Miljömålen gäller nationellt men måste anpassas regionalt

Written by admin On the 0 Comments
Färre och tydliga miljökvalitetsmål samt tydligt prioriterade sektorsövergripande kopplingar är bra. Mer resurser krävs dock för att klara genomförandet.
Under SLU:s skogskonferens talade Håkan Wirtén, Skogsstyrelsen om skogsvårdsorganisationens syn på de nationella miljömålen och miljömålskommitténs arbete.,, Han öppnade med att peka på att hållbar utveckling vilar på tre grundpelare: en ekologisk, en ekonomisk, och en social. ,,Det är viktigt att ständigt ha det med sig under resan genom tiden som sträcker sig betydligt längre bort än det tänkta målsnöret år 2020. Han pekade på att målstrukturen för miljökvalitetsmålen är väl genomtänkt vilket borgar för att det borde fungera med med måluppfyllelsen. ,,Såväl miljökvalitetsmålen som de politiska målen och sektorsmålen måste dock hanteras pararellt med produktionsmålen.,,Målen är överlag välbalanserade och förankrade i verkligheten, t.ex mängden kvarliggande död ved verkar realistiskt.,,Från Skogsstyrelsen poängteras vikten av att avskjutning av klövvilten ligger kvar som miljökvalitetsmål. Detta bör hanteras på högsta politiska nivå, ej av någon central myndighet.,,Målen för fornminnen och kulturmiljöer anser Håkan Wirtén vara högt satta, men är beredd att jobba för att uppnå målen, även om han ser en del problem med detta, t.ex kännedomen om var alla fornlämningar finns.,,För att uppnå målet uthålligt skogsbruk är det viktigt att vara positiv till termen brukandet av den förnyelsebara råvaran. För miljön positiva och negativa produktionsaspekter måste upp i ljuset innan viktiga beslut fattas.,,De kvalitativa aspekterna är dock svåra att fånga in i målbeskrivningarna.Det är således en utmaning för alla att vi i vårt genomsektoriserade land verkligen klarar av kommunikationen på tvären utan att hamna i tunnelbeteende.(skribentens kommentar) Nu måste processen få fortgå utan att målen ändras eller att nya mål tillkommer, så att tid finns för uppföljning och utvärdering.,,Framtagningen av regionala miljökvalitetsmål måste få ta tid så att Det fortsatta arbetet förankras inom den regionala samverkan. Viktigt är också att koordinera pågående skogspolitisk utvärdering med eventuella dito ändringsförslag från miljömålsarbetet.,,Håkan Wirtén tror att SVO genom sin decentraliserade organisation, sina kontakter på djupet och sin tillgång till information om vad som händer i skogen, både vill och kan spela en viktig roll i förverkligandet av ovan nämnda mål. ,,Föredraget avslutades med att de kostnader som beräknats för måluppfyllelserna är för snålt tilltagna och kommer ej att förslå utan att ytterligare resurser tillskjuts.,,Per Simonsson, Skogsekolog, SCA ställde en fråga om de nationella miljömålen ska omsättas på till exempel SCA:S markinnehav som omfattar c.a 10 % av den svenska skogsmarken.,Målet att exempelvis öka andelen äldre lövrik skog (äldre än 70 år) inom 10 år tror han inte är möjligt för SCA. Att öka avsättningen av skog äldre än 140 år är heller ej möjligt eftersom en stor andel av de äldre skogarna är avsatta som timmerställningar där stora mängder värdefullt virke står.,,På detta svarade Håkan Wirtén att man inte får stirra sig blind på de nationella miljömålen. De är realistiska på den nivån men på regional nivå måste målen anpassas efter rådande förhållanden.
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • SkogsSveriges nyhetsbrev utkommer måndag-onsdag-fredag tills vidare

  Kategorier: Skog
  Skogssveriges nyhetsbrev kommer tills vidare att komma ut tre dagar i veckan. På måndagar, onsdagar och fredagar. Brevet förser 5500 skogsintresserade mottagare med kostnadsfri omvärldsbevakning om hela skogssektorn. Det har hittills skickats ut alla vardagar under större delen av året. Från denna vecka blir det tre dagar. Prenumeranter som i stället har valt veckobrevet får nyheter och debatt som vanligt varje fredag. / Föreningen Skogen
 • SkogsSveriges nyhetsbrev kommer tre dagar i veckan med start i nästa vecka

  Kategorier: Skog
  Skogssveriges nyhetsbrev kommer tills vidare att komma ut tre dagar i veckan. På måndagar, onsdagar och fredagar. Brevet förser 5500 skogsintresserade mottagare med kostnadsfri omvärldsbevakning om hela skogssektorn. Det har hittills skickats ut alla vardagar under större delen av året. Från nästa vecka blir det tre dagar. Prenumeranter som i stället har valt veckobrevet får nyheter och debatt som vanligt varje fredag. / Föreningen Skogen
 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.