IUC Trä i Västerbotten presenterar ny VD under seminarium i Lycksele

Written by admin On the 0 Comments
IUC Träs seminarium i anslutning till bolagsstämman hade samlat ett 50 tal åhörare från länets träföretag Där bjöds på kunskap om trätorkning och en ny VD för IUC Trä.
Seminariet inleddes av Styrelseordförande Greger Knutsson, själv företagare i träbranschen.,Han informerade om vedermödorna med att tillskapa ett fungerande Indiustriellt UtvecklingscCenter för trä i Västerbotten. ,,Näringsdepartementet beviljade i februari 2000 medel under tre år till sex IUC-Trä i landet. Ett av dem med placering i Lycksele. Allt var dock inte frid och fröjd med det. Dåvarande VD:n fick ägna all sin tid till att försöka få pengar utbetalade för att kunna sätta igång verksamheten. Han lyckades efter stora svårigheter få ut till sin egen lön. ,,Som kronan på verket bestämde Näringsdepartementet i höstas att Trä IUC:na skulle läggas under det nybildade Näringsutvecklingsverket. Någon utsedd ansvarig eller medel tilldelades dock inte för detta. ,Efter många telefonsamtal och brev är det dock utrett varför Greger Knutsson utlovade företagarna att nu skulle det börja hända saker, trots att det första av de tre åren gått till spillo.,,IUC:s uppgift är:,Att aktivt medverka i utvecklingen och förnyelsen av regionens ”Tränäringskedja”. Vi utgår ifrån råvaran och kunnandet. Andra viktiga faktorer är viljan, drivkraften och strukturen in om regionens trä- och trärelaterade industri. På denna bas skall IUC Trä stimulera utveckling samt skapa och underhålla fungerande nätverk i syfte att stärka regionens hela tränäringskedja,,,Greger Knutsson överlämnade därefter bollen i tur och ordning till de inbjudna talarna,Landshövding Lorenz Andersson samt träprofessorerna Anders Grönlund och Tom Morén Luleå tekniska universitet..,,Landshövdingen öppnade med att ge en överblick över trälänet Västerbotten samt träets betydelse och potential för den fortsatta näringslivsutvecklingen. Han nämnde även att Sveriges högstas trähus kommer att byggas på Skeria området i Skellefteå .,,Professor Anders Grönlund Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Träteknik i Skellefteå berättade om deras pågående och planerade forskningsprogram. Han framkastade även idee´r om utökat samarbete med näringslivet.,,,Professor Tom Morén samma institution berättade om trätorkning , en nyckeprocess i tränäringskedjan.,,Han exemplifierade med 120 kubikmeter sågat virke som ska torkas från 75 % fuktkvot till 15 % fuktkvot i en torkkammare.,Under torkningen (en vecka) avges 32 kubikmeter vatten som förångas. För detta åtgår 30 000 KwH energi, vilket motsvarar energiförbrukningen/år för en villa i övre Norrland.,Kostnaden för torkningen blir c.a 200 kr/kubikmeter virke.,,Forskningen har hjälpt sågverken att komma tillrätta med sprickbildningen i virket som var mycket vanligt långt in på –80-talet. Genom försök i liten skala kom man fram till att det var mycket viktigt att hålla träytorna fuktiga särskilt i början av torkningen. Därför sprutar man nu in vattenånga i torkkammaren, vilket låter som en paradox. ,,Utöver detta kom man fram till att virket efter torkningen måste konditioneras ett par timmar med vattenånga för att utjämna spänningar i virket som ger upphov till deformation.,,,Tom Morén berätta även om försök med torkning i mikrovågsugn, dvs i princip samma utrustning som de flesta av oss har i våra kök.,,Han exemplifierade med samiska slöjdare som fått hjälp av institutionen med hur de kan torka slöjdmaterial i mikrovågsugn.,,Fördelen med mikrovågor är att de tränger in i virket och torkar på djupet vilken ger en jämnare torkning utan att spänningar uppstår. Vid vanlig torkning torkar den yttre splintveden först i relativt snabb takt, medan den inre kärnveden torkar mycket långsamt vilket ger upphov till spänningar.,,Björk lämpar sig utmärkt för mikrovågstorkning i liten skala. Tall och gran däremot kan vid mikrovågstorkning drabbas av små sprängningar inne i virket. Forskning om detta pågår.,,Åhörarna fick av ovanstående talare med sig en hel del kunskap om trä och trätorkning, vilket var uppskattat.,,Mot slutet av den öppna delen , innan styrelsen satte sig på Bolagsstämma introducerade Greger Knutsson IUC: Trä.s nya VD,,Den nya VD:n heter Örjan Kallin, Skelleftebo som har en bakgrund som Byggnadsingenjör, samt konsult med eget företag, specialiserad på miljöledning, kvalitets- och organisationsutveckling inom små och medelstora företag.,Örjan Kallin utlovade att han skulle tillbringa det mesta av sin tid ute på företagen för att fånga upp deras ideér och intentioner samt utifrån detta initiera lämpliga projekt.,,,Vid datorn ,,Ivar Palo,SkogsSverige
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • SkogsSverige är med 1.364.284 besök under 2019 en av de mest besökta webbplatserna inom skogssektorn!

