Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
SM I SKOG är en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade. Platsen är Kvinnerstagymnasiet, Örebro och tävlingsdagarna pågår under fredag-lördag 27-28 september 2019. / Förbundet Skog och Ungdom

Plats: Kvinnerstagymnasiet, Örebro
Tävlingsdagar: Fredag-lördag 27-28 september 2019
Tid: Fredag kl. 08.30-16.30, lördag kl. 08.00-15.30
Invigning Fredag kl. 08.30. Landshövding Maria Larsson
Finalheat: Lördag kl. 14.30, ca.
Prisutdelning Lördag kl. 15.30, ca
Information: Förbundet Skog och Ungdom, 0150-503 95

Tävlingen sker i två klasser: Skolklassen , där elever från landets Naturbruksgymnasier,  skoglig inriktning, tävlar mot varandra.
SM-klassen för självverksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade.
Utöver den individuella tävlingen sker även en lagtävling mellan skolorna i skolkassen och 2-mannalag i SM-klassen.
SM i skog omfattar 14 moment (se nedan). Av dessa kommer 11 att ingå i tävlingen. Efter 10 genomförda moment (grundomgång) stryks sämsta poäng och de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till ett finalheat. För varje moment i tävlingen ansvarar något företag inom tävlingskommittén.

Momenten är:
Teorifrågor om skog Naturkännedom Precisionsfällning
Klassning av timmer Gallring Motorsågshantering
Aptering Röjning Skotarkörning
Plantering Naturvårdshänsyn Mätning av massavedstrave
Skydd och säkerhet Kubering av bestånd
Arrangör för SM i skog är Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med Kvinnerstagymnasiet och skogsnäringen i regionen.

Kontaktperson för SM i skog är Lena Ström, tel: 0150-503 95, e-post: forbundet@skogochungdom.se, www.skogochungdom.se. Naturbruksgymnasiet,
Mårten Sandström, 070-237 38 12, marten.sandstrom@orebro.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv