Nya regler om märkning av trä

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).
- Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige

Hur arbetar ni på Växtregelenheten
– På växtregelenheten arbetar vi i olika team. Det team som jag tillhör hanterar frågor som alla kopplar till regler för att förhindra att växtskadegörare sprids. Av 11 personer är vi tre som bland annat arbetar med att utfärda tillstånd att märka trä.

Vilka märkningar av trä finns?
Det finns två olika märkningar med sundhetsintyg på trä som Jordbruksverket har ansvar för. Den ena märkningen är baserad på den internationella standarden ISPM 15 om märkning av träemballage. Denna märkning regleras sedan 14 december 2019 i huvudsak av EU-gemensamma regler. Den andra märkningen med KD 56/30 min-märket regleras av nationella regler. Dessa regler om KD 56/30 min-märket har precis uppdaterats i nya föreskrifter.

Vad går de nya föreskrifterna ut på?
– Genom att uppfylla kraven för märkning med KD 56°C/30 min-märket, uppfylls också de krav på frihet från växtskadegörare som flertalet tredje länder ställer vid import av trä och andra trävaror. Jordbruksverkets föreskrifter för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar därmed till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä.
De nya föreskrifterna är en följd av att en ny EU-förordning trädde ikraft den 14 december 2019. Denna EU-förordning reglerar märkning med ISPM 15-märket vilket ledde till att Jordbruksverkets föreskrifter om märkning  av trä behövde uppdateras.
Det är viktigt att det ska vara enkla och tydliga regler för de berörda aktörerna. Samtidigt ska regelverket säkerställa att de produkter som hanteras i den verksamhet som omfattas av dessa regler uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare.

Vilka ändringar har gjorts?
– Tillstånden för att märka trä med KD 56°C/30 min-märket blir nu tidsbegränsade till fem år. Företagen  kommer därför att behöva förnya sitt tillstånd i intervaller om fem år. Det gör företagen genom att skicka in en ansökan om förnyat tillstånd.

Vad gäller när företagen förnyar sitt tillstånd?

 • Är ett beslut om tillstånd daterat senast den 1 december 2015 ska företagen senast den 1 december 2020 ansöka om förnyat tillstånd.
 • Är ett tillstånd daterat efter den 1 december 2015 ska företagen senast den 1 december 2025 ansöka om förnyat tillstånd.

Därefter kommer företagen att behöva förnya sina tillstånd löpande var femte år.

Finns det något undantag från reglerna?
– En nyhet är att det öppnas en möjlighet att använda ett annat företags märke. Detta gäller endast för företag som utför enklare bearbetning av värmetorkat trä på uppdrag av ett annat företag. Båda företagen måste dock ha tillstånd att märka med KD-märket. Till exempel får man använda det uppdragsgivande företagets märkta plast vid emballering. Det ska då finnas skriftlig dokumentation av att det uppdragsgivande företaget har gett uppdraget till ett annat företag. Det uppdragstagande företaget ska dokumentera sändningar och volymer som de märker på uppdrag av ett annat företag. Dokumentation om ovanstående ska kunna visas upp vid kontroll. 

Är det något som försvinner i samband med de nya reglerna?
– I ansökan har vi tagit bort det obligatoriska kravet på att ett besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av varje värmetorkanläggning ska finnas. Under vissa förutsättningar kan vi dock kräva ett besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll. Detta gäller för de värmetorkanläggningar där den torra temperaturen inte överstiger 65°C under en tid som överstiger två timmar i slutet av torkningsprocessen.

Hur gör man själva märkningen?
– Märkningen ska placeras väl synligt direkt på  täckningen, paketet, paketspecifikationen, träet eller liknande. Märket ska vara permanent, läsbart och väl synligt, vara av en annan färg än rött eller orange samt inte vara ritat för hand.

Hur går ansökan om tillstånd till och när ges besked?
– Tillstånd söker man via Jordbruksverkets e-tjänst ”Tillstånd att märka trä eller träemballage”. Här söker man nytt tillstånd både om man är ett helt nytt företag eller om man ska förnya sitt KD-tillstånd för att det gamla löpt ut. Tillstånden för ISPM 15 är tillsvidaretillstånd, och behöver inte sökas om.

Det kan ta upp till fem veckor i handläggningstid innan du får ditt beslut men i regel går det snabbare. I beslutet står ditt registreringsnummer om du är ett helt nytt företag. Företag som förnyar sitt tillstånd får behålla det gamla registreringsnumret.

Hur går den årliga kontrollen till?
– Jordbruksverket kontrollerar alla företags verksamhetsplatser varje år. Företagen bör  förbereda sig inför besöket genom att ha all nödvändig dokumentation i ordning.
Vi kontrollerar bland annat att det finns ett system för att hantera och skilja behandlat trä från obehandlat trä. Vi kontrollerar även att det finns dokumentation sparad från behandlingar och kalibreringar av temperaturgivare och fuktkvotsmätare om företaget har tillstånd att behandla trä. Köper företaget in behandlat trä till sin verksamhet kontrollerar vi att företaget har sparat dokumentation så att det går att spåra träet bakåt i kedjan till det företag som behandlat det. Vi kontrollerar också att företaget uppfyller kraven vid märkning. Efter kontrollen får företaget en rapport där det står hur kontrollen gick och om det är något som företaget behöver åtgärda.

Vilka är fördelarna med att få verksamheten publicerad på Jordbruksverkets webbplats?
– Jordbruksverket publicerar gärna uppgiften att ditt företag har tillstånd att märka trä. Genom att synas på Jordbruksverkets lista underlättar du för nya kunder att hitta dig som leverantör och för dina nuvarande kunder att kunna kontrollera din status.

Vi jobbar löpande med uppdateringar för att vårt system ska fungera i alla dess delar.

Märkningens utseende
SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. Detta nummer är detsamma för båda märkningarna. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying). ISPM 15 står för International Standard for Phytosanitary Measures No. 15, som är en internationell standard "Regulation of wood packaging material in international trade".

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA