Framtiden är klädd med plywood

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven

– Vår jubilar har överlevt de andra plywoodfabrikerna i Skandinavien. Efter att Moelven köpte fabriken 2011 har man investerat närmare 185 miljoner i verksamheten. När vi tog över var investeringarna ordentligt eftersatta och det behövdes en modernisering med utveckling av arbetsmiljö, automatisering och produkter. Vi har nu har en modern fabrik som går de kommande 50 åren till mötes med anpassad och modern produktion och produkter som passar en byggmarknad med ökande krav på effektiva och ergonomiska produkter. Vi har en stark tro på att framtiden är klädd i plywood, säger Mikael Axelsson, VD i Moelven Wood AB, och styrelseordförande i Moelven Vänerply AB.

 Han är full av beröm för de anställda. 

– Vi var redan från övertagandet klara med att investeringarna är helt beroende av viljan och engagemanget hos de som skall köra maskinerna. De har verkligen legat i och varit avgörande för att vi har lyckats effektivisera och automatisera produktionen. Många av investeringarna har också lett till en bättre arbetsmiljö och ergonomi på fabriken. Flera av våra medarbetare har arbetat hos oss i många år och det är därför av största vikt att vi har en god digital kompetens, något som vi nu måste förstärka än mer, så att vi tillsammans är väl rustade för framtiden.

Starkare byggmarknad säkerställer tillväxt

Den 1 september fyllde fabriken 50 år och de 160 anställda har mycket att fira.

– Efterfrågan på plywood ökar i takt med att byggmarknaden i Skandinavien växer sig starkare. Geografiskt har vi ett mycket bra läge och kan förse Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material av gran och furu. Nettopriset på plywood har stigit och vår omsättning ökar för varje år, säger Axelsson.

– Produktutvecklingen har gjort att plywoodskivan åter är en stark konkurrent till annat skivmaterial, mycket på grund av dess egenskaper med formstabilitet och skruvhållfasthet, men även att nya format gör den enklare att använda och lättare att montera. Att den är närproducerad i Sverige av svensk råvara och på riktigt bidrar till ett hållbart byggande är naturligtvis även det en stark egenskap.

Högre värdeutbyte

Även skogsägarna har goda skäl att jubla när efterfrågan stiger. Genom att utnyttja de delar av stocken som inte kan användas som sågvirke för att istället tillverka plywood, ökar värdet på stocken. För Moelven är det också viktigt att utnyttja virket fullt ut. 

– Vi förvaltar en förnybar naturresurs och är förpliktade att använda den på bästa möjliga sätt. Plywoodproduktionen är hållbar och lönsam, säger Axelsson, och tillägger att varken energi från produktionen eller värme går till spillo och att det virke som används huvudsakligen kommer från skogar i närområdet. 


 

Om Moelven Vänerply och plywood


Moelven Vänerply AB hade en omsättning på 436 MSEK miljoner kronor i 2019.

Kontaktpersoner
Mikael Axelsson, VD i Moelven Wood AB och styrelseordförande i Moelven Vänerply AB. +46 10 122 50 04, mikael.axelsson@moelven.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige
 • Inbjudan till Höstexkursion torsdagen den 22 oktober

  Kategorier: Skog
  Temat är ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin” och exkursionen sker vid Ensen norr om Rättvik. / Gävle-Dala Skogsklubb
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS