MellanskogsElmia: Dokumentera det som förstörts i branden

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Sture Karlsson, vd, Mellanskog tackade alla inblandade och berättade om hur organisationen byggts upp under skogsbranden i Västmanland. Eva Blomdahl och Jan Bertholdsson, från LRF Konsult gav råd om vad de branddrabbade nu bör tänka på när de kan återvända till sina hem. Åhörarna fick veta att de drabbade bör dokumentera det som förstörts i branden och de fick också skattetekniska råd.

 

- Info om försäkringar, ersättningar och organisation kommer till de drabbade skogsägarna, Sture Karlsson, vd, Mellanskog. Sture berättade om hur organisationen hade byggts upp från när skogsbranden i Västmanland startade till nu när allt efterarbete pågår.
Panel för frågor om skogsbranden i Västmanland

- Avspärrade vägar viktiga för säkerheten i ett elddrabbat område. Säkra vägar släpps nu på vartefter, sa Lars Göran Uddholm, räddningsledare, Södertörns Brandförsvarsförbund som ledde arbetet under delar av släckningsfasen.

Eva Blomdahl, LRF Konsult: - Som medlem i LRF har du ett antal timmars fri rådgivning. Kom ihåg att dokumentera allt som förstörts i samband med branden!

- För att undvika en skattesmäll kan du till exempel välja ersättnings-, periodiserings- o expansionsfond. Du kan också göra skogsavdrag, sa Jan Bertholdsson, LRF Konsult.
Behöver du mer information, kan du kontakta LRF Konsult.

Ett urval bland montrarna på MellanskogsElmia

Jesper Eriksson, fd elev på Ösby nu skotarförare
- Jag gick ut skogsprogrammet på Ösby naturbruksgymnasium i juni och jobbar nu som skotarförare hos Lingärdets skog AB, säger Jesper Eriksson.
Du kan bli maskinförare, skogsentreprenör eller skogsbrukare efter Ösby. Du kan  komplettera dina betyg på KY och söka till Jägmästareprogrammet på SLU eller Skogsmästarskolan.

Fredrik Reuter driver det prisbelönade Skogsforum
Fredrik Reuter driver Skogsforum som fick Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten 2012.
- Jag har träffat många medlemmar här på MellanskogsElmia och har också fått ett antal nya. Skogsforum kommer att vidareutvecklas under hösten med nya funktioner, sa Fredrik Reuter.

Nina Andersson, medlemsansvarig Norrskog som också jobbar med Skogen i Skolan
- Vi har dippknäcke, getost, gransirap o björksav i Norrskogs skafferi, säger Nina Andersson, som är medlemsutvecklare på Norrskog och hon jobbar också med Skogen i Skolan.

Demonstration av ryggburen röjsåg från Husqvarna
- Vår ryggburna röjsåg avlastar kroppen vid träd- och buskröjning, berättade Lennart Ohlsson, Husqvarna som också demonstrerade hur den fungerade.

Skogsbruk med häst gjordes förr och även numera
Skogsbruk med häst gjordes förr och även numera.

Traktorer för skogsbruk från Massey Ferguson
Traktörer för skogsbruk från Massey Ferguson

Väkommen tillbaka till MellanskogsElmia 19-20 augusti 2016


Mer information om MellanskogsElmia

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier SkogsSverige
Gunilla Häggström
Ansvarig för digitala medier
SkogsSverige

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.