Premiär för marsträffen - Ny jämställdhetsträff för skogsbruket

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nu startar en ny jämställdhetsträff inom skogsbruket. Träffen markerar årsdagen då 16 jägmästarstudenter bestämde sig att skickade ett öppet brev som en reaktion på uppropen som skakade om skogsbranschen, #metoo och #slutavverkat. / NYKS - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen

Marsträffen kommer att hållas den nionde mars i Umeå och innehåller föredrag varvat med mingel och workshops baserade på dialog och reflektion. Bakom träffen står det kvinnliga nätverket NYKS -Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, som i dag har över 400 medlemmar.
– Vår förhoppning är att dagen blir ett gemensamt avstamp för visionen att skogen är en framtidsbransch som kännetecknas av allas lika värde, säger Linnea Forssén som är en av grundarna till träffen.

Under dagen är alla, man som kvinna, i branschen välkomna. Deltagandet är gratis. Fika och lunch finns till självkostnadspris. Dagen har som mål att gå från konstaterande till handling genom att stärka individer med nätverk och kunskap.

 • Vårt mål att skapa en dag som börjar med kunskap och reflektion för att avsluta med handlingskraft och verktyg att ta med sig hem, fortsätter Linnea Forssén.

Startskottet till den nya träffen ligger i det öppna brev som skickades för ett år sedan. Då bestämde sig 16 skogsstudenter för att publicera ett öppet brev som kom att kallas ”Från Hashtag till Handling”. Brevet var en fortsättning på förra årets uppmärksammade upprop, #metoo och #slutavverkat. Brevet uppmärksammade den icke-jämställda kultur och de snäva normer som finns i skogssektorn. Det resulterade i flera initiativ för en mer jämställd och inkluderande skogssektor. Brevet innebar också starten för NYKS. I det öppna brevet framgick också hur detta påverkade kompetensförsörjningen, då majoriteten av studenterna hade övervägt att byta bransch. Samma dag som studenterna fattade beslutet att publicera brevet, bestämdes också om en återträff. Den skulle ske i Umeå exakt ett år efter publiceringen för att följa upp reaktionerna och skapa en plattform för framtiden.

– NYKS ser behovet av att samarbeta för att finna lösningar på branschövergripande problem och hitta en mötesplats där vi, individerna, som tillsammans utgör skogsbranschen, kan ta ytterligare ett steg mot en jämställd och inkluderande skogssektor, avslutar Lina Arnesson Ceder.

Såhär anmäler du dig: skriv något om hur man anmäler sig

Citat om Marsträffen.

"Jag kommer delta på Marsträffen därför att den styrka vi behöver för att förändra branschen kommer ur kunskap och nätverk" / Anna Schönström, jägmästare och platschef SCA Supply

”Skogsbranschen är väldigt mansdominerad och har rejäla utmaningar när det kommer till attraktionskraft. Samtidigt lever vi i en tid där skogen har en viktig roll att fylla för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Där behöver vi som på olika sätt är engagerad i branschen gå samman och hitta lösningar som möjliggör för fler kvinnor att hitta till oss. För egen del ser jag framemot att få en bredare bild av frågeställningar och få med mig idéer till det regionala samverkansforumet för jämställdhet som vi bildat under det regionala skogsprogrammet i Västernorrland”. / Susanne Öberg, Regionchef LRF Mittnorrland

Var: Skogmarksgränd 17, P O Bäckströms sal, SLU, Umeå

När: 9 mars 2019 kl 09.30-16.00

Sista anmälningsdag: söndag 24 februari

Varmt välkomna att vara med på resan till en kompetensstark och inkluderande framtidsbransch!

För mer information: marstraffen@gmail.com 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Kategorier: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Vi tar skogen till skolan!

  Skogen i Skolan är mitt i processen med att ta fram ett nytt digitalt läromedel om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Läromedlet heter SKOGSLEKTIONER och lanseras i aug.
 • Beredsskapslyftet

  Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

  Kategorier: Skog
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Beredskapslyftets intensivutbildning i Nacka för arbete inom skogssektorn. Intensivutbildningen är riktad mot nyanlända och unga med funktionsvariationer och innebär bland annat skogsplantering.
 • Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin

  Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Kategorier: Skog
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
 • Följ SkogsSverige undeer livesändningen av Forum för bioekonomi 2020

  Följ SkogsSverige på Forum för bioekonomi 2020

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under livesändningen av Forum för Bioekonomi den 21/4.
 • Ny vd på Aven Forsa AB

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nicklas Larsson som varit vd på Aven Forsa sedan slutet av 2012, har valt att lämna företaget för att flytta söderut. Mattias Ringström tillträder posten som vd på Aven Forsa AB den 20 april. Mattias har examen i Maskinteknik och Industriell ekonomi, har många års erfarenhet som chef för producerande enheter på bland annat Lenze AG och Stora Enso Packaging AB. / ELE koncernen
 • Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget

  Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

  Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.