Prins Carl Philip hedrar skogens hjältar

Written by admin On the 0 Comments
I morgon, under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande delar H.K.H. Prins Carl Philip ut skogsbrukets utmärkelser till personer som har gjort särskilda insatser för skogen och skogsbruket. Insatserna handlar bland annat om nya vägar i skogsskötseln, utbildning för invandrad arbetskraft, sociala fora på nätet och skogskunskap för grundskolan. Pristagarna kommer från Umeå, Sundsvall, Falun, Säffle och Höör.

Priserna delas ut av skogsbruket med Föreningen Skogens styrelse som jury.

 

Greve Carl Bernadottes skogspris delas ut till till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster:

Urban Nilsson
Professor i skogsskötsel, SLU, Höör

Motivering:
Föreningen Skogen har nu i 130 år verkat för bättre vård av Sveriges skogar. Det är därför med extra stor glädje som föreningen i hela Skogssveriges namn hyllar en person som gör utomordentliga insatser just för skogarnas vård.

Professor Urban Nilsson vid SLU kastar sig över de centrala skogsskötselfrågorna i sin forskning. Markberedning, plantval, hjälpplantering, röjning och gallring. Nästan inget led i skogarnas skötsel undgår hans granskning. Och när hans studier är klara är ingen gammal inarbetad sanning om skogsproduktion riktigt sann längre och ingen skötselrekommendation sig längre riktigt lik. Han har gett såväl granen som tallen och contortan ändrade roller i svenskt skogsbruk.

Urban Nilsson är produktiv, han arbetar såväl nationellt som internationellt, såväl i avancerade laboratorier som ute i skogliga försöksbestånd. Han driver inte bara egen forskning utan bidrar också till kunskapsuppbyggnaden som ledare av stora forskningsprogram och hängiven handledare till många doktorander.

Och de rön som han och hans medarbetare och kollegor får fram når ut i verkligheten. Urban är en hängiven utbildare och informatör och samverkar med alla oss som behöver de nya rönen. Vi är många som vill lyssna när Urban Nilsson kallar till exkursion i de skogar han studerar.

Skogsbruk kommer alltid att vara en kombination av vetenskap och konst, kunskap och lust. Som forskare och folkbildare ser Urban Nilsson till att de svenska skogarna sköts mer kunskapsbaserat. Han ser därmed till att vi får mer förnybar råvara och bränsle ur våra svenska skogar.Guldkvisten delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. I år får tre personer motta utmärkelsen ur H. K.H. Prins Carl Philips hand:

Guldkvisten till
Anna Norén
Skogsskötselansvarig Stora Enso, Falun

Motivering:
Människor från allt fler länder arbetar med den svenska skogsvården. Att skapa en samsyn om hur arbetet ska gå till och att vårda kvaliteten i arbetet blir därmed en extra stor utmaning för skogssektorn.

Jägmästare Anna Norén har bidragit mer än de flesta för att uppnå just detta. Hon är den starka drivkraften bakom Skötselskolan, en banbrytande utbildning på webben för människor som arbetar med skogsvård. ”Logga in – lär dig markbereda, plantera och röja – logga ut”, har det formulerats. Skogsskötselskolan som finns på ett flertal språk har visat sig så användbart i den operativa skogsvården att den blir ett obligatoriskt moment på allt fler arbetsplatser. Och detta är till stor del resultatet av Anna Noréns idérikedom, glöd och samordningsförmåga.

Hon har skapat ett modernt hjälpmedel för en allt mer internationell arbetsmarknad.

Anna Noréns insats har en stor betydelse för kvaliteten i dagens skogsvård.


Guldkvisten till
Fredrik Reuter
Webbentreprenör Esea, Säffle

Motivering:
Det finns gott om expertkunskap tillgängligt i svenskt skogsbruk. Den som vill veta något kan hitta färdiga råd på nätet, läsa böcker och tidskrifter, vända sig till forskare och myndigheter och till högutbildade tjänstemän i till exempel de virkesköpande organisationerna.

