Kommer energigrödor att ersätta skogsplantor?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Håkan Ekström WRI
Håkan Ekström WRI
Från forskarstudier på SLU i Uppsala till University of Washington i Seattle och sedan analyser av den globala trämarknaden. Håkan Ekström ger sin bild av utvecklingen för träprodukter. - Min prognos är att det blir en diversifierad användning av trä. Pappersmaskiner görs om till andra ändamål. Andra användningsområden för trä är till exempel tyger såsom viskos som har blivit mer populärt och är ett bra alternativ till bomull, säger Håkan Ekström.

Håkan Ekström, WRI

När Håkan Ekström forskade på virkeslärainstitutionen på SLU i Uppsala, träffade han sin fru som var en amerikansk gästforskare. Det ledde till ett gästforskarstipendium 1990 i Seattle, USA en jämförande studie om hur sågverk i USA och Sverige säljer sågat virke på den europeiska marknaden, samt lövvirkesanvändning. Håkan stannade kvar på University of Washington i ytterligare två årsperioder fram till 1992. Sedan sökte han jobb som han fick på WRI:s (WRI - Wood Resources International) kontor på östkusten med arbetsuppgift att övervaka västkusten och Asien. Håkan var därefter redaktör för en marknadsrapport ”The North American Wood Fiber Review", som var en kvartalsrapport.

Under de följande åren var han anställd på FAO i Geneve under sex månader, och sedan WRI då han hade konsultuppdrag i olika delar av världen. När ägaren sålde företaget 2003 köpte Håkan WRI och har drivit det sedan dess. Till en början var han redaktör för två rapporter men numera har han en anställd som sammanställer den ena rapporten som fokuserar på den Nordamerikanska marknaden medan han själv har fortsatt med Wood Resources Quarterly som är en global marknadsrapport. Vid arbetstoppar tar han även in konsulter tillfälligt.

Wood Resources Quarterly visar trender för virkesmarknaden
Marknadsrapporten är det enda i sitt slag som har samlat statistik över en lång tidsperiod sedan 1988 för att visa trenderna på den globala virkesmarknaden.
Kvartalsrapporten innehåller fakta med priser på sågtimmer, massaved och pellets. Håkan gör också analyser av trämarknaden på konsultbasis. Han ringer runt och väger in olika sifferuppgifter för att få fram statistik. Det blir ett hundratal företag han kontaktar varje kvartal och han har ett nätverk med personer inom skogsnäringen som samlar in uppgifter via enkäter och samtal. Med internet finns alltid mängder av data och information att samla in och analysera. Vårt jobb som konsulter är att göra ett urval av den information som är relevant och tillförlitlig. Vi måste hela tiden följa de senaste händelserna världen runt som kan påverka tillgång, efterfrågan, handel och priser av skogsprodukter. Det är vår smala nisch som få andra företag jobbar med idag. Det som blir svårt för många är att göra sammanställningen och analysen av alla statistik vilket då blir efterfrågat. Expertis har ett stort värde. Det är en smal nisch, men det går att leva på, säger Håkan Ekström.

Träpellets var det enda som inte påverkades av lågkonjunkturen
Krisen år 2008 vände upp och ner på hela den finansiella marknaden och den gick inte att förutse. Det enda som inte påverkats av lågkonjunkturen är marknaden för träpellets som fortsatt att utvecklats in en positiv riktning. Det har gått uppåt för hygienpapper och kartong som används av e-handeln. Företagen på USA:s västkust exporterar till Kina och Japan vilket går relativt bra. För sydstaterna och östra Kanada går det sämre medan det går bra för västra Kanada som exporterar till Kina. Vi börjar nu se en vändning in Nordamerika med ökad efterfrågan på sågat virke i byggnadsbranchen. Framtiden ser ljusare ut för sågverk som säljer till US. 
När det gäller bioenergi ligger Europa i täten. Smutsig flis bränns och ren flis går till massaved. I USA är naturgas billigt och bioenergi är därför inte konkurrenskraftigt för närvarande. Sydkorea kommer däremot sannolikt att bli en stor importör av alternativa bränslen såsom pellets. Japan stänger sannolikt de flesta av deras kärnkraft och kan då också att bli en stor importör av biobränsle i olika former.

- Min prognos är att det blir en fortsatt diversifierad användning av trä. Man separerar till exempel i större utsträckning grenar direkt på hygget till en produkt och andra delar av trädet direkt till andra produkter. Pappersmaskiner modifieras för att producera andra produkter än vad som gjorts historiskt. Forskningen har kommit långt och nya produkter kommer att kunna utvinnas från träd i framtiden . Andra användningsområden från träfibrer är till exempel tyger såsom viskos. Det har blivit mer populärt och ett bra alternativ eftersom bomullspriserna sannolikt kommer att öka i framtiden. Man planterar också alltmer unika kloner och hybrider av trädslag i tropiska länder för specifik slutanvändning. Detta är oftast lättare och mer ekonomiskt i länder med  snabbväxande träd, säger Håkan Ekström.