  SkogsSverige tackar stolt för 1.364.284 besök under 2019!

  Kategorier: Skog
  I oktober fick vi 148.981 besök vilket är "all time high" för en månad. Under hela 2019 har ni besökt SkogsSverige vid 1.364.284 tillfällen! Vi har spritt skoglig kunskap till drygt en miljon fler läsare på sju år. Det gör SkogsSverige till en av de mest besökta webbplatserna i skogssektorn. Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare!
 • Residential buildings started in China 2019 at new record level

  Kategorier: Wood
  Building projects with a total floor space of 2272 million m² were started in China during 2019 (+8.5% compared to 2018), of which 1675 million m² were residential (+9.2%). "This new record level will of course support a high consumption and import of softwood lumber", says Jenny Wessung, CEO at the analysis company Woodstat AB who is specialized in the softwood lumber market. / Wood Stat
 • Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier

  Sofie gick från skogsstudier till skogsbolag

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Sofie Dahlén Sjöberg studerade på det femåriga Jägmästarprogrammet och är nu aspirant hos SCA där hon provar på olika funktioner inom företaget. Hon har också varit mycket framgångsrik som ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. / SkogsSverige
 • Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Kategorier: Skog
  Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet
 • Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019

  Skogen ur skilda synvinklar

  Kategorier: Politik & Ekonomi, Skog
  Det nationella skogsprogrammet samlade flera hundra skogsintresserade under två dagar med temat varför vi ser olika på skogen. Konferensdeltagarna framförde olika synpunkter om skogsbruk och ägande. Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen var arrangörer. #skogsprogrammet / SkogsSverige
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Kategorier: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023. / KSLA
 • Skolskogsryggsäcken innehåller allt för din utomhuslektion

  Skolskogsryggsäcken underlättar utomhuslektionerna

  Region Västra Götaland använder sig av skolskogsryggsäckar vid sina skogsdagar för lärare i Göteborgsområdet. - Lärarna får ta rollen som elever och testa ryggsäckens övningar i praktiken vilket har varit mycket uppskattat, säger Daniel Thorell, Regionsamordnare.
 • Rebecka Eriksson, försäljningsansvarig för Skogis granar

  Snart börjar försäljningen av Skogis granar i Stockholm!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi som säljer Skogis granar är alla Jägmästarstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, årskurs 17/22. En utbildning som samlar naturnissar från norr till söder och har en lång historia, vilket innebär många traditioner i både utbildningen och i vår ambitiösa kårverksamhet! En av dessa är vår julgransförsäljning som i år sker för 56:e året i rad!
 • Kartor till alla, alla mot granbarkborren

  Kategorier: Skog
  Foran Sverige har uppdaterat sin webbaserade tjänst ”Fabriken” med barkborreriskkartor över hela Sverige. Kartorna visar var risken är störst för angrepp av granbarkborren på varje fastighet och kommer att vara fritt tillgängliga för alla Fabriken-kunder. Dessa kartor bygger på öppna data från tidigare NH-projekt, uppdaterade med analys av satellitbilder.
 • Skogen i Skolan och SkogsSverige träffade blivande jägmästarstudenter på Märgträffen

  Under den årliga Märgträffen på SLU i Umeå fanns Skogen i Skolan och SkogsSverige på plats för att träffa blivande jägmästare. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner om bland annat jämställdhet, utomhuspedagogik, uppsatsskrivning och hur vi får fler att upptäcka tjusningen med skog. I montern kunde besökarna gå en tipspromenad och tävla om en årsprenumeration på tidningen Skogen.
 • Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef på Skogssällskapet

  Karin Fällman är jägmästare och hållbarhetschef

  Kategorier: Skog
  Hon kommer ursprungligen från Lycksele men pendlar nu mellan Stockholm och Nyköping. - Med skog i familjen och båda föräldrarna lärare tyckte jag att det var något speciellt med jägmästare - det fanns ett skimmer över det. Hon jobbade senast på Sveriges Allmänningskogars förbund och är hållbarhetschef på Skogssällskapet sedan september 2018. / SkogsSverige
 • Välkomna till träffar om framtidens skogsprogram vid SLU!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Under hösten har intensivt arbete pågått med att ta fram förslag till de skogliga kandidat- och mastersprogram som kommer att starta hösten 2021. / SLU