#Hex17: – Allt hör samman

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Så inleddes Föreningen Skogens Höstexkursion 2017 vid Husaby kyrka i Västergötland. – Vi brukar utan att förbruka. Vi tar ansvar och omsorg om nutidens och framtidens skogsbrukare, förkunnade biskop Åke Bonnier, Skara stift. #Hex17 hade temat etik, politik, mångbruk och tallskötsel.
Biskop Åke Bonnier, Skara stift Utsiktstornet på Kinnekulle

Höstexkursionens dag innehöll en beskrivning av naturen runt Kinnekulle som gjordes av professor emeritus Conny Liljenberg. Bergarterna bildades för hundratals miljoner år sedan då Kinnekulle bara var en ö i ett stort hav. De äldsta spåren av mänsklig bebyggelse är från stenåldern. 1.500 grova ekar växer på västsidan och där finns också ädellövskog.

Mångbrukande av skogens resurser
En av stationerna visade hur Svenska kyrkan planerar pilgrimsleder.
– Med hjälp av St Olofskorset guidas du genom historiska Husaby, naturreservat, alvarmarker och gamla kyrkor. Dessutom har vi också givit cykelentusiaster möjligheten att ta sig fram på BMX-leder, berättade Anna Apell, Svenska kyrkan och Juliane Thorin, Götene kommun.

Johanna MacTaggart är nationell samordnare av Man and the Biosphere Programme, UNESCO.
- Det finns fem biosfärområden i området där ledorden är bevara, utveckla och stödja. Det innebär hållbar utveckling i praktiken med lokala lösningar på globala utmaningar samt samverkan. Det bidrar till Agenda 2030 genom en arena för samverkan och hopkoppling av aktörer, sa Johanna MacTaggart.

– Hur värderas ekosystemtjänster? Inkomsten styr och en fin miljö kostar vilket innebär kostnadsnytta. Vad gäller för outbytbara naturvärden? frågade Lina Isacs, miljöekonom och doktorand på KTH.

Efter en fältlunch uppe på Kinnekulle fortsatte programmet med en debatt om mångbruk där Bengt Ek, vd Föreningen Skogen ledde diskussionerna med politiker från riksdagspartierna.
– Ett budgetförslag har lagts om mer medel till rådgivning för alternativt skogsbruk. Räcker medlen till ersättning för nyckelbiotoper?
Flertalet politiker på #hex17 var överens om att fler ekosystemtjänster ryms i skogen tillsammans med skogsbruk.

#hex17 med etik, politik, mångbruk och tallskötsel

Därefter gick färden till Remningstorp där forskning i flera dimensioner presenterades.
- I miljon mätningar/sekund i 360 grader visar en vektormodell av en trädstam. Mobil laserskanning ger ny information för framtida precisionsskogsbruk. Flygburen laserskanning ger höjd, volym, grundyta och medeldiameter som kan skattas automatiskt. På Remningstorp har man även siffror på faktisk höjdutveckling och trädslag. En fusion av laser och flygfoto mäter inte bara i RGB (röd, grön, blå) utan även infrarött ljus. Enskilda träd kommer därigenom att kunna mätas. Radarfjärranalys ger digital elevations- och terrängmodell som mäter skogshöjd. Den första radarsatelliten Biomass skjuts upp 2021.
Dessa resultat redogjordes av Johan Holmgren, Håkan Olsson och Johan Fransson, SLU, samt av Anders Ekelund, Leica och Lars Ulander, professor, Chalmers.

Hur hanterar vi ökad tillväxt i förhållande till Skogsvårdslagen?
På Remningstorp finns 1272 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet består av 190 m3sk/hektar. Ett högt virkesförråd innebär också hög risk för stormfällning. Trots detta fick man inte "dispens" för avverkning  eftersom Skogsstyrelsen förhåller sig enligt regelverket för Skogsvårdslagen. Detta berättade Mattias Berglund, skogsskötselchef och Lotta Möller, Forsknings- och anslagschef, Skogssällskapet.

Den första exkursionsdagen avslutades därefter med en debatt där poltikerna var eniga om att Skogsvårdslagen behövs men kunde bli mer flexibel.

Under kvällen förärades Camilla Logarn, Lars Granberg och Mats Blomberg Silverkvistar av vd Bengt Ek, Föreningen Skogen.

Torsdagen tillbringades i Tibro med ämnena tall i praktiken och hot mot tallens tillväxt.

Så förvaltas Prästlönetillgångarna
Stiftsskogvaktare från de 13 stiften i Sverige medverkade på Höstexkursionen. Prästlönetillgångar består av prästfastigheter och prästlönefonder, dvs jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Totalt förfogar Prästlönetillgångarna över drygt 500.000 hektar mark, vilket utgör ca 1,5% av den totala arealen i landet och är därmed den femte största skogsägaren.
- Förvaltningen har en långsiktig inriktning med ett hållbart, miljöanpassat och socialt ansvarstagande skogsbruk och skogarna är certificerade enligt PEFC och FSC. 112 kyrkoreservat finns i landet och är redovisade på www.skyddadskog.se.

Älg och svampen Diplodia pinea hotar tallens tillväxt
Märtha Wallgren är skogsskötselforskare på Skogsforsk.
- När toppskottet betas av älgar växer ett sidoskott till ett nytt toppskott. Även en volymförlust uppstår och oftast sker detta vintertid, berättar Märtha som menade att ju färre älgar desto mindre betesskador.

Jan Stenlid, professor, SLU: Svampangrepp har uppstått på tall och kommer från Diplodia pinea. Skadorna påminner om Gremeniella. De dödar årsskotten och kan slå ut bestånd. Från den första upptäckten i Uppsala-området har man nu sett dessa angrepp på flera håll i landet och även att svampen har funnits sedan en tid tillbaka.

Höstexkursionens sista punkt var en diskussion med politikerna om skogsbrukets framtid.
– Utveckla regional och lokal viltförvaltning (C). Svårt att komma åt problemet pga älgvandring (V). Fler arter (S). Samverkan och dialog är betydelsefull. (L o M). Vargfrågan är prioriterad  i Värmland (SD).

#hex18 i Västerbotten
#hex17 avslutadess och Föreningen Skogen hälsar därmed alla välkomna till Skogens dag i Riksdagen 21/3 2018 och #hex18 med Sveaskog i Västerbotten.

Hashtaggen #Hex17 låg etta på Twittertoppen i Sverige under Höstexkursionen
Hashtaggen #hex18 blev etta på Twitter-toppen
Under Höstexkursionen twittrade deltagarna flitigt vilket ledde till att hashtaggen #hex17 hamnade på första plats på Twitter-toppen i Sverige.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige