Lärarna blev inspirerade av Skogen i Skolan på Skogsmuseet i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
Matilda Lingegård är Regionsamordnare för Region Västerbotten och bjöd in 17 lärare från olika kommuner att delta under en inspirationsdag med temat utomhuspedagogik. Matilda presenterade Boken om skogen med fakta om skog och skogsbruk samt ett antal övningar som finns på Skogen i Skolans webbplats. Lärarna fick prova på övningarna utomhus och fick med sig allt material för att kunna praktisera på skolorna.

Dagen på Skogsmuseet i Lycksele inleddes med presentation av Skogen i Skolans verksamhet och de läromedel, övningar och faktablad som finns på webbplatsen skogeniskolan.se.

Skogen i Skolan är en 40-årig verksamhet som bedrivs på skolans villkor, samordnas nationellt och bedrivs regionalt i Sverige. Skogen i Skolan värnar om skogens alla värden, dvs ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Region Västerbotten drivs av Regionsamordnare Matilda Lingegård på uppdrag av den regionala styrgruppen där lokala företag och organisationer ingår.

Syftet med dagen var att ge inspiration till lärare i förskola och grundskola att använda utomhuspedagogik för lektioner utomhus. Skogen i Skolan har tagit fram läromedlet Boken om skogen som nyligen har reviderats. Det är en grundbok med kunskap om skogen och dess produkter samt hur man brukar den. En lärarhandledning beskriver hur du som lärare kan använda boken och ger tips om passande övningar och faktasidor. På Skogen i Skolans webbplats, skogeniskolan.se hittar du läromedlet. Du kan bläddra igenom boken, se den via en QR-kod, skriva ut den som pdf och beställa tryckta exemplar.

Förutom detta läromedel finns också material om Allemansrätten och även övningshäften där du kan mäta elevernas förmågor och kunskaper. Allt material kopplar till LGR11 och Lpfö98/10.

Matilda Lingegård hade valt ut ett antal övningar som lärarna sedan fick prova på utomhus på Skogsmuseet. Övningarna hittar du på Skogen i Skolans webbplats.

Vill du ha en inspirationsdag?
Om du är lärare i Västerbotten kan du kontakta Matilda Lingegård: matilda@meraskog.se.
Är du lärare i någon annan del av Sverige kan du kontakta någon av våra andra Regionsamordnare genom att gå in på våra 10 regioner som finns över hela landet. Gå till Skogen i Skolans regioner.

Vill du besöka Skogsmuseet i Lycksele?
På museet finns två fasta utställningar om huggarepoken och maskinepoken som handlar om skogsbrukets historia. Förutom dessa också "Samer i skog" samt "Pinnmannen" - om levnadskonstnären Henning Skogkvist - även kallad Skogarnas konung. Du kan boka den nya konferenslokalen som är ett ljust stort rum med väggar i trä och möblemang i björk samt utsikt mot älven! Det finns möjlighet till aktiviteter och välsmakande förtäring. Kontakta Skogsmuseet på skogsmuseet@lycksele.se.

Skogen i Skolans övningar är anpassade efter LGR11 och Lpfö98/10Skogen i Skolans övningar är anpassade efter LGR11 och Lpfö98/1

Iréne Gustafson, vice VD, Skogsmuseet berättar om Samer i skogIréne Gustafson, vice VD, Skogsmuseet berättar om Samer i skog Björn Åström, vd Skogsmuseet berättar om SkogshuggarepokenBjörn Åström, vd Skogsmuseet berättar om Skogshuggarepoken
Samernas guld visas på SkogsmuseetSamernas guld visas på Skogsmuseet Interiör från ett skogsbrukarhem på SkogsmuseetInteriör från ett skogsbrukarhem på Skogsmuseet
   

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Kategorier: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
 • Vad kan du om skog? Behöver du få koll på skogssektorn?

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige sprider kunskap om hela skogsbranschen genom dagliga nyheter, aktuella faktasidor och frågelådan där du kan ställa frågor om skog. Dessutom får du veta mer om skogliga yrken genom intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt insikt i vad som sker på skogliga evenemang. Följ SkogsSverige i våra digitala medier!
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.