Internationella Skogsdagen idag: Hurra för skogen och utomhuspedagogiken!

Written by admin On the 0 Comments
Foton och texter är tagna och skrivna av barn som går på låg- och mellanstadiet i Västerbotten
Nomenklatur. Vi smakar på ordet. Kantigt och komplicerat, men egentligen inte så svårt. Det betyder att ge namn till någonting, till exempel på det vis som Carl von Linné gav både för- och efternamn till växter en gång i tiden. När han väl hade givit växterna sina namn, ja, då kunde han och miljoner människor efter honom börja tycka om dem och lära sig mer om dem. Granen Picea Abies, tallen Pinus Sylvestris och glasbjörken Betula Pubescens; som vi älskar dessa trädslag här i Västerbotten!

Utomhuspedagogik. Ett fint ord för att lära sig om skogen och naturen, eller i skogen och naturen, i unga år. Det blir så mycket lättare att börja tycka om skogen, bli nyfiken på den och lära sig mer om den om man börjar tidigt! I år är det extra fokus på just utomhuspedagogik när vi idag den 21:e mars firar den Internationella Skogsdagen. Med utomhuspedagogiska verktyg kan vi tillsammans med våra barn utforska skogen, lära oss uppskatta den och samtidigt komma ett steg närmare att uppnå den svenska läroplanens övergripande kunskapsmål. Skogen blir till ett utomhusklassrum med himmelen som tak, och just det kanske är det allra finaste i kråksången om hur Skogen i Skolan arbetar.

Liksom Linné hade sitt förstoringsglas och sin anteckningsbok har barnen i alla femton kommuner här i Västerbottens län fått i uppgift att gå ut med en kamera för att iaktta skogen genom fotolinsen, just för att uppmärksamma skogens dag. De har sedan fått fundera över varför skogen är viktig, rolig, spännande och trivsam. På Linnéanskt manér har de plitat ner sina svar och på millennianskt manér har deras lärare zippat ihop foto- och textfilerna för att sedan skicka dem till oss. Gissa om vi fick in många fina bilder till Västerbottens Naturfototävling 2019!

Snart ska ni få veta vilken klass som vann tävlingen, men ni kommer hållas på halster en liten stund till – för först önskar vi nämligen predika lite mer om utomhuspedagogikens utomordentlighet samt dela med oss av några av de tankar om skogen som de västerbottniska barnen delgav oss tillsammans med sina inskickade bilder.

I läroplanen står det att: ”Var och en som verkar inom skolan också ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. Barnen i Västerbotten säger: ”Skogen är en plats för alla. Där man kan känna sig fri”. ”Om vi inte är rädda om skogen så förstör vi både för djur och natur. Om vi fortsätter skräpa ner kommer skogen att förstöras och vi måste inse att vi inte kan äta och andas pengar.” ”Det är viktigt att vi tar hand om skogen så att alla kan få vara där och ha lite trevligt som jag”.

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande”. Så står det i läroplanen. Barnen säger: ” Utan våran skog kommer människan troligtvis dö ut. Våra barn är våran framtid, och för att våra barn ska må bra så måste vi va rädd om naturen.” De säger också: ”När nästan hela Umeå brann upp så märkte vi hur viktiga träden var och vi upptäckte Umeås mest kända träd björken”. Att träd kan bli så gamla är hisnande för ett barn som börjar orientera sig i tid och rum.

Enligt läroplanen ska skolan inkludera: ”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.” Så här säger barnen själva: ”Skogen är rolig för att där kan man klättra i träd, bygga kojor, hoppa på stenar. Känna på mossa och äta blåbär”. ”Man upptäcker nya saker. Man får komma ut i naturen. Där bor djuren. Man hör gnisslande träd. Man ser fina och många olika träd och växter. Man hör fåglar och kanske får man se dem”. ” Vi tycker att alla föräldrar ska uppmana både sina barn och sig själva att börja ta fler skogspromenader”.

Ja, det verkar som att barnen har en ganska tydlig idé om hur betydelsefull skogen är. Barnen summerar det så här: ”Varför är skogen så viktig? Jo, för vi måste ha syre, och skogen gör syre så vi kan andas. Om vi inte fick syre så dör vi. Och vi andas ut koldioxid som träden behöver”.

