Innovationer och klimatnytta på Skogens dag

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU, Umeå universitet och Skogstekniska klustret stod bakom arrangemanget med syftet att ytterligare förstärka kunskapen och drivkraften inom skogssektorn. 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm pågår från den 24/1-10/2 med temat global attraktionskraft.

Kung Carl XVI Gustaf deltog på Skogens dag på Grand Hôtel den 25 januari.

- Sverige, Finland, Ryssland och Kanada bildar en grön krona på jordklotet med en tredjedel av alla träd. Skogsnäringen är viktig för vårt land och skogen fyller en viktig funktion för vårt hälsa och välbefinnande. Västerbotten är det främsta skogslänet med ca 15 hektar per person, sa kungen i sitt inledande tal.

Länsstyrelsen i Västerbotten,  SLU, Umeå universitet och Skogstekniska klustret stod bakom arrangemanget med syftet att ytterligare förstärka kunskapen och drivkraften inom skogssektorn. 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm pågår från den 24/1-10/2 med temat global attraktionskraft.

– I Västerbotten finns lokalt förankrade företag som verkar på en global marknad. Den starka basnäringen är en grund för världsledande forskning.  Skogens dag lyfter viktiga frågor på en nationell nivå, säger Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret.

Skogsstrategi och handlingsplan för Skogsprogrammet under 2017
Visionen för det nationella skogsprogrammet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

- Det nationella skogsprogrammet innehåller en långsiktig strategi och handlingsplan där vi identifierar innovativa lösningar för en cirkulär bioekonomi där staden och landsbygden behöver komma närmare varandra. I ett aktivt och hållbart skogsbruk finns tre dimensioner - ekonomi, miljö och socialt. En långsiktig skogsstrategi lämnas till riksdagen under 2017 och därefter presenteras en handlingsplan med en budget på 26 miljoner kronor under 2017-2019, sa Elisabeth Backteman, statssekreterare,  och Helene Holstein, Näringsdepartementet.

Från projekt till framtidsplattform för Future Forests
Future Forests startades 2009 som ett Mistraprogram och övergår under 2017 till att fungera som en av SLU:s fyra framtidsplattformar: djur och hälsa, mat, skog och städer.

- En önskvärd och möjlig framtid är en levande landsbygd, ett mer variationsrikt skogsbruk och fler högteknologiska produkter från skogen, sa Annika Nordin, programchef för Future Forests.

Avvägning mellan uppföljning och rådgivning för Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsens uppdrag är uppföljning av regeringens och riksdagens politiska beslut samt rådgivning till skogsägare.

- En utmaning är att göra en avgränsning av en nyckelbiotop och Naturvårdsverket och länsstyrelserna gör en storsatsning på olika nationella åtgärdsprogram. Detta arbete sker i samverkan med markägare, Skogsstyrelsen och andra aktörer. Inom skogsbruket har vi en bra historia att berätta med både bekymmer och åtgärder och vi ska vara stolta över att vara skogsbrukare, sa Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen.

Programmet för Skogens dag innehöll även en mängd forskningsresultat.

Forskningsprojektet Vedbiomassa för bioekonomi fick 3 miljoner av Formas

Totte Nittylä, universitetslektor, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU.
- Korsningar används för nya genkombinationer och skogsbioteknik kan påskynda processen. Genom molekylär genetik, genetisk modifiering och effektiviserad träförädling kan trädens tillväxt förbättras. Med nanocellulosaproduktionkan icke-förnybara polymerer ersättas, sa Totte Nittylä.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta
Dagen avslutades med Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel, SLU.

- Skogen gör en betydande insats i arbetet med att bromsa nettoutsläppen av koldioxid. Om man ökar tillväxten minskar nettoutsläppen och om den ska öka med 50% på 50 år måste besluten fattas redan idag. Med vilken rätt kan dagens generation välja att avstå från att erbjuda kommande generationer ett förnybart alternativ som bidrar till att lösa klimatnyttan, sa Tomas Lundmark.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige