Naturen är ett bra kontor

Written by admin On the 0 Comments
Skogssektorn behöver fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Ungdomarna behöver få rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare om skogssektorns yrkesmöjligheter. Arrangemanget var i samarbete med Stockholms stad, SLU, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Stora Enso.

Studie- och yrkesvägledare från Stockholms stad fick veta mer om skogssektorns möjligheter

Skogssektorn har en stor bredd av yrken från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning som visades under dagen. Deltagarna var studie- och yrkesvägledare inom Stockholm stad och inspirationsdagen anordnades av Skogen i Skolan i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, SLU, LRF, Sveaskog och Stora Enso.

Pernilla Åkerström Frid presenterade Jobba grönt som arbetar för att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, dvs jord- och skogsbruk. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, driver projektet gemensamt.

Naturen har alltid varit en stor del av mitt intresse. Skogen som råvara kan användas till så mycket och står för en stor del av vår nettoexport.
Det jag gillar framför allt är att skogen även ger ett ekonomiskt värde för landsbygden och det krävs det att man har kunskap om hur man sköter skogen på ett hållbart sätt
,  säger Sofie Dahlén Sjöbergh som studerar till jägmästare på SLU i Umeå och är ambassadör för Jobba grönt.
Det gröna näringslivet skapar det allt fler människor efterfrågar, hållbara och miljövänliga tjänster och produkter. Samtidigt ersätts det gamla, det fossila, miljöfarliga och resurskrävande med innovativa produkter och samarbeten. Jobb skapas och tillväxt från norr till söder medan ett hållbart samhälle växer fram. 

Färden från LRF gick vidare till Stora Ensos innovationscenter i Sickla.
- Behovet av förpackningspapper ökar medan tidningspapperet minskar pga den digitala utvecklingen. Stora Enso har förnybara lösningar och är det största skogsindustriföretaget. På innovationscentret arbetar 70 anställda med 16 nationaliteter för en bioekonomi baserad på skogsråvara bland annat genom att ta fram biobaserade polymerer och kemikalier, säger platschef Gunilla Söderstam.

Skoglig speed-dejting för SYV
I resultatområdet Södra Bergslagen fick studie- och yrkesvägledarna information om Sveaskog och en skoglig speed-dejting där anställda berättade om sina yrken. Dessutom serverades en mycket välsmakande fältlunch.

- Vi har 688 medarbetare och 3000 arbetstillfällen. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör vi markaffärer och utvecklar skogen för fiske, jakt och andra naturupplevelser, säger Bruno Bystrand tf Resultatområdeschef Norra Bergslagen.

Som maskinförare har du naturen som kontor
Den största yrkesgruppen på Sveaskog är anställda maskinförare. Simon Grund studerade 3 år på naturbruksprogrammet med inriktning skog på Kvinnersta naturbruksgymnasium i Örebro.
- Naturen är ett bra kontor och ingen dag är den andra lik på jobbet. Att vara maskinförare är intressant och varierat med många vänner från utbildningstiden. När jag sätter igång maskinen startar alla digitala system. 1000 träd avverkas under en dag då jag analyserar och planerar i förväg. Jag fattar ungefär lika många beslut som en stridspilot, säger Simon.

Många digitala system används av områdesansvariga
Jesper Östensson är områdesansvarig för Södra Bergslagen.
- Jag gick tekniskt gymnasiumprogram och därefter skogligt basår och skogsmästarprogrammet på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Det är bra sammanhållning på jobbet och jag har fått ett stort kontaktnät inom branschen. Vi använder många digitala system där mjukvaran har utvecklats inom Sveaskog. Mitt yrke innebär ett stort ansvar där jag själv kan styra min tid, säger Jesper.

Maskinlagen och processen utvecklas av en produktionstekniker
En produktionstekniker stödjer produktionsprocessen och arbetar bland annat med uppföljning och analyser av virkestillredning och virkesvärde. 
- Jag jobbar med utveckling av maskinlagen med avseende på metoder, teknik och produktivitet och samordnar arbetet vad gäller produktion, kvalitet och virkesvärdesfrågor. Support och utveckling av den digitala kedjan inom produktion är en viktig del i rollen, säger Jonas Gustafsson, produktionstekniker.

