Framtidstro och nytänk på Skogsminglet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogsnäringsveckan, #snv16, inleddes med Skogsminglet den 11/4. Temat var "Innovation och jakten på nya talanger". En panel med ledare från Setra, Södra, BillerudKorsnäs, Stora Enso och SCA diskuterade innovationskraften i branschen och nya metoder för kompetensförsörjning. Katarina Berg, HR-chef på Spotify berättade deras tänk när det gäller rekrytering av nya talanger. 200 personer deltog på evenemanget som startade med att arbetsgivarna mötte inbjudna studenter.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, inledde och avslutade Skogsminglet.
- Vi satsar på innovationer som nya förpackningar och fossilfria material. Vår bransch andas framtidstro och optimism. Det erbjuder vi alla som rekryteras inom skogsnäringen. Ikväll diskuterar vi nya metoder och tänk för att nå nya talanger.

Panelens första ämne var innovationskraften i branschen. Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs, Hannele Arvonen, vd Setra, Lars Idermark, vd Södra, Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso och Ulf Larsson, chef SCA Forest Products deltog.

Ledarna menade att det satsas för lite på innovation i förhållande till omsättningen.  Vissa företag samarbetar med kunder för att utveckla nya produkter och att nya affärsmodeller skapar stora framgångar. En tillåtande kultur är nödvändig för att få in kompetenser från andra branscher. Det är också viktigt att fortbilda den egna personalen. En svaghet inom branschen är den låga graden av kommersialisering. Ny teknik och servicekoncept behövs inom skogsnäringen för att kunna upprepa IKEA:s koncept med enkelhet och vidareutveckling.

Varför ska man jobba inom skogsnäringen?
- De som blir anställda inom branschen får möjlighet att utmana mindre hållbara produkter, exempelvis utmanar formbart papper plast.
- I skogsnäringen kan du bidra till hållbarhet och göra skillnad.

Katarina Berg, HR-chef på SpotifyKatarina Berg, HR-chef på Spotify berättade om deras tankar när det gäller rekrytering.
- Oavsett bransch är vi oroliga om vi kan attrahera nya talanger. Vi har en innovativ kultur med mångfald, olika åldrar, kön och etnicitet. Skogsnäringen behöver förpacka sitt erbjudande för de nya generationerna. Ni har bra värderingar, ledarskap och långsiktighet. Alla människor behöver tillhöra något och att få bekräftelse.

Panelen diskuterade slutligen kompetensförsörjningen till skogssektorn.
Vi har en fantastisk historia som vi kan berätta. Det är viktigt att vi förvaltar de kompetenser vi har och att att föra samman dem internt. De nya generationerna behöver mer direkt återkoppling i deras egna kanaler.

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna- Den nya bioekonomin är här nu. De skogliga produkterna ersätter de fossila och när du köper en förpackningar av papper istället för plats stöttar du bioekonomin. Skogsnäringens vision är att driva tillväxt i världens bioekonomi. Det är hög tid för en omställning till det nya och hållbara. Vår bransch andas framtidstro och är full av kreativa innovationer, avslutade Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige
 • Inbjudan till Höstexkursion torsdagen den 22 oktober

  Kategorier: Skog
  Temat är ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin” och exkursionen sker vid Ensen norr om Rättvik. / Gävle-Dala Skogsklubb
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige