Naturpanelen lanseras av AB Karl Hedin Sågverk

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Naturpanelen lanseras av AB Karl Hedin Sågverk löpande under hösten 2014. Byggandet i Sverige söker mer efter ekologiska och naturliga produkter. Den inriktningen gör att AB Karl Hedin utvecklar produkter som Naturpanelen. / AB Karl Hedin

AB Karl Hedin Sågverk, en verksamhet inom AB Karl Hedin Industri, lanserar  Naturpanelen som har ett naturligt skydd av kisel/kalium. Behandlingen utförs direkt på fabrik och skapar en produkt som är klar för montering direkt ur paketen. Produkten kommer lanseras löpande under hösten på utvalda bygghandelsanläggningar och ingår i helhetskonceptet, från planta till planka.

Peter Lindström, Försäljningschef berättar
- Varje panelbräda är behandlad med Sioo träskyddsbehandling som innehåller naturligt kisel/kalium. Denna behandling skapar en hård yta och består av samma ämnen som organismer ute i naturen bildar för eget skydd mot UV-strålning, väta och mögel. Behandlingen ger också skydd mot lättare röta, algpåväxt, insektsangrepp och har en brandhämmande funktion.

Naturpanel andas och är lätt att hålla ren. Den är miljövänlig, vacker, hållbar och lättskött. Träskyddsbehandlingen håller i upp till 10-12 år med beaktande av underhållsanvisningar.

Den naturligt vackra och ljusa ytan övergår till en vitgrå nyans efter ca 6-24 månader

för att sedan bli silvergrå när den åldras. Naturpanel är det självklara valet av ytterpanel för oss som älskar och värnar om naturen.

Naturpanelen frå AB Karl Hedin Sågverk

Panelen levereras i mindre och skyddande förpackningar för enkel hantering men också för att hålla varan i bästa skick vid förvaring.

Vad är kisel och kalium?
Kisel är en av livets beståndsdelar. Kisel är det näst vanligaste grundämnet på jorden och  finns i den mänskliga kroppen, i djur, växter och bergarter som kvarts (sand, bergskristall).   I naturen återfinns kisel aldrig i ren form utan alltid i föreningar med syre som kiseldioxid. Då ofta i föreningar med vatten och kallas kiselsyra. Kiselsyra finns i de allra minsta marina organismerna, kiselalgerna, som fanns i urhavet redan för 80 miljoner år sedan.

Kalium är ett grund- och spårämne som tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen ofta bundet till salt i till exempel havet, men det förekommer också i olika mineralföreningar. Det är ett viktigt spårämne för djur och växter, där det verkar på cellnivå och i fråga om nervsignalöverföring. I människor reglerar kalium vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen.

För ytterligare information
Peter Lindström                                                                                                                         Försäljningschef, AB Karl Hedin Sågverk                                   
Mail: peter.lindstrom@abkarlhedin.se                                   
Tel: 070-336 82 83

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades  1917 och har idag 940 anställda och omsätter cirka 3,4 miljarder kronor. Koncernen bedriver idag verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. Företagets råvaruorganisation hanterar 1,4 miljoner kubik timmer. Koncernens 38 egna bygghandelsanläggningar omsätter ca 1,6 mdr och där säljs bland annat AB Karl Hedins egenförädlade produkter. För ytterligare information se, www.abkarlhedin.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.