NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Anna Schönström, ordförande i Nyks - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn
Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.

Anna Schönström, ordförande, för NYKS: – Vår förening bildades den 9/3 2018, det är därför vi ses här på KSLA. Numera har föreningen 700 medlemmar och 100 pers deltar idag.
NYKS står för Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
#nyks #marsträffen2020

Vad är Normkreativitet?
På Marsträffen som hölls av Nyks gavs både tips och varningar för hur branschen kan drabbas om man inte tar jämställdhetsarbetet på allvar. Kommunikationsbyrån Hellbjörn Schedwin jobbar med jämställdhet som värdegrund och har haft skogliga organisationer som kunder. I reklamvärlden har de mött både produkter och kampanjer som förstärker fördomar – och faktiskt kan uppfattas som kränkande av målgruppen. I den skogliga världen kan det vara en god ide att undvika att peka ut just kvinnliga skogsägare. Tänk på dem som i första hand skogsägande eller skogsintresserade människor .

Kajsa Schedwin o Maria Hellbjörn berättar om normkreativitet o beteendeförändring utifrån hållbarhet o kommunikation.
– Det monetära värdet har ett övergripande syfte inom reklam. Olika ord till kvinnor män användes i en stor kampanj om inkontinensskydd. Det gäller att vara medveten om fördomar ofta är det första som poppar upp i tanken. Föreställ er att ni vill samla en större grupp kvinnliga skogsägare för att få tillfälle att presentera era tjänster och vill göra det i en otvungen miljö. Någon föreslår spa. Välj då inte spa, utan dra det istället ett varv till med arbetsgruppen, uppmanade hon. Fundera på vad skogsägare gillar för miljöer. Då börjar hjärnan att tänka i ett större och bredare perspektiv.

Hur kan man driva och implementera normkreativitet?
Maria Johansson är doktorand i genus och teknik och Kristina Johansson är lektor i arbetsvetenskap, bägge från Luleå tekniska universitet. De pratade om en enkätstudie som de gjort 2011 och omfattade några hundra kvinnor med skogliga jobb. I studien framkom att det också finns något positivt med att som kvinna i skogsbranschen ”bli väldigt synlig”. Det gör ju också att ens insatser blir synliga. Samtidigt ansåg sig kvinnorna tillhöra en minoritet som inte riktigt fick plats i gänget beroende på en maskulin arbetskultur. Kvinnor fick dessutom ofta bevisa sin skogliga kompetens medan den togs för given hos män. Kunskapstester förekom, både av markägare och kollegor.

Forskarna hänvisade till en studie från Mc Kinley & Company som visar att mångfald ger framgång. 1000 företag i tolv länder har undersökts. De 25 procent av företagen som är bäst på mångfald i ledningsgrupp och styrelse har 21 procents större hans att nå högre vinst än förväntat. De 25 procent som är sämst på mångfald löper däremot 29 procents högre risk att nå sämre vinst än förväntat. Till ledningar tipsade forskarna om att ställa sig följande fråga: Finns det någon normbrytare på toppen?

Under dagen gavs en del tips till män för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

Nova - Verktyg och metoder för normkreativ innovation
– Acceptera att det är ditt ansvar att eliminera sexism i arbetslivet. Berätta för andra män om ditt engagemang, lyssna på dina kvinnliga kollegor, skratta inte åt sexistiska skämt och skambelägg varken kvinnor eller män, sa Julia Jonasson Tolv från från forskningsinstitutet Rise. Ytterligare ett tips är att engagera sig i sådant som ofta görs av kvinnor, som att fixa insamlingar till kollegor, exempelvis. Under mötet konstaterades att jämställdhetsfrågor fått ett lyft i skogssektorn under senare år, inte minst beroende på metoo-upprop och Nyks arbete. Men en stor besvikelse framträdde också. Läs mer om verktyget Nova via länken längre ner på sidan.

Panelsamtal och diskussion
Nyks har haft stora förhoppningar på de omorganisationer som gjorts inom branschen, inte minst när Norrskog och Norra skogsägarna fusioneras. När ledningen nyligen presenterades fanns det en hel del kvinnor, men knappast på det som brukar betraktas som maktpositioner som vd, affärs- eller skogschefer.

– Vi jobbar mycket med värdegrunder som jämställdhet. Men att den nya styrelsen ser ut som den gör har att göra med ”den jätteutmaning det innebär att förena två företagskulturer.” Under en omställningsfas är det viktigt att känna sig trygg och inte riktigt rätt tillfälle att börja nyrekrytera, sa Torgny Hardselius, tidigare Norra Skogsägarna och nu ordförande för nya Norra Skog.

Han ville också slå ett slag för de stödfunktioner, det vill säga jobb inom exempelvis HR och kommunikation, som ofta innehas av kvinnor i ledningsgrupper. – De är jätteviktiga. Utan dem skulle inget fungera, sa han.

Anna Schönström, ordförande för Nyks, dolde inte sin stora besvikelse. Här fanns en förflugen chans att förändra saker, menade hon.
– Norra Skog borde ha vågat plocka in åtminstone någon i ledningsgruppen utan 20 års erfarenhet. Tänk er vad nyskapande det hade varit med en 29-åring. Och tänk på att människor som är drivande inom jämställdhet ofta även är drivande inom andra områden. En sak som skrämmer mig är att ledningspersoner ofta blir sittande länge, Jag är rädd å skogssektorns vägnar. Hur ska det gå när kvinnor lämnar branschen och inte heller söker sig till den?

Om nätverket Nyks: Bildades för två år sedan och har sin upprinnelse i metoouppropet  #slutavverkat samt det öppna brev från ett antal kvinnliga SLU-studenter som larmade om sexism på skolan. Blev en förening i fjol och har nu 700 medlemmar.

Mer information

Karin Lepikko

Reporter
karin.lepikko@skogen.se

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.