IUC Trä i Västerbotten presenterar ny VD under seminarium i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
IUC Träs seminarium i anslutning till bolagsstämman hade samlat ett 50 tal åhörare från länets träföretag Där bjöds på kunskap om trätorkning och en ny VD för IUC Trä.
Seminariet inleddes av Styrelseordförande Greger Knutsson, själv företagare i träbranschen.,Han informerade om vedermödorna med att tillskapa ett fungerande Indiustriellt UtvecklingscCenter för trä i Västerbotten. ,,Näringsdepartementet beviljade i februari 2000 medel under tre år till sex IUC-Trä i landet. Ett av dem med placering i Lycksele. Allt var dock inte frid och fröjd med det. Dåvarande VD:n fick ägna all sin tid till att försöka få pengar utbetalade för att kunna sätta igång verksamheten. Han lyckades efter stora svårigheter få ut till sin egen lön. ,,Som kronan på verket bestämde Näringsdepartementet i höstas att Trä IUC:na skulle läggas under det nybildade Näringsutvecklingsverket. Någon utsedd ansvarig eller medel tilldelades dock inte för detta. ,Efter många telefonsamtal och brev är det dock utrett varför Greger Knutsson utlovade företagarna att nu skulle det börja hända saker, trots att det första av de tre åren gått till spillo.,,IUC:s uppgift är:,Att aktivt medverka i utvecklingen och förnyelsen av regionens ”Tränäringskedja”. Vi utgår ifrån råvaran och kunnandet. Andra viktiga faktorer är viljan, drivkraften och strukturen in om regionens trä- och trärelaterade industri. På denna bas skall IUC Trä stimulera utveckling samt skapa och underhålla fungerande nätverk i syfte att stärka regionens hela tränäringskedja,,,Greger Knutsson överlämnade därefter bollen i tur och ordning till de inbjudna talarna,Landshövding Lorenz Andersson samt träprofessorerna Anders Grönlund och Tom Morén Luleå tekniska universitet..,,Landshövdingen öppnade med att ge en överblick över trälänet Västerbotten samt träets betydelse och potential för den fortsatta näringslivsutvecklingen. Han nämnde även att Sveriges högstas trähus kommer att byggas på Skeria området i Skellefteå .,,Professor Anders Grönlund Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Träteknik i Skellefteå berättade om deras pågående och planerade forskningsprogram. Han framkastade även idee´r om utökat samarbete med näringslivet.,,,Professor Tom Morén samma institution berättade om trätorkning , en nyckeprocess i tränäringskedjan.,,Han exemplifierade med 120 kubikmeter sågat virke som ska torkas från 75 % fuktkvot till 15 % fuktkvot i en torkkammare.,Under torkningen (en vecka) avges 32 kubikmeter vatten som förångas. För detta åtgår 30 000 KwH energi, vilket motsvarar energiförbrukningen/år för en villa i övre Norrland.,Kostnaden för torkningen blir c.a 200 kr/kubikmeter virke.,,Forskningen har hjälpt sågverken att komma tillrätta med sprickbildningen i virket som var mycket vanligt långt in på –80-talet. Genom försök i liten skala kom man fram till att det var mycket viktigt att hålla träytorna fuktiga särskilt i början av torkningen. Därför sprutar man nu in vattenånga i torkkammaren, vilket låter som en paradox. ,,Utöver detta kom man fram till att virket efter torkningen måste konditioneras ett par timmar med vattenånga för att utjämna spänningar i virket som ger upphov till deformation.,,,Tom Morén berätta även om försök med torkning i mikrovågsugn, dvs i princip samma utrustning som de flesta av oss har i våra kök.,,Han exemplifierade med samiska slöjdare som fått hjälp av institutionen med hur de kan torka slöjdmaterial i mikrovågsugn.,,Fördelen med mikrovågor är att de tränger in i virket och torkar på djupet vilken ger en jämnare torkning utan att spänningar uppstår. Vid vanlig torkning torkar den yttre splintveden först i relativt snabb takt, medan den inre kärnveden torkar mycket långsamt vilket ger upphov till spänningar.,,Björk lämpar sig utmärkt för mikrovågstorkning i liten skala. Tall och gran däremot kan vid mikrovågstorkning drabbas av små sprängningar inne i virket. Forskning om detta pågår.,,Åhörarna fick av ovanstående talare med sig en hel del kunskap om trä och trätorkning, vilket var uppskattat.,,Mot slutet av den öppna delen , innan styrelsen satte sig på Bolagsstämma introducerade Greger Knutsson IUC: Trä.s nya VD,,Den nya VD:n heter Örjan Kallin, Skelleftebo som har en bakgrund som Byggnadsingenjör, samt konsult med eget företag, specialiserad på miljöledning, kvalitets- och organisationsutveckling inom små och medelstora företag.,Örjan Kallin utlovade att han skulle tillbringa det mesta av sin tid ute på företagen för att fånga upp deras ideér och intentioner samt utifrån detta initiera lämpliga projekt.,,,Vid datorn ,,Ivar Palo,SkogsSverige
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.