Från skogligt basår till planerare på Sveaskog
Hedvig Jägeberg är områdesansvarig planerare.
- Jag sätter ut snitslar på en stig för att markera kulturhänsyn. Därefter bedömer jag träden och marken för att se om det finns befintliga skador samt för att undvika kommande skador. Varje steg jag gör lämnas över till nästa person i kedjan och allt visas sedan på en karta för maskinföraren. Det är positivt att vara tjej i organisationen och många är nyfikna. Jag gick fotoutbildning på gymnasiet och var därefter arbetsledare inom hemtjänsten. Skogsmästarutbildningen krävde praktisk erfarenhet och därför gick jag skogligt basår först och därefter Skogsmästarprogrammet och sedan praktik på Sveaskog som resulterade i anställning. Det är roligt att det är mycket att ta hänsyn till när man planerar. När jag är ute i skogen är jag ensam med min hund men har många kollegor på kontoret, säger Hedvid.

Jägmästare som gått från virkesköpare till säljare

Carl-Johan Björklund är säljare i Närke för Svenska skogsplantorSvenska Skogsplantor bildades 1994 och var då ett renodlat frö- och plantproducerande företag. Företaget har 150 anställda och sex plantskolor.
- Kunderna är ofta återkommande och planteringen sker under tre månader i april-juni. En beställning kan bestå av 500-50.000 plantor. Man beräknar 2.500 plantor per hektar med två meters förband, dvs avstånd mellan plantorna. Upphandling sker av maskinentreprenörer och plantörer där många kommer från Litauen och Polen. Jag är Jägmästare och har gått skogsbruksskola. Under min tid som virkesköpare inventerade jag skog i hela Sverige. Det har givit mig bra förståelse för mina nuvarande kunder, säger Carl-Johan Björklund, säljare i Närke.

Fastighetsaffärer som kräver kunskap i ekonomi och juridik
David Modén är bolagslantmätare på Sveaskog och säljer mark samt upplåtelser.
- Jag studerade till civilingenjör samhällsbyggnad, blev konsult och är anställd på Sveaskog sedan 2010. Mitt yrke innehåller allt inom mark- och fastighetsrätt, dvs skogsfastigheter. Det blir mycket pappersarbete med arrenden, hyror och många samtidiga ärenden. Arbetet är fritt och jag gillar problemlösningar, säger David.

Hur kommer du att omsätta informationen från SYV-dagen?
Laura Tomasevich är studie- och yrkesvägledare på Slättgårdsskolan i Bredäng.
- Jag samlar en mängd elever och kommer att presentera exempel på yrken som finns inom skogsbranschen. När jag informerar brukar jag kalla elever både från årskurs 8 och 9 för att de ska kunna få möjlighet att fundera på sitt val av utbildning. Den 13/6 har eleverna fått besked om de kommit in på det de valt, säger Laura.

Student- och karriärstöd på SLU
Maria Orvehed, ställföreträdande avdelningschef och enhetschef, enheten
för student- och karriärstöd, SLU informerade om Jägmästarprogrammet och Skogsmästarskolan.
- Efter jägmästarprogrammet har studenterna ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och de har lärt sig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt, säger Maria.

Studie- och yrkesvägledning inom Stockholms stad
- Studie- och yrkesvägledarna har fått inblick i skogsbranschens möjligheter och kan förse ungdomar med verktyg för att de ska kunna söka en sådan inriktning, säger Lotta Rosén, projektledare för SYV-lyftet inom Stockholms stad.

Skogen i Skolan ser fram emot ett fortsatt givande samarbete
- Vi ser fram emot ett fortsatt givande och viktigt samarbete mellan de skogliga företagen, Skogen i Skolan och skolans studie- och yrkesvägledning, säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan.

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Kategorier: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Vi tar skogen till skolan!

  Skogen i Skolan är mitt i processen med att ta fram ett nytt digitalt läromedel om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Läromedlet heter SKOGSLEKTIONER och lanseras i aug.
 • Beredsskapslyftet

  Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

  Kategorier: Skog
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Beredskapslyftets intensivutbildning i Nacka för arbete inom skogssektorn. Intensivutbildningen är riktad mot nyanlända och unga med funktionsvariationer och innebär bland annat skogsplantering.
 • Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin

  Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Kategorier: Skog
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
 • Följ SkogsSverige undeer livesändningen av Forum för bioekonomi 2020

  Följ SkogsSverige på Forum för bioekonomi 2020

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under livesändningen av Forum för Bioekonomi den 21/4.
 • Ny vd på Aven Forsa AB

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nicklas Larsson som varit vd på Aven Forsa sedan slutet av 2012, har valt att lämna företaget för att flytta söderut. Mattias Ringström tillträder posten som vd på Aven Forsa AB den 20 april. Mattias har examen i Maskinteknik och Industriell ekonomi, har många års erfarenhet som chef för producerande enheter på bland annat Lenze AG och Stora Enso Packaging AB. / ELE koncernen
 • Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget

  Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

  Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.