Erik ger råd om hållbar kapitalplacering i skog

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Erik Anderzén, jägmästare och Investment Manager på IWC i Köpenhamn
Erik Anderzén är 30 år och arbetar som Investment Manager på The International Woodland Company A/S (“IWC”) i Köpenhamn. Han sökte till jägmästarutbildningen med skogsindustriell inriktning. – Jag haft stor nytta av den förstålse för skogsnäringen som utbildningen gav mig, både skogligt och finansiellt.

Erik Anderzén, jägmästare och Investment Manager på IWC i Köpenhamn
Berätta om ditt arbete på IWC
IWC är en investeringsrådgivare med fokus på rådgivning till institutionella investerare, såsom pensionsfonder och försäkringsbolag, som vill placera kapital i hållbar skog- och jordbruksmark. Med över 200 investeringar utbredda över världens sex kontinenter så rådgiver eller förvaltar IWC idag över 4 miljoner hektar skog- och jordbruksmark, till ett samlat värde av 4.8 miljarder dollar.  

Jag arbetar idag med företagets skogliga tillväxtmarknadsfond med investeringar i Afrika, Sydost-Asien och Central Amerika där jag huvudsakligen jobbar som investeringsansvarig för fondens direkt investeringar i Central Amerika. I mitt dagliga arbete ansvara jag för fondens FSC certifierade teak plantage där jag behandlar frågor rörande allt från plantering, miljöfrågor, avverkning till försäljning och rapportering.  

Varför du tycker ditt jobb passar bra för en jägmästare?
Jag född och uppvuxen i Katrineholm i Södermanland och har alltid haft ett stort intresse för skog och natur. Efter miltärtjänstgöring så kändes det naturligt att söka till jägmästarutbildningen. Jag lockades främst av bredden i utbildningen och av de många  alternativa yrkesinriktningar detta kunde leda fram till. Efter tre års studier i Umeå så valde jag den skogsindustriella inriktiningen, vilket ledde att jag avslutade studierna med två år i Uppsala.

Under min snart tre år inom IWC har jag haft stor nytta av den förstålse för skogsnäringen som utbildningen gav mig, både skogligt och finansiellt. Jag har idag ett mycket intressant och givande arbete som även innehåller många utmaningar, rörande allt från inspektion av skogar i fjärran länder, försäljning och förhandlingsfrågor till styrelseuppdrag.  

Vad var jägmästarprogrammet betytt för dig
Jag minns studietiden med stor glädje. Det var fem år fyllda av högklassig utbildning varvat med glädje, nöje och härlig kamratskap. Jag stortrivdes!

Jägmästarprogrammet har gett mig möjligheten att få det högintressanta jobb jag har idag. Jag ser fram emot att få forsätta vara en del av den global utvecklingen, där jag är övertygad om att skogen och dess produkter kommer att spela en nyckelroll i omställningen mot ett grönare och hållbarare samhälle.  

Vad har du för tips till de som vill bli jägmästare?
Skogsindustrin är en framtidsnäring och kommer alltid vara en viktig del av svensk ekonomi. Jägmästarprogrammet och dess unika profil ger en intressant studietid och öppnar dörrar för framtiden. Utbildningens bredd ger möjlighet att arbeta med skogen och dess produkter inom en rad olika områden såsom skogskötsel, ekologi, logistik, industri, politik och ekonomi för att nämna några potentiella arbetsområdenområden för en jägmästare.

Med en jägmästarutbildning finns stora arbetsmöjligheter, både i Sverige och internationellt.
Jag kan varmt rekommendera denna fantastiska utbildning!

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.