Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna hälsade publiken välkomna till 2020 års Forum för bioekonomi.
– Vi måste hålla igång vår skogsindustri även under pandemin och kommunerna kan klassa industrin som samhällsviktig. En följd av covid-19 är bristen på planterare framför allt från andra länder. Skogsbolagen rekryterar därför ett stort antal inhemska plantörer.

Coronapandemins effekter på skogsnäringen
Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna, och Henrik Sjölund, VD och koncernchef på Holmen, diskuterar i studion tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Min oro är egentligen större för ekonomin än pandemin. En begränsad smittspridning är prioriterad kombinerat med stödpaket till företagen. Coronakrisen kan ge en möjlighet till att förbättra läget för hållbarhet, klimat och miljö. Skogen finns med i samhällsviktiga funktioner. EU-regler behöver gynna Sverige för att kunna öka bioenergin. Efter krisen kan vi växla upp ekonomin igen och även använda nya skogliga produkter, sa Jennie Nilsson, Landsbygdminister.
– Skogsprodukterna behöver konsumeras annars påverkas många inom branschen. För att skogsektorn ska kunna producera mer fossilfria alternativ behöver vi bruka skogen mer och ta mer marknadsandelar, sa Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
– Det är viktigt att hålla produktionen uppe. Ett bra samarbetsklimat gör att vi kan komma stärkta ur krisen. Det är också väsentligt att marknaden inom EU fungerar. Skogsindustrin har fossilfria produkter men det finns också restriktioner. Spetskompetens behövs inom skogssektorn men skogsplantering gör det möjligt för ungdomar att få jobb. Trä exporteras till 70% och används till 30% inom Sverige och kan öka byggandet. Det kan ge en boost sedan för industrin, sa Kerstin Hallsten, chefekonomi Skogsindustrierna.

Skogsutredningen – hur ska den få ihop allas behov av skogen?
När det gäller målkonflikter gav Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, en introduktion till ämnet.
– I Sverige skyddar vi mer än vad som rapporteras. Vi undantar 27% av skogen men det finns även annat skydd där skog ingår så en uppskattning är totalt 40%. sa Gunnar Lindén.

Riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP), John Widegren (M) och Peter Helander (C) debatterade.

– Andelen skog som är skyddad räcker. Att stärka företag, långsiktig och stark äganderätt är viktigt fram öveer samt att bevara skogskonton, menade John Widegren.
– Det är svårt att planera andelen skyddad skog på landskapsnivå. Ofta blandar man ihop hastighet och volym för kolinbindning. Ett kalhygge tar lång tid att kompensera för och man behöver ge skogen tid för återhämtning, sa Rebecka Le Moine.
– Norge och Finland har återskapat förtroendet mellan skogsägare och ansvariga politiker. Besöksnäring och skogsbruk är livsviktiga för landsbygden. Globaliseringen innebär att man kommer behöva få fler leverantörer och även nationell självförsörjning, sa Peter Helander.

Ansvarig för Skogsutredningen, Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutrednigen, ger en rapport om nuläget i utredningen.

– Vi begär uppskov för rapport till runt årsskiftet. Ett fossilfritt välfärdssamhälle innebär att produktionen ökar. Äganderättsfrågor ställs på sin spets. Ett utpekande av biotoper kräver lagstöd dvs skog kan bli värdelös för markägaren. Man kan lösa avsättning på frivillig väg med t.ex certifiering men ersättning till skogsägarna behövs oftast, sa Agneta Ögren, utredare för Skogsutredningen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Kategorier: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
 • Vad kan du om skog? Behöver du få koll på skogssektorn?

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige sprider kunskap om hela skogsbranschen genom dagliga nyheter, aktuella faktasidor och frågelådan där du kan ställa frågor om skog. Dessutom får du veta mer om skogliga yrken genom intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt insikt i vad som sker på skogliga evenemang. Följ SkogsSverige i våra digitala medier!
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.