Naturen är ett bra kontor

Written by admin On the 0 Comments
Skogssektorn behöver fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Ungdomarna behöver få rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare om skogssektorns yrkesmöjligheter. Arrangemanget var i samarbete med Stockholms stad, SLU, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Stora Enso.

Studie- och yrkesvägledare från Stockholms stad fick veta mer om skogssektorns möjligheter

Skogssektorn har en stor bredd av yrken från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning som visades under dagen. Deltagarna var studie- och yrkesvägledare inom Stockholm stad och inspirationsdagen anordnades av Skogen i Skolan i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, SLU, LRF, Sveaskog och Stora Enso.

Pernilla Åkerström Frid presenterade Jobba grönt som arbetar för att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, dvs jord- och skogsbruk. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, driver projektet gemensamt.

Naturen har alltid varit en stor del av mitt intresse. Skogen som råvara kan användas till så mycket och står för en stor del av vår nettoexport.
Det jag gillar framför allt är att skogen även ger ett ekonomiskt värde för landsbygden och det krävs det att man har kunskap om hur man sköter skogen på ett hållbart sätt
,  säger Sofie Dahlén Sjöbergh som studerar till jägmästare på SLU i Umeå och är ambassadör för Jobba grönt.
Det gröna näringslivet skapar det allt fler människor efterfrågar, hållbara och miljövänliga tjänster och produkter. Samtidigt ersätts det gamla, det fossila, miljöfarliga och resurskrävande med innovativa produkter och samarbeten. Jobb skapas och tillväxt från norr till söder medan ett hållbart samhälle växer fram. 

Färden från LRF gick vidare till Stora Ensos innovationscenter i Sickla.
- Behovet av förpackningspapper ökar medan tidningspapperet minskar pga den digitala utvecklingen. Stora Enso har förnybara lösningar och är det största skogsindustriföretaget. På innovationscentret arbetar 70 anställda med 16 nationaliteter för en bioekonomi baserad på skogsråvara bland annat genom att ta fram biobaserade polymerer och kemikalier, säger platschef Gunilla Söderstam.

Skoglig speed-dejting för SYV
I resultatområdet Södra Bergslagen fick studie- och yrkesvägledarna information om Sveaskog och en skoglig speed-dejting där anställda berättade om sina yrken. Dessutom serverades en mycket välsmakande fältlunch.

- Vi har 688 medarbetare och 3000 arbetstillfällen. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör vi markaffärer och utvecklar skogen för fiske, jakt och andra naturupplevelser, säger Bruno Bystrand tf Resultatområdeschef Norra Bergslagen.

Som maskinförare har du naturen som kontor
Den största yrkesgruppen på Sveaskog är anställda maskinförare. Simon Grund studerade 3 år på naturbruksprogrammet med inriktning skog på Kvinnersta naturbruksgymnasium i Örebro.
- Naturen är ett bra kontor och ingen dag är den andra lik på jobbet. Att vara maskinförare är intressant och varierat med många vänner från utbildningstiden. När jag sätter igång maskinen startar alla digitala system. 1000 träd avverkas under en dag då jag analyserar och planerar i förväg. Jag fattar ungefär lika många beslut som en stridspilot, säger Simon.

Många digitala system används av områdesansvariga
Jesper Östensson är områdesansvarig för Södra Bergslagen.
- Jag gick tekniskt gymnasiumprogram och därefter skogligt basår och skogsmästarprogrammet på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Det är bra sammanhållning på jobbet och jag har fått ett stort kontaktnät inom branschen. Vi använder många digitala system där mjukvaran har utvecklats inom Sveaskog. Mitt yrke innebär ett stort ansvar där jag själv kan styra min tid, säger Jesper.

Maskinlagen och processen utvecklas av en produktionstekniker
En produktionstekniker stödjer produktionsprocessen och arbetar bland annat med uppföljning och analyser av virkestillredning och virkesvärde. 
- Jag jobbar med utveckling av maskinlagen med avseende på metoder, teknik och produktivitet och samordnar arbetet vad gäller produktion, kvalitet och virkesvärdesfrågor. Support och utveckling av den digitala kedjan inom produktion är en viktig del i rollen, säger Jonas Gustafsson, produktionstekniker.

