Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna hälsade publiken välkomna till 2020 års Forum för bioekonomi.
– Vi måste hålla igång vår skogsindustri även under pandemin och kommunerna kan klassa industrin som samhällsviktig. En följd av covid-19 är bristen på planterare framför allt från andra länder. Skogsbolagen rekryterar därför ett stort antal inhemska plantörer.

Coronapandemins effekter på skogsnäringen
Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna, och Henrik Sjölund, VD och koncernchef på Holmen, diskuterar i studion tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Min oro är egentligen större för ekonomin än pandemin. En begränsad smittspridning är prioriterad kombinerat med stödpaket till företagen. Coronakrisen kan ge en möjlighet till att förbättra läget för hållbarhet, klimat och miljö. Skogen finns med i samhällsviktiga funktioner. EU-regler behöver gynna Sverige för att kunna öka bioenergin. Efter krisen kan vi växla upp ekonomin igen och även använda nya skogliga produkter, sa Jennie Nilsson, Landsbygdminister.
– Skogsprodukterna behöver konsumeras annars påverkas många inom branschen. För att skogsektorn ska kunna producera mer fossilfria alternativ behöver vi bruka skogen mer och ta mer marknadsandelar, sa Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
– Det är viktigt att hålla produktionen uppe. Ett bra samarbetsklimat gör att vi kan komma stärkta ur krisen. Det är också väsentligt att marknaden inom EU fungerar. Skogsindustrin har fossilfria produkter men det finns också restriktioner. Spetskompetens behövs inom skogssektorn men skogsplantering gör det möjligt för ungdomar att få jobb. Trä exporteras till 70% och används till 30% inom Sverige och kan öka byggandet. Det kan ge en boost sedan för industrin, sa Kerstin Hallsten, chefekonomi Skogsindustrierna.

Skogsutredningen – hur ska den få ihop allas behov av skogen?
När det gäller målkonflikter gav Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, en introduktion till ämnet.
– I Sverige skyddar vi mer än vad som rapporteras. Vi undantar 27% av skogen men det finns även annat skydd där skog ingår så en uppskattning är totalt 40%. sa Gunnar Lindén.

Riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP), John Widegren (M) och Peter Helander (C) debatterade.

– Andelen skog som är skyddad räcker. Att stärka företag, långsiktig och stark äganderätt är viktigt fram öveer samt att bevara skogskonton, menade John Widegren.
– Det är svårt att planera andelen skyddad skog på landskapsnivå. Ofta blandar man ihop hastighet och volym för kolinbindning. Ett kalhygge tar lång tid att kompensera för och man behöver ge skogen tid för återhämtning, sa Rebecka Le Moine.
– Norge och Finland har återskapat förtroendet mellan skogsägare och ansvariga politiker. Besöksnäring och skogsbruk är livsviktiga för landsbygden. Globaliseringen innebär att man kommer behöva få fler leverantörer och även nationell självförsörjning, sa Peter Helander.

Ansvarig för Skogsutredningen, Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutrednigen, ger en rapport om nuläget i utredningen.

– Vi begär uppskov för rapport till runt årsskiftet. Ett fossilfritt välfärdssamhälle innebär att produktionen ökar. Äganderättsfrågor ställs på sin spets. Ett utpekande av biotoper kräver lagstöd dvs skog kan bli värdelös för markägaren. Man kan lösa avsättning på frivillig väg med t.ex certifiering men ersättning till skogsägarna behövs oftast, sa Agneta Ögren, utredare för Skogsutredningen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Snart börjar försäljningen av Skogis granar i Stockholm!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet.
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA
 • Jägmästarnas Förening tillsammans med Skogshögskolans studentkår arrangerar en livesänd konsert

  Kategorier: Forskning & utbildning
  För att liva upp i novembermörkret bjuder Jägmästarnas Förening tillsammans med Skogshögskolans studentkår in till en livesänd lansering av den 12:e upplagan av Skogisvisor från Skogis Kårhus i Umeå. Livesändningen sker den 6 november kl 18 till 19 via Jägmästarnas Förenings Youtubekanal. Tillsammans uppmärksammar vi den fantastiska kulturskatt och skogshistoria som utgörs av Skogis visor och sånger.
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /