Kommer energigrödor att ersätta skogsplantor?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Håkan Ekström WRI
Håkan Ekström WRI
Från forskarstudier på SLU i Uppsala till University of Washington i Seattle och sedan analyser av den globala trämarknaden. Håkan Ekström ger sin bild av utvecklingen för träprodukter. - Min prognos är att det blir en diversifierad användning av trä. Pappersmaskiner görs om till andra ändamål. Andra användningsområden för trä är till exempel tyger såsom viskos som har blivit mer populärt och är ett bra alternativ till bomull, säger Håkan Ekström.

Håkan Ekström, WRI

När Håkan Ekström forskade på virkeslärainstitutionen på SLU i Uppsala, träffade han sin fru som var en amerikansk gästforskare. Det ledde till ett gästforskarstipendium 1990 i Seattle, USA en jämförande studie om hur sågverk i USA och Sverige säljer sågat virke på den europeiska marknaden, samt lövvirkesanvändning. Håkan stannade kvar på University of Washington i ytterligare två årsperioder fram till 1992. Sedan sökte han jobb som han fick på WRI:s (WRI - Wood Resources International) kontor på östkusten med arbetsuppgift att övervaka västkusten och Asien. Håkan var därefter redaktör för en marknadsrapport ”The North American Wood Fiber Review", som var en kvartalsrapport.

Under de följande åren var han anställd på FAO i Geneve under sex månader, och sedan WRI då han hade konsultuppdrag i olika delar av världen. När ägaren sålde företaget 2003 köpte Håkan WRI och har drivit det sedan dess. Till en början var han redaktör för två rapporter men numera har han en anställd som sammanställer den ena rapporten som fokuserar på den Nordamerikanska marknaden medan han själv har fortsatt med Wood Resources Quarterly som är en global marknadsrapport. Vid arbetstoppar tar han även in konsulter tillfälligt.

Wood Resources Quarterly visar trender för virkesmarknaden
Marknadsrapporten är det enda i sitt slag som har samlat statistik över en lång tidsperiod sedan 1988 för att visa trenderna på den globala virkesmarknaden.
Kvartalsrapporten innehåller fakta med priser på sågtimmer, massaved och pellets. Håkan gör också analyser av trämarknaden på konsultbasis. Han ringer runt och väger in olika sifferuppgifter för att få fram statistik. Det blir ett hundratal företag han kontaktar varje kvartal och han har ett nätverk med personer inom skogsnäringen som samlar in uppgifter via enkäter och samtal. Med internet finns alltid mängder av data och information att samla in och analysera. Vårt jobb som konsulter är att göra ett urval av den information som är relevant och tillförlitlig. Vi måste hela tiden följa de senaste händelserna världen runt som kan påverka tillgång, efterfrågan, handel och priser av skogsprodukter. Det är vår smala nisch som få andra företag jobbar med idag. Det som blir svårt för många är att göra sammanställningen och analysen av alla statistik vilket då blir efterfrågat. Expertis har ett stort värde. Det är en smal nisch, men det går att leva på, säger Håkan Ekström.

Träpellets var det enda som inte påverkades av lågkonjunkturen
Krisen år 2008 vände upp och ner på hela den finansiella marknaden och den gick inte att förutse. Det enda som inte påverkats av lågkonjunkturen är marknaden för träpellets som fortsatt att utvecklats in en positiv riktning. Det har gått uppåt för hygienpapper och kartong som används av e-handeln. Företagen på USA:s västkust exporterar till Kina och Japan vilket går relativt bra. För sydstaterna och östra Kanada går det sämre medan det går bra för västra Kanada som exporterar till Kina. Vi börjar nu se en vändning in Nordamerika med ökad efterfrågan på sågat virke i byggnadsbranchen. Framtiden ser ljusare ut för sågverk som säljer till US. 
När det gäller bioenergi ligger Europa i täten. Smutsig flis bränns och ren flis går till massaved. I USA är naturgas billigt och bioenergi är därför inte konkurrenskraftigt för närvarande. Sydkorea kommer däremot sannolikt att bli en stor importör av alternativa bränslen såsom pellets. Japan stänger sannolikt de flesta av deras kärnkraft och kan då också att bli en stor importör av biobränsle i olika former.

- Min prognos är att det blir en fortsatt diversifierad användning av trä. Man separerar till exempel i större utsträckning grenar direkt på hygget till en produkt och andra delar av trädet direkt till andra produkter. Pappersmaskiner modifieras för att producera andra produkter än vad som gjorts historiskt. Forskningen har kommit långt och nya produkter kommer att kunna utvinnas från träd i framtiden . Andra användningsområden från träfibrer är till exempel tyger såsom viskos. Det har blivit mer populärt och ett bra alternativ eftersom bomullspriserna sannolikt kommer att öka i framtiden. Man planterar också alltmer unika kloner och hybrider av trädslag i tropiska länder för specifik slutanvändning. Detta är oftast lättare och mer ekonomiskt i länder med  snabbväxande träd, säger Håkan Ekström.