Från skogligt basår till planerare på Sveaskog
Hedvig Jägeberg är områdesansvarig planerare.
- Jag sätter ut snitslar på en stig för att markera kulturhänsyn. Därefter bedömer jag träden och marken för att se om det finns befintliga skador samt för att undvika kommande skador. Varje steg jag gör lämnas över till nästa person i kedjan och allt visas sedan på en karta för maskinföraren. Det är positivt att vara tjej i organisationen och många är nyfikna. Jag gick fotoutbildning på gymnasiet och var därefter arbetsledare inom hemtjänsten. Skogsmästarutbildningen krävde praktisk erfarenhet och därför gick jag skogligt basår först och därefter Skogsmästarprogrammet och sedan praktik på Sveaskog som resulterade i anställning. Det är roligt att det är mycket att ta hänsyn till när man planerar. När jag är ute i skogen är jag ensam med min hund men har många kollegor på kontoret, säger Hedvid.

Jägmästare som gått från virkesköpare till säljare

Carl-Johan Björklund är säljare i Närke för Svenska skogsplantorSvenska Skogsplantor bildades 1994 och var då ett renodlat frö- och plantproducerande företag. Företaget har 150 anställda och sex plantskolor.
- Kunderna är ofta återkommande och planteringen sker under tre månader i april-juni. En beställning kan bestå av 500-50.000 plantor. Man beräknar 2.500 plantor per hektar med två meters förband, dvs avstånd mellan plantorna. Upphandling sker av maskinentreprenörer och plantörer där många kommer från Litauen och Polen. Jag är Jägmästare och har gått skogsbruksskola. Under min tid som virkesköpare inventerade jag skog i hela Sverige. Det har givit mig bra förståelse för mina nuvarande kunder, säger Carl-Johan Björklund, säljare i Närke.

Fastighetsaffärer som kräver kunskap i ekonomi och juridik
David Modén är bolagslantmätare på Sveaskog och säljer mark samt upplåtelser.
- Jag studerade till civilingenjör samhällsbyggnad, blev konsult och är anställd på Sveaskog sedan 2010. Mitt yrke innehåller allt inom mark- och fastighetsrätt, dvs skogsfastigheter. Det blir mycket pappersarbete med arrenden, hyror och många samtidiga ärenden. Arbetet är fritt och jag gillar problemlösningar, säger David.

Hur kommer du att omsätta informationen från SYV-dagen?
Laura Tomasevich är studie- och yrkesvägledare på Slättgårdsskolan i Bredäng.
- Jag samlar en mängd elever och kommer att presentera exempel på yrken som finns inom skogsbranschen. När jag informerar brukar jag kalla elever både från årskurs 8 och 9 för att de ska kunna få möjlighet att fundera på sitt val av utbildning. Den 13/6 har eleverna fått besked om de kommit in på det de valt, säger Laura.

Student- och karriärstöd på SLU
Maria Orvehed, ställföreträdande avdelningschef och enhetschef, enheten
för student- och karriärstöd, SLU informerade om Jägmästarprogrammet och Skogsmästarskolan.
- Efter jägmästarprogrammet har studenterna ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och de har lärt sig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt, säger Maria.

Studie- och yrkesvägledning inom Stockholms stad
- Studie- och yrkesvägledarna har fått inblick i skogsbranschens möjligheter och kan förse ungdomar med verktyg för att de ska kunna söka en sådan inriktning, säger Lotta Rosén, projektledare för SYV-lyftet inom Stockholms stad.

Skogen i Skolan ser fram emot ett fortsatt givande samarbete
- Vi ser fram emot ett fortsatt givande och viktigt samarbete mellan de skogliga företagen, Skogen i Skolan och skolans studie- och yrkesvägledning, säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan.