Kommer energigrödor att ersätta skogsplantor?
En global frågeställning är vad man ska odla och vad det ska användas till – mat, bränsle, skogsprodukter?
- Jag tror inte att energigrödor kommer att ersätta skogsplantor, Men däremot kommer det sannolikt att bli ett mer sofistikerat urval av vilka trädplantor som planteras med hänsyn till slutanvändningen av  det avverkade trädet. Speciellt i tropiska länder. Det blir lönsammare att odla energigröda och mer mark används till sådan produktion än att odla spannmål eller skogsplantor. Det och andra användningsområden för trä kommer att påverka hela skogsnäringen globalt fram över, säger Håkan Ekström.

Mer information
Vill du prenumerera på Wood Resources Quarterly? Gå då till webbplatsen för WRI och anmäl dig. Länk till WRI, Wood Resources International

/Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Namn: Håkan Ekström
Roll: Vd och ägare till Wood Resources International, WRI
Från: Härnösand
Familj: Gift, träffade sin fru när hon gästforskade i Sverige. Tre biologiska barn, två fosterbarn från Honduras och Kongo. Två går i skolan och resten är utflugna
Ubildning: SLU Uppsala, virkelärainstitutionen.
Bor: Woodinville, utanför Seattle, USA
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Invigningen av Setras och Preems av Pyrocells anläggning den 23/3 är inställd!

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Evenemanget den 23/3 ställs in pga rådande situation med Corona-viruset. Kontakta gärna Dani Backteg, presschef Preem, dani.backteg@preem.se, 0760–17 25 95 eller Lovisa Krebs, kommunikationschef Setra, lovisa.Krebs@setragroup.com, 0709-48 06 60.
 • Anna Schönström, ordförande i Nyks - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn

  NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
 • Regionsamordnare i Skogen i Skolan ordnar inspirationsdagar för lärare och aktiviteter för elever

  Senaste nytt från Skogen i Skolan

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vill du veta mer om vad som händer inom Skogen i Skolan? På kansliets blogg kan du läsa om projektet digitala läromedel och i nyhetsbrevet får du förutom nyheter också ta del av månadens övning. Vi finns i flera digitala och sociala kanaler!
 • Mer Skog i Västerbotten delar ut Skogens Oskar

  Utdelning av Skogens Oskar 2019

  Kategorier: Skog
  Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse! Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog
 • Baseco investerar 10 Mkr i fabriken, säger vd Krister Abrahamsson

  Norrländska trävaror efterfrågade - Baseco investerar 10 Mkr i fabriken

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande. - Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, vd på Baseco. / Baseco
 • Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten från Föreningen Skogen

  Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum

  Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och natur. - Det har satt sin prägel på mitt liv. Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat länge inom Naturskoleföreningen, som ingår i nätverket Utenavet tillsammans med Skogen i Skolan. Mats fick nyligen utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen.
 • Bild: Foto från Timbersports senaste nybörjarläger, oktober 2019.

  Ökat intresse för Timbersports nybörjarläger – inte minst bland tjejer

  Kategorier: Skog
  Allt fler får upp ögonen för extremsporten Timbersports, känd för att utmana atleternas styrka och uthållighet. Under årets första nybörjarläger, som hålls i helgen, är det för första gången i Sverige fler kvinnor än män som deltar. / Stihl
 • Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda

  Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
 • Peter Forssell, vd Sävar Snickerifabrik AB och Peter Karlsson, ekonomichef Södra Skogsägarna

  Ny ägare till stor industrilokal i Sävar

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Det blir koncernen som bland annat äger Sävar Snickerifabrik AB som övertar industrilokalen i Sävar som tidigare användes av konkursdrabbade S Wood AB. Säljare av lokalerna är Södra Skogsägarna ekonomisk förening. / Sävar snickeri
 • Förändringar på VD-posten hos ELE Trävaru i Kilafors

  Kategorier: Trä och träindustrin
  René Wiesmann, VD för ELE Trävaru AB, kommer att lämna ELE för att ta sig an nya utmaningar utanför koncernen. ”René har gjort ett fantastiskt jobb under sina drygt 12 år på företaget och har utvecklat sågverket på ett imponerande sätt”, säger Lars Videnros, styrelseordförande. / ELE Trävaru AB
 • Europe surpasses Canada as lumber supplier to China

  Kategorier: Wood
  The market analyst company Woodstat reports that China imported approximately 1.88 million m³ of softwood lumber in December (-5% compared to 2018), according to figures from the Chinese Customs. The import totaled 27.1 million m³ during 2019 (+11% compared to 2018). Since China began importing softwood lumber in smaller volumes over 10 years ago, Russia and Canada have completely dominated as suppliers. Limited volumes have been imported from the US, Europe, Chile and New Zealand. / Woodstat
 • Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år. Tack till er läsare!

  Skogen i Skolan tackar alla läsare!

  Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år! På ett år ökade trafiken med 38%. Tack till er läsare för ert intresse och engagemang. Det ni har varit mest intresserade av är våra svenska träd samt Skogen i Skolans läromedel, faktablad och övningar. / Skogen i Skolan