Kommer energigrödor att ersätta skogsplantor?
En global frågeställning är vad man ska odla och vad det ska användas till – mat, bränsle, skogsprodukter?
- Jag tror inte att energigrödor kommer att ersätta skogsplantor, Men däremot kommer det sannolikt att bli ett mer sofistikerat urval av vilka trädplantor som planteras med hänsyn till slutanvändningen av  det avverkade trädet. Speciellt i tropiska länder. Det blir lönsammare att odla energigröda och mer mark används till sådan produktion än att odla spannmål eller skogsplantor. Det och andra användningsområden för trä kommer att påverka hela skogsnäringen globalt fram över, säger Håkan Ekström.

Mer information
Vill du prenumerera på Wood Resources Quarterly? Gå då till webbplatsen för WRI och anmäl dig. Länk till WRI, Wood Resources International

/Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Namn: Håkan Ekström
Roll: Vd och ägare till Wood Resources International, WRI
Från: Härnösand
Familj: Gift, träffade sin fru när hon gästforskade i Sverige. Tre biologiska barn, två fosterbarn från Honduras och Kongo. Två går i skolan och resten är utflugna
Ubildning: SLU Uppsala, virkelärainstitutionen.
Bor: Woodinville, utanför Seattle, USA
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Ute är inne i Jönköping 29-30 augusti 2019

  Välkommen till Ute är inne 2019!

  Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 • Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel

  Lärare sökes!

  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
 • Dra till Södra Viken och upplev Skogens dagar!

  Elever och pedagoger i årskurs 6 –8 i Värmland är välkomna till Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: Skogen, Trävaror och transport, Massa och papper och Fritid i skogen. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar. Anmälan senast den 18 april! / Skogen i Skolan
 • Visar framtidens skog i Vindeln

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar och ökad efterfrågan på skogsråvara ställer nya krav på hur vi sköter våra skogar. I juni finns möjligheten att följa med en av SLU:s forskarskolor till Vindeln för att lära sig mer om framtidens skogsskötsel.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • WAMBAF-projektet hanterar påverkan på skog och vatten i Östersjöregionen

  Kategorier: Klimat & Miljö
  WAMBAF står för vattenhantering i baltiska skogar (Water management in Baltic Forests) och syftar till att minska näring och kvicksilver från skogsbruk till vattendrag och till Östersjön.
 • Dovhjort. Foto: Anders Jarnemo

  Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar vara positiva för vissa gårdars ekonomi. Intäkterna från kommersiell jakt kan nämligen överstiga kostnaden för betesskador, och med stängsel runt åkrarna blir vinsten ännu större. Ett sådant mångbruk gynnar dessutom den biologiska mångfalden, då det blir fler betande djur i ett landskap med allt färre tama växtätare såsom kor och får. / SLU
 • Produktionen igång efter dagens brand

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Ingen person kom till skada och produktionen är åter igång vid världens modernaste såglinje Sävar Såg. De ekonomiska förlusterna efter gårdagens brand är inte fastställda men rör sig troligen om miljonbelopp. / Norra
 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Hitta skogsbank

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Hitta skogsbank. En tjänst där användare enkelt kan jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Tjänsten är en del i det ekosystem av tjänster som Virkesbörsen vill bygga för att göra virkesmarknaden mer effektiv och transparent. Tjänsten gör det enklare för skogsägare att fatta informerade beslut kring sitt skogsbruk och kommer förhoppningsvis öka lönsamheten på gårdsnivå. Tjänsten är helt gratis och återfinns på virkesborsen.se. / Virkesbörsen
 • LEAFs årliga möte för nationella operatörer på Irland 236-29/4 2019

  Irländsk utomhuspedagogik på LEAFs årliga möte

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolan ingår i organisationen LEAF, Learning About Forests. Varje år anordnas ett möte för nationella operatörer och det skedde i Castleconnell utanför Limerick på Irland. Under fyra dagar utbytte representanter från 40 länder erfarenheter och deltog i utomhuspedagogiska övningar.
 • Forum för bioekonomi 2019

  Samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar

  Kategorier: Skog
  Politiker talade om skogsnäringens och bioekonomins betydelse både för Sverige och EU på Forum för bioekonomi. Augustnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om Vilhelm Mobergs relation till skogen. Föreningen Skogens styrelse utser varje år pristagare och detta år fick Kerstin Ekman årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.
 • Följ SkogsSverige på Skogsnäringsveckan 2019!

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under Skogsminglet den 8/4, Forum för Bioekonomi den 10/4 och Skogens dag i Riksdagen den 11/4.