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • 150 personer deltog på Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Hex19: Med naturnära ögon på familjeskogsbruket

  Kategorier: Skog
  Den 116:e höstexkursionen pågick i trakterna kring Växjö då Södra skogsägarna var markvärd. Temat för i år var familjeskogsbruk med besök på flera gårdar där ägarna berättade om sina drivkrafter och utmaningar. Dessutom fick de deltagarna information om projektet Stoppa granbarkborren och vilka växter hjortdjuren föredrar att äta. #hex19
 • Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm. / Stora Enso
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 600 000 kr.
 • Mellanstadieelever bjuds in till Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnasium där Skogen i Skolan deltar.

  Skogen i Skolan deltar på Bonden i skolan på Berga naturbruksgymnasium

  LRF Mälardalen bjuder in mellanstadielever i Stockholms län till Bonden i skolan med gårdsbesök på Berga naturbruksgymnasium. 7000 elever och lärare har anmält sig till den 25 eller 26 september. Skogen i Skolan deltar och besökarna får prova på plantering av skogsplantor, lära sig om hur trä blir till papper och träna på kunskaper om våra svenska trädslag. / Skogen i Skolan
 • Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SM I SKOG är en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade. Platsen är Kvinnerstagymnasiet, Örebro och tävlingsdagarna pågår under fredag-lördag 27-28 september 2019. / Förbundet Skog och Ungdom
 • Föreningen Skogens Höstexkursion 2019 sker den 18-19/9 2019, #hex19

  SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Kategorier: Skog
  Den 18-19 september arrangeras Föreningen Skogens Höstexkursion för 116:e gången. Höstexkursionen 2019 är en spännande och framåtblickande skogsskötselexkursion med temat ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk - hur då? I år befinner vi oss på Södra-marker i Småland, med utgångspunkt från Växjö, och vi besöker bland annat skogsägare med olika mål och förutsättningar. Följ SkogsSverige på webbplatsen skogssverige.se samt på vår Facebook-sida och vårt twitter-konto när vi kommunicerar om #hex19.
 • Inbjudan från Ryssland att delta i en tävling

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tävlingen innehåller frågor till studenter om skogsbruk och skogsforskning och den pågår i staden Voronezh, centrala Ryssland, från 23-27/9 2019.
 • Ute är inne 2019 pågick 29-30/8 2019 i Jönköping

  Lyckad konferens om undervisning utomhus

  Bra föreläsare, bra tempo och intressanta ämnen gjorde att den sjätte Ute är inne-konferensen, denna gång i Jönköping fick en flygande start. – Glädjande att möta så många nya ansikten, sade Kerstin Andersson från Utenavet när hon hälsade de 350 konferensdeltagarna välkomna.
 • Stort intresse för alternativt skogsföretag

  Kategorier: Skog
  Det alternativa skogsföretaget, Jämtskogsägare i samverkan, satsar nu för att bli en stark aktör på marknaden. I våras anställdes en ny vd och sedan dess har företaget växt rejält volymmässigt och måste redan utöka personalstyrkan. / Jämtskogsägare
 • Ewa-Marie Zetterkvist är Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Norrbotten

  Ewa-Marie inspirerar lärare i Region Norrbotten

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Ewa-Marie Zetterkvist är utbildad och legitimerad lärare med 18 års erfarenhet. – Min vision är att så frön hos länets lärare som sedan kan sprida skoglig kunskap till eleverna. Hon utgår från Skolskogsryggsäcken och syftet är att förenkla utomhusundervisning och att få fler elever att bli nyfikna på skog.
 • Utenavet arrangerar Ute är inne 2019 i Jönköping

  Ute är inne 2019 - tema utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Forskare, arkitekter, lärare och barn. Alla är de överens om var välbefinnandet och lärandet är som störst. På torsdag möts de för djupdykning i utomhuspedagogik. Programmering med hopprep, digitala verktyg utomhus och skolans roll för en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid genomsyrar snart Jönköpings skogar den 29-30/8.
 • Emil Hansson fortsätter briljera – tog hem Trollhättan Cup

  Kategorier: Skog
  Bronsmedaljören från Rookie-VM, Emil Hansson, fortsätter vinna tävling efter tävling. I Trollhättan Cup hamnar han ännu en gång överst på pallen och flera unga atleter imponerar. På grund av vädret fick EM-kvalet flyttas till söndag morgon medan Rookie-tävlingen genomförde tre av fyra grenar. / Stihl