Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna hälsade publiken välkomna till 2020 års Forum för bioekonomi.
– Vi måste hålla igång vår skogsindustri även under pandemin och kommunerna kan klassa industrin som samhällsviktig. En följd av covid-19 är bristen på planterare framför allt från andra länder. Skogsbolagen rekryterar därför ett stort antal inhemska plantörer.

Coronapandemins effekter på skogsnäringen
Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna, och Henrik Sjölund, VD och koncernchef på Holmen, diskuterar i studion tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Min oro är egentligen större för ekonomin än pandemin. En begränsad smittspridning är prioriterad kombinerat med stödpaket till företagen. Coronakrisen kan ge en möjlighet till att förbättra läget för hållbarhet, klimat och miljö. Skogen finns med i samhällsviktiga funktioner. EU-regler behöver gynna Sverige för att kunna öka bioenergin. Efter krisen kan vi växla upp ekonomin igen och även använda nya skogliga produkter, sa Jennie Nilsson, Landsbygdminister.
– Skogsprodukterna behöver konsumeras annars påverkas många inom branschen. För att skogsektorn ska kunna producera mer fossilfria alternativ behöver vi bruka skogen mer och ta mer marknadsandelar, sa Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
– Det är viktigt att hålla produktionen uppe. Ett bra samarbetsklimat gör att vi kan komma stärkta ur krisen. Det är också väsentligt att marknaden inom EU fungerar. Skogsindustrin har fossilfria produkter men det finns också restriktioner. Spetskompetens behövs inom skogssektorn men skogsplantering gör det möjligt för ungdomar att få jobb. Trä exporteras till 70% och används till 30% inom Sverige och kan öka byggandet. Det kan ge en boost sedan för industrin, sa Kerstin Hallsten, chefekonomi Skogsindustrierna.

Skogsutredningen – hur ska den få ihop allas behov av skogen?
När det gäller målkonflikter gav Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, en introduktion till ämnet.
– I Sverige skyddar vi mer än vad som rapporteras. Vi undantar 27% av skogen men det finns även annat skydd där skog ingår så en uppskattning är totalt 40%. sa Gunnar Lindén.

Riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP), John Widegren (M) och Peter Helander (C) debatterade.

– Andelen skog som är skyddad räcker. Att stärka företag, långsiktig och stark äganderätt är viktigt fram öveer samt att bevara skogskonton, menade John Widegren.
– Det är svårt att planera andelen skyddad skog på landskapsnivå. Ofta blandar man ihop hastighet och volym för kolinbindning. Ett kalhygge tar lång tid att kompensera för och man behöver ge skogen tid för återhämtning, sa Rebecka Le Moine.
– Norge och Finland har återskapat förtroendet mellan skogsägare och ansvariga politiker. Besöksnäring och skogsbruk är livsviktiga för landsbygden. Globaliseringen innebär att man kommer behöva få fler leverantörer och även nationell självförsörjning, sa Peter Helander.

Ansvarig för Skogsutredningen, Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutrednigen, ger en rapport om nuläget i utredningen.

– Vi begär uppskov för rapport till runt årsskiftet. Ett fossilfritt välfärdssamhälle innebär att produktionen ökar. Äganderättsfrågor ställs på sin spets. Ett utpekande av biotoper kräver lagstöd dvs skog kan bli värdelös för markägaren. Man kan lösa avsättning på frivillig väg med t.ex certifiering men ersättning till skogsägarna behövs oftast, sa Agneta Ögren, utredare för Skogsutredningen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.