IUC Trä i Västerbotten presenterar ny VD under seminarium i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
IUC Träs seminarium i anslutning till bolagsstämman hade samlat ett 50 tal åhörare från länets träföretag Där bjöds på kunskap om trätorkning och en ny VD för IUC Trä.
Seminariet inleddes av Styrelseordförande Greger Knutsson, själv företagare i träbranschen.,Han informerade om vedermödorna med att tillskapa ett fungerande Indiustriellt UtvecklingscCenter för trä i Västerbotten. ,,Näringsdepartementet beviljade i februari 2000 medel under tre år till sex IUC-Trä i landet. Ett av dem med placering i Lycksele. Allt var dock inte frid och fröjd med det. Dåvarande VD:n fick ägna all sin tid till att försöka få pengar utbetalade för att kunna sätta igång verksamheten. Han lyckades efter stora svårigheter få ut till sin egen lön. ,,Som kronan på verket bestämde Näringsdepartementet i höstas att Trä IUC:na skulle läggas under det nybildade Näringsutvecklingsverket. Någon utsedd ansvarig eller medel tilldelades dock inte för detta. ,Efter många telefonsamtal och brev är det dock utrett varför Greger Knutsson utlovade företagarna att nu skulle det börja hända saker, trots att det första av de tre åren gått till spillo.,,IUC:s uppgift är:,Att aktivt medverka i utvecklingen och förnyelsen av regionens ”Tränäringskedja”. Vi utgår ifrån råvaran och kunnandet. Andra viktiga faktorer är viljan, drivkraften och strukturen in om regionens trä- och trärelaterade industri. På denna bas skall IUC Trä stimulera utveckling samt skapa och underhålla fungerande nätverk i syfte att stärka regionens hela tränäringskedja,,,Greger Knutsson överlämnade därefter bollen i tur och ordning till de inbjudna talarna,Landshövding Lorenz Andersson samt träprofessorerna Anders Grönlund och Tom Morén Luleå tekniska universitet..,,Landshövdingen öppnade med att ge en överblick över trälänet Västerbotten samt träets betydelse och potential för den fortsatta näringslivsutvecklingen. Han nämnde även att Sveriges högstas trähus kommer att byggas på Skeria området i Skellefteå .,,Professor Anders Grönlund Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Träteknik i Skellefteå berättade om deras pågående och planerade forskningsprogram. Han framkastade även idee´r om utökat samarbete med näringslivet.,,,Professor Tom Morén samma institution berättade om trätorkning , en nyckeprocess i tränäringskedjan.,,Han exemplifierade med 120 kubikmeter sågat virke som ska torkas från 75 % fuktkvot till 15 % fuktkvot i en torkkammare.,Under torkningen (en vecka) avges 32 kubikmeter vatten som förångas. För detta åtgår 30 000 KwH energi, vilket motsvarar energiförbrukningen/år för en villa i övre Norrland.,Kostnaden för torkningen blir c.a 200 kr/kubikmeter virke.,,Forskningen har hjälpt sågverken att komma tillrätta med sprickbildningen i virket som var mycket vanligt långt in på –80-talet. Genom försök i liten skala kom man fram till att det var mycket viktigt att hålla träytorna fuktiga särskilt i början av torkningen. Därför sprutar man nu in vattenånga i torkkammaren, vilket låter som en paradox. ,,Utöver detta kom man fram till att virket efter torkningen måste konditioneras ett par timmar med vattenånga för att utjämna spänningar i virket som ger upphov till deformation.,,,Tom Morén berätta även om försök med torkning i mikrovågsugn, dvs i princip samma utrustning som de flesta av oss har i våra kök.,,Han exemplifierade med samiska slöjdare som fått hjälp av institutionen med hur de kan torka slöjdmaterial i mikrovågsugn.,,Fördelen med mikrovågor är att de tränger in i virket och torkar på djupet vilken ger en jämnare torkning utan att spänningar uppstår. Vid vanlig torkning torkar den yttre splintveden först i relativt snabb takt, medan den inre kärnveden torkar mycket långsamt vilket ger upphov till spänningar.,,Björk lämpar sig utmärkt för mikrovågstorkning i liten skala. Tall och gran däremot kan vid mikrovågstorkning drabbas av små sprängningar inne i virket. Forskning om detta pågår.,,Åhörarna fick av ovanstående talare med sig en hel del kunskap om trä och trätorkning, vilket var uppskattat.,,Mot slutet av den öppna delen , innan styrelsen satte sig på Bolagsstämma introducerade Greger Knutsson IUC: Trä.s nya VD,,Den nya VD:n heter Örjan Kallin, Skelleftebo som har en bakgrund som Byggnadsingenjör, samt konsult med eget företag, specialiserad på miljöledning, kvalitets- och organisationsutveckling inom små och medelstora företag.,Örjan Kallin utlovade att han skulle tillbringa det mesta av sin tid ute på företagen för att fånga upp deras ideér och intentioner samt utifrån detta initiera lämpliga projekt.,,,Vid datorn ,,Ivar Palo,SkogsSverige
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019