Med detta sagt ska ni äntligen få veta vilken klass som vann Västerbottens fototävling 2019! Det gjorde Grisbacka Skola, klass 2 B i Umeå! Fanfar! De kammade hem en Skolskogsryggsäck och en fika med Skogen i Skolan – helfestligt! Hurra för den Internationella Skogsdagen och grattis till världens skogar!

Ps. Inom kort kommer det att finnas en Skolskogsryggsäck att låna i varje kommun i Västerbotten. Kontakta Klara, regionsamordnare i Västerbotten på klara@meraskog.se om du vill låna den.

https://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel/skolskogsryggsack

https://www.skogeniskolan.se/

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Ute är inne i Jönköping 29-30 augusti 2019

  Välkommen till Ute är inne 2019!

  Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 • Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel

  Lärare sökes!

  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
 • Dra till Södra Viken och upplev Skogens dagar!

  Elever och pedagoger i årskurs 6 –8 i Värmland är välkomna till Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: Skogen, Trävaror och transport, Massa och papper och Fritid i skogen. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar. Anmälan senast den 18 april! / Skogen i Skolan
 • Visar framtidens skog i Vindeln

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Klimatförändringar och ökad efterfrågan på skogsråvara ställer nya krav på hur vi sköter våra skogar. I juni finns möjligheten att följa med en av SLU:s forskarskolor till Vindeln för att lära sig mer om framtidens skogsskötsel.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • WAMBAF-projektet hanterar påverkan på skog och vatten i Östersjöregionen

  Kategorier: Klimat & Miljö
  WAMBAF står för vattenhantering i baltiska skogar (Water management in Baltic Forests) och syftar till att minska näring och kvicksilver från skogsbruk till vattendrag och till Östersjön.
 • Dovhjort. Foto: Anders Jarnemo

  Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar vara positiva för vissa gårdars ekonomi. Intäkterna från kommersiell jakt kan nämligen överstiga kostnaden för betesskador, och med stängsel runt åkrarna blir vinsten ännu större. Ett sådant mångbruk gynnar dessutom den biologiska mångfalden, då det blir fler betande djur i ett landskap med allt färre tama växtätare såsom kor och får. / SLU
 • Produktionen igång efter dagens brand

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Ingen person kom till skada och produktionen är åter igång vid världens modernaste såglinje Sävar Såg. De ekonomiska förlusterna efter gårdagens brand är inte fastställda men rör sig troligen om miljonbelopp. / Norra
 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Hitta skogsbank

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Hitta skogsbank. En tjänst där användare enkelt kan jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Tjänsten är en del i det ekosystem av tjänster som Virkesbörsen vill bygga för att göra virkesmarknaden mer effektiv och transparent. Tjänsten gör det enklare för skogsägare att fatta informerade beslut kring sitt skogsbruk och kommer förhoppningsvis öka lönsamheten på gårdsnivå. Tjänsten är helt gratis och återfinns på virkesborsen.se. / Virkesbörsen
 • LEAFs årliga möte för nationella operatörer på Irland 236-29/4 2019

  Irländsk utomhuspedagogik på LEAFs årliga möte

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolan ingår i organisationen LEAF, Learning About Forests. Varje år anordnas ett möte för nationella operatörer och det skedde i Castleconnell utanför Limerick på Irland. Under fyra dagar utbytte representanter från 40 länder erfarenheter och deltog i utomhuspedagogiska övningar.
 • Forum för bioekonomi 2019

  Samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar

  Kategorier: Skog
  Politiker talade om skogsnäringens och bioekonomins betydelse både för Sverige och EU på Forum för bioekonomi. Augustnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om Vilhelm Mobergs relation till skogen. Föreningen Skogens styrelse utser varje år pristagare och detta år fick Kerstin Ekman årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.
 • Följ SkogsSverige på Skogsnäringsveckan 2019!

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under Skogsminglet den 8/4, Forum för Bioekonomi den 10/4 och Skogens dag i Riksdagen den 11/4.