Premiär för marsträffen - Ny jämställdhetsträff för skogsbruket

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nu startar en ny jämställdhetsträff inom skogsbruket. Träffen markerar årsdagen då 16 jägmästarstudenter bestämde sig att skickade ett öppet brev som en reaktion på uppropen som skakade om skogsbranschen, #metoo och #slutavverkat. / NYKS - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen

Marsträffen kommer att hållas den nionde mars i Umeå och innehåller föredrag varvat med mingel och workshops baserade på dialog och reflektion. Bakom träffen står det kvinnliga nätverket NYKS -Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, som i dag har över 400 medlemmar.
– Vår förhoppning är att dagen blir ett gemensamt avstamp för visionen att skogen är en framtidsbransch som kännetecknas av allas lika värde, säger Linnea Forssén som är en av grundarna till träffen.

Under dagen är alla, man som kvinna, i branschen välkomna. Deltagandet är gratis. Fika och lunch finns till självkostnadspris. Dagen har som mål att gå från konstaterande till handling genom att stärka individer med nätverk och kunskap.

 • Vårt mål att skapa en dag som börjar med kunskap och reflektion för att avsluta med handlingskraft och verktyg att ta med sig hem, fortsätter Linnea Forssén.

Startskottet till den nya träffen ligger i det öppna brev som skickades för ett år sedan. Då bestämde sig 16 skogsstudenter för att publicera ett öppet brev som kom att kallas ”Från Hashtag till Handling”. Brevet var en fortsättning på förra årets uppmärksammade upprop, #metoo och #slutavverkat. Brevet uppmärksammade den icke-jämställda kultur och de snäva normer som finns i skogssektorn. Det resulterade i flera initiativ för en mer jämställd och inkluderande skogssektor. Brevet innebar också starten för NYKS. I det öppna brevet framgick också hur detta påverkade kompetensförsörjningen, då majoriteten av studenterna hade övervägt att byta bransch. Samma dag som studenterna fattade beslutet att publicera brevet, bestämdes också om en återträff. Den skulle ske i Umeå exakt ett år efter publiceringen för att följa upp reaktionerna och skapa en plattform för framtiden.

– NYKS ser behovet av att samarbeta för att finna lösningar på branschövergripande problem och hitta en mötesplats där vi, individerna, som tillsammans utgör skogsbranschen, kan ta ytterligare ett steg mot en jämställd och inkluderande skogssektor, avslutar Lina Arnesson Ceder.

Såhär anmäler du dig: skriv något om hur man anmäler sig

Citat om Marsträffen.

"Jag kommer delta på Marsträffen därför att den styrka vi behöver för att förändra branschen kommer ur kunskap och nätverk" / Anna Schönström, jägmästare och platschef SCA Supply

”Skogsbranschen är väldigt mansdominerad och har rejäla utmaningar när det kommer till attraktionskraft. Samtidigt lever vi i en tid där skogen har en viktig roll att fylla för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Där behöver vi som på olika sätt är engagerad i branschen gå samman och hitta lösningar som möjliggör för fler kvinnor att hitta till oss. För egen del ser jag framemot att få en bredare bild av frågeställningar och få med mig idéer till det regionala samverkansforumet för jämställdhet som vi bildat under det regionala skogsprogrammet i Västernorrland”. / Susanne Öberg, Regionchef LRF Mittnorrland

Var: Skogmarksgränd 17, P O Bäckströms sal, SLU, Umeå

När: 9 mars 2019 kl 09.30-16.00

Sista anmälningsdag: söndag 24 februari

Varmt välkomna att vara med på resan till en kompetensstark och inkluderande framtidsbransch!

För mer information: marstraffen@gmail.com 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Ute är inne i Jönköping 29-30 augusti 2019

  Välkommen till Ute är inne 2019!

  Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 • Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel

  Lärare sökes!

  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
 • Dra till Södra Viken och upplev Skogens dagar!

  Elever och pedagoger i årskurs 6 –8 i Värmland är välkomna till Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: Skogen, Trävaror och transport, Massa och papper och Fritid i skogen. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar. Anmälan senast den 18 april! / Skogen i Skolan
 • Visar framtidens skog i Vindeln

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar och ökad efterfrågan på skogsråvara ställer nya krav på hur vi sköter våra skogar. I juni finns möjligheten att följa med en av SLU:s forskarskolor till Vindeln för att lära sig mer om framtidens skogsskötsel.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • WAMBAF-projektet hanterar påverkan på skog och vatten i Östersjöregionen

  Kategorier: Klimat & Miljö
  WAMBAF står för vattenhantering i baltiska skogar (Water management in Baltic Forests) och syftar till att minska näring och kvicksilver från skogsbruk till vattendrag och till Östersjön.
 • Dovhjort. Foto: Anders Jarnemo

  Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar vara positiva för vissa gårdars ekonomi. Intäkterna från kommersiell jakt kan nämligen överstiga kostnaden för betesskador, och med stängsel runt åkrarna blir vinsten ännu större. Ett sådant mångbruk gynnar dessutom den biologiska mångfalden, då det blir fler betande djur i ett landskap med allt färre tama växtätare såsom kor och får. / SLU
 • Produktionen igång efter dagens brand

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Ingen person kom till skada och produktionen är åter igång vid världens modernaste såglinje Sävar Såg. De ekonomiska förlusterna efter gårdagens brand är inte fastställda men rör sig troligen om miljonbelopp. / Norra
 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Hitta skogsbank

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Hitta skogsbank. En tjänst där användare enkelt kan jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Tjänsten är en del i det ekosystem av tjänster som Virkesbörsen vill bygga för att göra virkesmarknaden mer effektiv och transparent. Tjänsten gör det enklare för skogsägare att fatta informerade beslut kring sitt skogsbruk och kommer förhoppningsvis öka lönsamheten på gårdsnivå. Tjänsten är helt gratis och återfinns på virkesborsen.se. / Virkesbörsen
 • LEAFs årliga möte för nationella operatörer på Irland 236-29/4 2019

  Irländsk utomhuspedagogik på LEAFs årliga möte

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolan ingår i organisationen LEAF, Learning About Forests. Varje år anordnas ett möte för nationella operatörer och det skedde i Castleconnell utanför Limerick på Irland. Under fyra dagar utbytte representanter från 40 länder erfarenheter och deltog i utomhuspedagogiska övningar.
 • Forum för bioekonomi 2019

  Samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar

  Kategorier: Skog
  Politiker talade om skogsnäringens och bioekonomins betydelse både för Sverige och EU på Forum för bioekonomi. Augustnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om Vilhelm Mobergs relation till skogen. Föreningen Skogens styrelse utser varje år pristagare och detta år fick Kerstin Ekman årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.
 • Följ SkogsSverige på Skogsnäringsveckan 2019!

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under Skogsminglet den 8/4, Forum för Bioekonomi den 10/4 och Skogens dag i Riksdagen den 11/4.