  Skogen ur skilda synvinklar

  Kategorier: Politik & Ekonomi, Skog
  Det nationella skogsprogrammet samlade flera hundra skogsintresserade under två dagar med temat varför vi ser olika på skogen. Konferensdeltagarna framförde olika synpunkter om skogsbruk och ägande. Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen var arrangörer. #skogsprogrammet / SkogsSverige
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Kategorier: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023. / KSLA
 • Skolskogsryggsäcken innehåller allt för din utomhuslektion

  Skolskogsryggsäcken underlättar utomhuslektionerna

  Region Västra Götaland använder sig av skolskogsryggsäckar vid sina skogsdagar för lärare i Göteborgsområdet. - Lärarna får ta rollen som elever och testa ryggsäckens övningar i praktiken vilket har varit mycket uppskattat, säger Daniel Thorell, Regionsamordnare.
 • Rebecka Eriksson, försäljningsansvarig för Skogis granar

  Snart börjar försäljningen av Skogis granar i Stockholm!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi som säljer Skogis granar är alla Jägmästarstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, årskurs 17/22. En utbildning som samlar naturnissar från norr till söder och har en lång historia, vilket innebär många traditioner i både utbildningen och i vår ambitiösa kårverksamhet! En av dessa är vår julgransförsäljning som i år sker för 56:e året i rad!
 • Kartor till alla, alla mot granbarkborren

  Kategorier: Skog
  Foran Sverige har uppdaterat sin webbaserade tjänst ”Fabriken” med barkborreriskkartor över hela Sverige. Kartorna visar var risken är störst för angrepp av granbarkborren på varje fastighet och kommer att vara fritt tillgängliga för alla Fabriken-kunder. Dessa kartor bygger på öppna data från tidigare NH-projekt, uppdaterade med analys av satellitbilder.
 • Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade blivande jägmästarstudenter på Märgträffen

  Under den årliga Märgträffen på SLU i Umeå fanns Skogen i Skolan och SkogsSverige på plats för att träffa blivande jägmästare. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner om bland annat jämställdhet, utomhuspedagogik, uppsatsskrivning och hur vi får fler att upptäcka tjusningen med skog. I montern kunde besökarna gå en tipspromenad och tävla om en årsprenumeration på tidningen Skogen.
 • Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef på Skogssällskapet

  Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef

  Kategorier: Skog
  Hon kommer ursprungligen från Lycksele men pendlar nu mellan Stockholm och Nyköping. - Med skog i familjen och båda föräldrarna lärare tyckte jag att det var något speciellt med jägmästare - det fanns ett skimmer över det. Hon jobbade senast på Sveriges Allmänningskogars förbund och är hållbarhetschef på Skogssällskapet sedan september 2018. / SkogsSverige
 • Välkomna till träffar om framtidens skogsprogram vid SLU!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Under hösten har intensivt arbete pågått med att ta fram förslag till de skogliga kandidat- och mastersprogram som kommer att starta hösten 2021. / SLU
 • Helena Bengtsson är Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Mälardalen

  Helena är en naturälskande idrottslärare och ny regionsamordnare för Mälardalen

  Helena Bengtsson drömde om ett liv på dansscenen i New York, därefter idrottslärare och nu regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen. - Nu fokuserar jag på att utforska, paketera och medvetandegöra den svenska skogen som lärmiljö och kunskapsområde. / Skogen i Skolan
 • Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet på SLU. SkogsSverige hälsar honom välkommen som ambassadör för sociala medierna!

  Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet i Umeå och kommer att berätta om utbildningen och sig själv på SkogsSveriges social medier. - Att skogsnäringen är en framtidsbransch är det ingen tvekan om och det känns spännande att få vara en del av den, säger Marcus. SkogsSverige hälsar Marcus välkommen! / SkogsSverige
 • 150 personer deltog på Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Hex19: Med naturnära ögon på familjeskogsbruket

  Kategorier: Skog
  Den 116:e höstexkursionen pågick i trakterna kring Växjö då Södra skogsägarna var markvärd. Temat för i år var familjeskogsbruk med besök på flera gårdar där ägarna berättade om sina drivkrafter och utmaningar. Dessutom fick de deltagarna information om projektet Stoppa granbarkborren och vilka växter hjortdjuren föredrar att äta. #hex19
 • Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm. / Stora Enso