tiderna förändras, nyligen togs kravet på praktik på arbetsplatser helt bort från grundskolan. Barnen urbaniseras och stannar inne.

En viktig motkraft till detta är Birgitta Wilhelmsson. Hon har i tio år varit en stark drivkraft i Skogen i Skolan som ger tiotusentals barn bättre möjligheter att komma ut i skogen under skoldagen. Genom att utveckla moderna läromedel, genom att med egen forskning tillföra ny pedagogisk och didaktisk kunskap och genom att se till att verksamheten blir en värdefull pusselbit för att uppnå läroplanens mål lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.

Värdet av detta är mångfalt. Barns utevistelse har stor betydelse för deras sociala, intellektuella och motoriska utveckling. Studier visar samtidigt att en omväxling mellan undervisning inomhus och ute är optimalt för lärandet. Dessutom skapar undervisningen i och om skogen och dess brukande en viktig förståelse bland dagens barn och morgondagens vuxna för ett uthålligt samhälle.

Skogen är en enastående pedagogisk resurs och Birgitta Wilhelmsson bidrar i hög grad till att denna resurs tas tillvara.
 


Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld tilldelas personer som gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen")

Pelle Gemmel
Skogsvårdschef SCA Skog, Sundsvall

Motivering:
”Människor är viktigare än träd.” Säkert håller många med, men det speciella med denna deklaration är att den kommer från en professor i skogsskötsel. Utan denna inställning hade Pelle Gemmel aldrig fått den avgörande roll som han har för utvecklingen av svensk skogsskötsel.

Pelle Gemmel talar lika ogenerat med bönderna som med akademin och just genom att samla forskare, företag och enskilda skogsbrukare mot gemensamma kunskapsmål har han drivit skogsbruket mot en rationellare skogsskötsel.
Förutom att han själv har drivit forskning som givit praktikens folk ett viktigt stöd inom markberedning, hjälpplantering och många andra delar av skogsskötseln har han samlat hela sektorn kring viktiga forskningsprogram i frågor av central betydelse för det praktiska skogsbruket.

Han har stimulerat utvecklingen genom att problematisera gällande metoder, han har undervisat generationer av blivande skogstjänstemän och beslutsfattande i kritiskt tänkande, han har lagt ner ett stort ideellt arbete på att föra ut kunskap till skogens folk, eldat på horder av skogsbrukare på en oändlig rad av exkursioner och han har format synen på skogsbruk i internationella sammanhang som ordförande för Europas skogsskötselprofessorer. Även som ansvarig för vården av ett av Europas största privata markinnehav fortsätter han att engagera sig helhjärtat för att sprida odlingens budskap i hela landet.

Och hela tiden pratar han. Han är besjälad av dialogen, diskussionen, det godmodiga grälet som gäller saken och inte personen.

Utan Pelle Gemmel hade den svenska skogen vuxit sämre. Dessutom hade skogsbruket inte varit lika roligt utan Pelle.

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.