IUC Trä i Västerbotten presenterar ny VD under seminarium i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
IUC Träs seminarium i anslutning till bolagsstämman hade samlat ett 50 tal åhörare från länets träföretag Där bjöds på kunskap om trätorkning och en ny VD för IUC Trä.
Seminariet inleddes av Styrelseordförande Greger Knutsson, själv företagare i träbranschen.,Han informerade om vedermödorna med att tillskapa ett fungerande Indiustriellt UtvecklingscCenter för trä i Västerbotten. ,,Näringsdepartementet beviljade i februari 2000 medel under tre år till sex IUC-Trä i landet. Ett av dem med placering i Lycksele. Allt var dock inte frid och fröjd med det. Dåvarande VD:n fick ägna all sin tid till att försöka få pengar utbetalade för att kunna sätta igång verksamheten. Han lyckades efter stora svårigheter få ut till sin egen lön. ,,Som kronan på verket bestämde Näringsdepartementet i höstas att Trä IUC:na skulle läggas under det nybildade Näringsutvecklingsverket. Någon utsedd ansvarig eller medel tilldelades dock inte för detta. ,Efter många telefonsamtal och brev är det dock utrett varför Greger Knutsson utlovade företagarna att nu skulle det börja hända saker, trots att det första av de tre åren gått till spillo.,,IUC:s uppgift är:,Att aktivt medverka i utvecklingen och förnyelsen av regionens ”Tränäringskedja”. Vi utgår ifrån råvaran och kunnandet. Andra viktiga faktorer är viljan, drivkraften och strukturen in om regionens trä- och trärelaterade industri. På denna bas skall IUC Trä stimulera utveckling samt skapa och underhålla fungerande nätverk i syfte att stärka regionens hela tränäringskedja,,,Greger Knutsson överlämnade därefter bollen i tur och ordning till de inbjudna talarna,Landshövding Lorenz Andersson samt träprofessorerna Anders Grönlund och Tom Morén Luleå tekniska universitet..,,Landshövdingen öppnade med att ge en överblick över trälänet Västerbotten samt träets betydelse och potential för den fortsatta näringslivsutvecklingen. Han nämnde även att Sveriges högstas trähus kommer att byggas på Skeria området i Skellefteå .,,Professor Anders Grönlund Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Träteknik i Skellefteå berättade om deras pågående och planerade forskningsprogram. Han framkastade även idee´r om utökat samarbete med näringslivet.,,,Professor Tom Morén samma institution berättade om trätorkning , en nyckeprocess i tränäringskedjan.,,Han exemplifierade med 120 kubikmeter sågat virke som ska torkas från 75 % fuktkvot till 15 % fuktkvot i en torkkammare.,Under torkningen (en vecka) avges 32 kubikmeter vatten som förångas. För detta åtgår 30 000 KwH energi, vilket motsvarar energiförbrukningen/år för en villa i övre Norrland.,Kostnaden för torkningen blir c.a 200 kr/kubikmeter virke.,,Forskningen har hjälpt sågverken att komma tillrätta med sprickbildningen i virket som var mycket vanligt långt in på –80-talet. Genom försök i liten skala kom man fram till att det var mycket viktigt att hålla träytorna fuktiga särskilt i början av torkningen. Därför sprutar man nu in vattenånga i torkkammaren, vilket låter som en paradox. ,,Utöver detta kom man fram till att virket efter torkningen måste konditioneras ett par timmar med vattenånga för att utjämna spänningar i virket som ger upphov till deformation.,,,Tom Morén berätta även om försök med torkning i mikrovågsugn, dvs i princip samma utrustning som de flesta av oss har i våra kök.,,Han exemplifierade med samiska slöjdare som fått hjälp av institutionen med hur de kan torka slöjdmaterial i mikrovågsugn.,,Fördelen med mikrovågor är att de tränger in i virket och torkar på djupet vilken ger en jämnare torkning utan att spänningar uppstår. Vid vanlig torkning torkar den yttre splintveden först i relativt snabb takt, medan den inre kärnveden torkar mycket långsamt vilket ger upphov till spänningar.,,Björk lämpar sig utmärkt för mikrovågstorkning i liten skala. Tall och gran däremot kan vid mikrovågstorkning drabbas av små sprängningar inne i virket. Forskning om detta pågår.,,Åhörarna fick av ovanstående talare med sig en hel del kunskap om trä och trätorkning, vilket var uppskattat.,,Mot slutet av den öppna delen , innan styrelsen satte sig på Bolagsstämma introducerade Greger Knutsson IUC: Trä.s nya VD,,Den nya VD:n heter Örjan Kallin, Skelleftebo som har en bakgrund som Byggnadsingenjör, samt konsult med eget företag, specialiserad på miljöledning, kvalitets- och organisationsutveckling inom små och medelstora företag.,Örjan Kallin utlovade att han skulle tillbringa det mesta av sin tid ute på företagen för att fånga upp deras ideér och intentioner samt utifrån detta initiera lämpliga projekt.,,,Vid datorn ,,Ivar Palo,SkogsSverige
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Kategorier: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Vi tar skogen till skolan!

  Skogen i Skolan är mitt i processen med att ta fram ett nytt digitalt läromedel om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Läromedlet heter SKOGSLEKTIONER och lanseras i aug.
 • Beredsskapslyftet

  Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

  Kategorier: Skog
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Beredskapslyftets intensivutbildning i Nacka för arbete inom skogssektorn. Intensivutbildningen är riktad mot nyanlända och unga med funktionsvariationer och innebär bland annat skogsplantering.
 • Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin

  Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Kategorier: Skog
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
 • Följ SkogsSverige undeer livesändningen av Forum för bioekonomi 2020

  Följ SkogsSverige på Forum för bioekonomi 2020

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under livesändningen av Forum för Bioekonomi den 21/4.
 • Ny vd på Aven Forsa AB

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nicklas Larsson som varit vd på Aven Forsa sedan slutet av 2012, har valt att lämna företaget för att flytta söderut. Mattias Ringström tillträder posten som vd på Aven Forsa AB den 20 april. Mattias har examen i Maskinteknik och Industriell ekonomi, har många års erfarenhet som chef för producerande enheter på bland annat Lenze AG och Stora Enso Packaging AB. / ELE koncernen
 • Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget

  Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

  Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.
 • Invigningen av Setras och Preems av Pyrocells anläggning den 23/3 är inställd!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Evenemanget den 23/3 ställs in pga rådande situation med Corona-viruset. Kontakta gärna Dani Backteg, presschef Preem, dani.backteg@preem.se, 0760–17 25 95 eller Lovisa Krebs, kommunikationschef Setra, lovisa.Krebs@setragroup.com, 0709-48 06 60.
 • Anna Schönström, ordförande i Nyks - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn

  NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
 • Regionsamordnare i Skogen i Skolan ordnar inspirationsdagar för lärare och aktiviteter för elever

  Senaste nytt från Skogen i Skolan

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vill du veta mer om vad som händer inom Skogen i Skolan? På kansliets blogg kan du läsa om projektet digitala läromedel och i nyhetsbrevet får du förutom nyheter också ta del av månadens övning. Vi finns i flera digitala och sociala kanaler!
 • Mer Skog i Västerbotten delar ut Skogens Oskar

  Utdelning av Skogens Oskar 2019

  Kategorier: Skog
  Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse! Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog
 • Baseco investerar 10 Mkr i fabriken, säger vd Krister Abrahamsson

  Norrländska trävaror efterfrågade - Baseco investerar 10 Mkr i fabriken

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande. - Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, vd på Baseco. / Baseco