Men ingen kunskap slår den man får av diskussioner med sina kollegor och likar. Fredrik Reuter har skapat en community på Internet där skogsmänniskor diskuterar med och lär av varandra. Det är ett forum som skogsbruket verkligen har tagit till sitt hjärta. Medlemmarna är över tio tusen och besöken tiotusentals i veckan. Här kan man få del av andras erfarenheter av allt från vad som är en normal lön eller rätt pris på brännveden till hur hårt man borde röja eller vilken maskin som är bäst att köpa.

Fredrik Reuters Skogsforum skapar också ett socialt kitt i skogen. Här finns bloggar och tiotusen foton som medlemmarna delar med varandra. De medverkande kan bygga ut sitt nätverk och som Fredrik Reuter själv säger bygga sig ett varumärke – utan andra tillgångar än sitt eget skogskunnande.
Många andra i skogssektorn har försökt göra något liknande men bara Fredrik har lyckats. För att göra det krävs ett mycket stort mått av engagemang och tålamod. Viktiga orsaker till framgången också är den trivsamma tonen mellan besökarna som han har lyckats odla och en tydlig inriktning på konkreta frågor som engagerar skogsfolk.

Fredrik Reuters arbete har stor betydelse för kunskapsspridningen och kontaktskapande i skogsbruket.Guldkvisten till
Birgitta Wilhelmsson
Utvecklingsledare Umeå universitet, Umeå

Motivering:
Fram till 1954 tillät folkskolestadgan att tre läsdagar om året användes till skogsplantering, till fromma för såväl barnen som nationen. Men tiderna förändras, nyligen togs kravet på praktik på arbetsplatser helt bort från grundskolan. Barnen urbaniseras och stannar inne.

En viktig motkraft till detta är Birgitta Wilhelmsson. Hon har i tio år varit en stark drivkraft i Skogen i Skolan som ger tiotusentals barn bättre möjligheter att komma ut i skogen under skoldagen. Genom att utveckla moderna läromedel, genom att med egen forskning tillföra ny pedagogisk och didaktisk kunskap och genom att se till att verksamheten blir en värdefull pusselbit för att uppnå läroplanens mål lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.

Värdet av detta är mångfalt. Barns utevistelse har stor betydelse för deras sociala, intellektuella och motoriska utveckling. Studier visar samtidigt att en omväxling mellan undervisning inomhus och ute är optimalt för lärandet. Dessutom skapar undervisningen i och om skogen och dess brukande en viktig förståelse bland dagens barn och morgondagens vuxna för ett uthålligt samhälle.

Skogen är en enastående pedagogisk resurs och Birgitta Wilhelmsson bidrar i hög grad till att denna resurs tas tillvara.
 


Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld tilldelas personer som gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen")

Pelle Gemmel
Skogsvårdschef SCA Skog, Sundsvall

Motivering:
”Människor är viktigare än träd.” Säkert håller många med, men det speciella med denna deklaration är att den kommer från en professor i skogsskötsel. Utan denna inställning hade Pelle Gemmel aldrig fått den avgörande roll som han har för utvecklingen av svensk skogsskötsel.

Pelle Gemmel talar lika ogenerat med bönderna som med akademin och just genom att samla forskare, företag och enskilda skogsbrukare mot gemensamma kunskapsmål har han drivit skogsbruket mot en rationellare skogsskötsel.
Förutom att han själv har drivit forskning som givit praktikens folk ett viktigt stöd inom markberedning, hjälpplantering och många andra delar av skogsskötseln har han samlat hela sektorn kring viktiga forskningsprogram i frågor av central betydelse för det praktiska skogsbruket.

Han har stimulerat utvecklingen genom att problematisera gällande metoder, han har undervisat generationer av blivande skogstjänstemän och beslutsfattande i kritiskt tänkande, han har lagt ner ett stort ideellt arbete på att föra ut kunskap till skogens folk, eldat på horder av skogsbrukare på en oändlig rad av exkursioner och han har format synen på skogsbruk i internationella sammanhang som ordförande för Europas skogsskötselprofessorer. Även som ansvarig för vården av ett av Europas största privata markinnehav fortsätter han att engagera sig helhjärtat för att sprida odlingens budskap i hela landet.

Och hela tiden pratar han. Han är besjälad av dialogen, diskussionen, det godmodiga grälet som gäller saken och inte personen.

Utan Pelle Gemmel hade den svenska skogen vuxit sämre. Dessutom hade skogsbruket inte varit lika roligt utan Pelle.

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA