IUC Trä i Västerbotten presenterar ny VD under seminarium i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
IUC Träs seminarium i anslutning till bolagsstämman hade samlat ett 50 tal åhörare från länets träföretag Där bjöds på kunskap om trätorkning och en ny VD för IUC Trä.
Seminariet inleddes av Styrelseordförande Greger Knutsson, själv företagare i träbranschen.,Han informerade om vedermödorna med att tillskapa ett fungerande Indiustriellt UtvecklingscCenter för trä i Västerbotten. ,,Näringsdepartementet beviljade i februari 2000 medel under tre år till sex IUC-Trä i landet. Ett av dem med placering i Lycksele. Allt var dock inte frid och fröjd med det. Dåvarande VD:n fick ägna all sin tid till att försöka få pengar utbetalade för att kunna sätta igång verksamheten. Han lyckades efter stora svårigheter få ut till sin egen lön. ,,Som kronan på verket bestämde Näringsdepartementet i höstas att Trä IUC:na skulle läggas under det nybildade Näringsutvecklingsverket. Någon utsedd ansvarig eller medel tilldelades dock inte för detta. ,Efter många telefonsamtal och brev är det dock utrett varför Greger Knutsson utlovade företagarna att nu skulle det börja hända saker, trots att det första av de tre åren gått till spillo.,,IUC:s uppgift är:,Att aktivt medverka i utvecklingen och förnyelsen av regionens ”Tränäringskedja”. Vi utgår ifrån råvaran och kunnandet. Andra viktiga faktorer är viljan, drivkraften och strukturen in om regionens trä- och trärelaterade industri. På denna bas skall IUC Trä stimulera utveckling samt skapa och underhålla fungerande nätverk i syfte att stärka regionens hela tränäringskedja,,,Greger Knutsson överlämnade därefter bollen i tur och ordning till de inbjudna talarna,Landshövding Lorenz Andersson samt träprofessorerna Anders Grönlund och Tom Morén Luleå tekniska universitet..,,Landshövdingen öppnade med att ge en överblick över trälänet Västerbotten samt träets betydelse och potential för den fortsatta näringslivsutvecklingen. Han nämnde även att Sveriges högstas trähus kommer att byggas på Skeria området i Skellefteå .,,Professor Anders Grönlund Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Träteknik i Skellefteå berättade om deras pågående och planerade forskningsprogram. Han framkastade även idee´r om utökat samarbete med näringslivet.,,,Professor Tom Morén samma institution berättade om trätorkning , en nyckeprocess i tränäringskedjan.,,Han exemplifierade med 120 kubikmeter sågat virke som ska torkas från 75 % fuktkvot till 15 % fuktkvot i en torkkammare.,Under torkningen (en vecka) avges 32 kubikmeter vatten som förångas. För detta åtgår 30 000 KwH energi, vilket motsvarar energiförbrukningen/år för en villa i övre Norrland.,Kostnaden för torkningen blir c.a 200 kr/kubikmeter virke.,,Forskningen har hjälpt sågverken att komma tillrätta med sprickbildningen i virket som var mycket vanligt långt in på –80-talet. Genom försök i liten skala kom man fram till att det var mycket viktigt att hålla träytorna fuktiga särskilt i början av torkningen. Därför sprutar man nu in vattenånga i torkkammaren, vilket låter som en paradox. ,,Utöver detta kom man fram till att virket efter torkningen måste konditioneras ett par timmar med vattenånga för att utjämna spänningar i virket som ger upphov till deformation.,,,Tom Morén berätta även om försök med torkning i mikrovågsugn, dvs i princip samma utrustning som de flesta av oss har i våra kök.,,Han exemplifierade med samiska slöjdare som fått hjälp av institutionen med hur de kan torka slöjdmaterial i mikrovågsugn.,,Fördelen med mikrovågor är att de tränger in i virket och torkar på djupet vilken ger en jämnare torkning utan att spänningar uppstår. Vid vanlig torkning torkar den yttre splintveden först i relativt snabb takt, medan den inre kärnveden torkar mycket långsamt vilket ger upphov till spänningar.,,Björk lämpar sig utmärkt för mikrovågstorkning i liten skala. Tall och gran däremot kan vid mikrovågstorkning drabbas av små sprängningar inne i virket. Forskning om detta pågår.,,Åhörarna fick av ovanstående talare med sig en hel del kunskap om trä och trätorkning, vilket var uppskattat.,,Mot slutet av den öppna delen , innan styrelsen satte sig på Bolagsstämma introducerade Greger Knutsson IUC: Trä.s nya VD,,Den nya VD:n heter Örjan Kallin, Skelleftebo som har en bakgrund som Byggnadsingenjör, samt konsult med eget företag, specialiserad på miljöledning, kvalitets- och organisationsutveckling inom små och medelstora företag.,Örjan Kallin utlovade att han skulle tillbringa det mesta av sin tid ute på företagen för att fånga upp deras ideér och intentioner samt utifrån detta initiera lämpliga projekt.,,,Vid datorn ,,Ivar Palo,SkogsSverige
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Mer Skog i Västerbotten delar ut Skogens Oskar

  Utdelning av Skogens Oskar 2019

  Kategorier: Skog
  Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse! Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog
 • Baseco investerar 10 Mkr i fabriken, säger vd Krister Abrahamsson

  Norrländska trävaror efterfrågade - Baseco investerar 10 Mkr i fabriken

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande. - Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, vd på Baseco. / Baseco
 • Mats Wejdmark har tilldelats Silverkvisten från Föreningen Skogen

  Mats förmedlar kunskap i skogens klassrum

  Mats Wejdmark föddes i en familj med mycket djur och natur. - Det har satt sin prägel på mitt liv. Jag är utbildad mellanstadielärare och har arbetat länge inom Naturskoleföreningen, som ingår i nätverket Utenavet tillsammans med Skogen i Skolan. Mats fick nyligen utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen.
 • Bild: Foto från Timbersports senaste nybörjarläger, oktober 2019.

  Ökat intresse för Timbersports nybörjarläger – inte minst bland tjejer

  Kategorier: Skog
  Allt fler får upp ögonen för extremsporten Timbersports, känd för att utmana atleternas styrka och uthållighet. Under årets första nybörjarläger, som hålls i helgen, är det för första gången i Sverige fler kvinnor än män som deltar. / Stihl
 • Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda

  Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
 • Peter Forssell, vd Sävar Snickerifabrik AB och Peter Karlsson, ekonomichef Södra Skogsägarna

  Ny ägare till stor industrilokal i Sävar

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Det blir koncernen som bland annat äger Sävar Snickerifabrik AB som övertar industrilokalen i Sävar som tidigare användes av konkursdrabbade S Wood AB. Säljare av lokalerna är Södra Skogsägarna ekonomisk förening. / Sävar snickeri
 • Förändringar på VD-posten hos ELE Trävaru i Kilafors

  Kategorier: Trä och träindustrin
  René Wiesmann, VD för ELE Trävaru AB, kommer att lämna ELE för att ta sig an nya utmaningar utanför koncernen. ”René har gjort ett fantastiskt jobb under sina drygt 12 år på företaget och har utvecklat sågverket på ett imponerande sätt”, säger Lars Videnros, styrelseordförande. / ELE Trävaru AB
 • Europe surpasses Canada as lumber supplier to China

  Kategorier: Wood
  The market analyst company Woodstat reports that China imported approximately 1.88 million m³ of softwood lumber in December (-5% compared to 2018), according to figures from the Chinese Customs. The import totaled 27.1 million m³ during 2019 (+11% compared to 2018). Since China began importing softwood lumber in smaller volumes over 10 years ago, Russia and Canada have completely dominated as suppliers. Limited volumes have been imported from the US, Europe, Chile and New Zealand. / Woodstat
 • Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år. Tack till er läsare!

  Skogen i Skolan tackar alla läsare!

  Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år! På ett år ökade trafiken med 38%. Tack till er läsare för ert intresse och engagemang. Det ni har varit mest intresserade av är våra svenska träd samt Skogen i Skolans läromedel, faktablad och övningar. / Skogen i Skolan
 • Skogens dag anordnades av Skogstekniska klustret, Länssstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet

  Skogen är vår framtid

  Kategorier: Skog
  Vem äger rätten till skogen? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kom upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020. Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet är arrangörer för sjätte året i rad. #skogensdag
 • SkogsSverige är med 1.364.284 besök under 2019 en av de mest besökta webbplatserna inom skogssektorn!

  SkogsSverige tackar stolt för 1.364.284 besök under 2019!

  Kategorier: Skog
  I oktober fick vi 148.981 besök vilket är "all time high" för en månad. Under hela 2019 har ni besökt SkogsSverige vid 1.364.284 tillfällen! Vi har spritt skoglig kunskap till drygt en miljon fler läsare på sju år. Det gör SkogsSverige till en av de mest besökta webbplatserna i skogssektorn. Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare!
 • Residential buildings started in China 2019 at new record level

  Kategorier: Wood
  Building projects with a total floor space of 2272 million m² were started in China during 2019 (+8.5% compared to 2018), of which 1675 million m² were residential (+9.2%). "This new record level will of course support a high consumption and import of softwood lumber", says Jenny Wessung, CEO at the analysis company Woodstat AB who is specialized in the softwood lumber market. / Wood Stat